0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

โรครากเน่า

โรครากเน่าโคน เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา ไฟทอปธอร่า (Phytophthora) เป็นเชื้อราที่กำจัดได้ยาก รุนแรงและสร้างความเสียหายให้กับพืชหลากหลายชนิด ซึ่งมักจะมีการระบาดรุนแรงในฤดูฝนเพราะอากาศมีความชื้นสูง จึงเหมาะกับการแพร่กระจายและเข้าทำลายและพบว่าเมื่ออากาศร้อนและแห้งแล้งความรุนแรงของโรคก็จะลดลง จัดเป็นโรคที่พบกันมากในสวนพืช ผัก ผลไม้ ของชาวไร่ ชาวสวน ไม่ว่าจะเป็น เงาะ ทุเรียน ลองกอง ลางสาด พริก มะเขือ คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำ มะนาว แตงกวา ลำไย ปาล์ม ยางพารา ฯลฯ ซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียรายได้และผลผลิตของเกษตรเป็นอย่างมาก ลักษณะอาการโดยทั่วไป  รากจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาล ช้ำ และเน่าโคนต้นจะมีลักษณะเปลือกแตก มีเมือกเยิ้มออกมาจากส่วนเปลือกของต้นที่แตก ใบ ดอก ผล เกิดอาการเน่าหรือไหม้เป็นวงกลมสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลดำตรงบริเวณกลาง ใบ ขอบใบหรือปลายใบ ซีด เหลือง เหี่ยวตาย สำหรับวิธีการป้องกันและรักษาโรครากเน่าโคนเน่าผู้เขียนแนะนำว่า ให้ตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงดินอยู่เสมอ ไม่ควรปล่อยให้ดินมีกรดสูงเกินไป ค่า pH ที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 5.8-6.3 จัดการทำร่องระบายน้ำในบริเวณแปลงปลูก เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง เพราะถ้าหากมีน้ำท่วมขังจะนำไปสู่โรครากเน่าโคนเน่าได้ง่าย ตัดแต่งกิ่ง และเก็บรวบรวมใบ ดอก รวมถึงผลที่เป็นโรคและร่วงหล่นบริเวณแปลงปลูก สวนที่เป็นโรคไปเผาทำลาย เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ลดปริมาณของเชื้อราที่อยู่ในดิน โดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า (อินดิวเซอร์ INDUCER-TM)ใช้ร่วมกับ จุลินทรีย์ บาซิลลัส ซับธิลิส (ไบโอเซ็นเซอร์(BIO-SENSOR-TM) ฉีดพ่นทุก ๆ 5-7 วัน/ครั้ง ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งแปลง ทั้งใต้ใบและบนใบ ควบคุมและกำจัดไม่ให้โรค รากเน่าโคนเน่าเกิดการระบาด ไตรโคเดอร์ม่า (อินดิวเซอร์ INDUCER-TM)กับบาซิลลัส ซับธิลิส (ไบโอเซ็นเซอร์(BIO-SENSOR-TM) ยังทำหน้าที่เหมือนทหารยามที่ค่อยเฝ้าระวังไม่ให้โรค รากเน่าโคนเน่ากลับเข้ามาในแปลงของเราได้อีกด้วย เพียงเท่านี้ผู้เขียนเชื่อว่าจะทำให้โรครากเน่าโคนเน่าค่อยๆลดลงและหมดไปจากแปลงของเกษตรกรอย่างแน่นอน

บรรเจิด ยิ่งวงษ์

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
×