0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษอันดับหนึ่งของประเทศ
(Being a leader in products Number one pesticide-free agriculture in the country )

เป้าหมาย

นำบริษัทมุ่งไปสู่องค์กรที่มียอดขาย 100 ล้านบาท
(Lead the company towards an organization with sales of 100 million  baht.)

พันธกิจ

 1. มุ่งมั่นนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดสารพิษที่ดี่ที่สุดในประเทศ
 2. มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดสารพิษที่มี่คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 3. มุ่งมั่นพัฒนาจุดกระจายสินค้าและตัวแทนจำหน่ายให้ครอบคลุมเพียงพอกับความต้องการทั่วประเทศ
 4. มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษให้มีคุณภาพดีที่สุด
 5. มุ่งมั่นพัฒนาสร้างการรับรู้ต่อเกษตรกรและผู้บริโภคด้านตลาดเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพให้ก้าวไกลทั่วทั้งประเทศ
 6. มุ่งมั่นพัฒนาเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรที่ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นองค์กรที่มั่นคง เป็นที่พึ่งของประชาชนผู้ใช้บริการและพนักงานได้อย่าง ยั่งยืนและทั่วถึง
  (To be a stable organization Can be relied upon by citizens, service users, and employees. sustainable and inclusive )
 2. เพื่อเป็นองค์กรที่เสริมสร้างปัจจัยการผลิตและแหล่งอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  (To be an organization that strengthens production factors and food sources, is safe and cares for the environment.)
 3. เพื่อเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลด ละ เลิกการใช้สารพิษ รักษาสิ่งแวดล้อมโลก
  (To be an organization that participates in reducing, abandoning, and ceasing the use of toxic substances. protect the global environment)

 4.  

ค่านิยมองค์กร

 1. ผลิตภัณฑ์ตราใบไม้ลายธงชาติ “เกษตรปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน”
 2. แหล่งผลิตชัดเจน เพราะมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างใกล้ชิด และสามารถเยี่ยมชมโรงงานได้ตลอดเวลา
 3. แบรนด์ไทย ผลิตโดยคนไทย เพื่อเกษตรกรไทย
 4. ทีมงานมืออาชีพ สามารถตอบโจทย์ให้เกษตรกรได้ทุกสาขาอาชีพ
 5. รู้ลึกรู้จริงเรื่องเกษตรปลอดสารพิษ
 6. บริการเกษตรกรให้มีความสามารถปลูกพืชโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงแม้แต่หยดเดียว
 7. บริการผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยภัย ไร้สารตกค้าง
 8. บริการในรูปแบบ เพื่อนคู่คิด มิตรแท้เกษตรกร
 9. ผลิตภัณฑ์ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ จะผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ
 10. บริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรปลอดสารพิษ ตรวจน้ำ ตรวจดิน ฟรี
 11. บริการจัดส่งสินค้าให้พี่น้องเกษตรกรฟรีทั่วประเทศ
 12. ประสบการณ์การทำงานร่วมกับเกษตรกรมากกว่า 12 ปี
 13.  
2535
ผลงานที่ผ่านมา

ผู้ช่วยท่านอาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (ประธานชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร )

2540
ผลงานที่ผ่านมา
ธุรการ/จัดพิมพ์หนังสือ

ชื่อหนังสือ : การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

__________________________________________________________________

ชื่อหนังสือ : สมุนไพรใช้ในกุ้ง : ลูกใต้ใบ พญายอ ฟ้าทะลายโจร

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

2541
ผลงานที่ผ่านมา
กองบรรณาธิการ

ชื่อหนังสือ : พืชผักปลอดสารพิษด้วยภูไมท์

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

__________________________________________________________________

ชื่อหนังสือ : การใช้ปูนและซีโอไลท์ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

2542
ผลงานที่ผ่านมา
กองบรรณาธิการ

ชื่อหนังสือ : มะนาวด่านเกวียนปลอดสารพิษ

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

2553
ผลงานที่ผ่านมา
บทความตีพิมพ์

ชื่อหนังสือ : นิตยสารผักเศรษฐกิจ

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

2554
ผลงานที่ผ่านมา
บทความตีพิมพ์

ชื่อหนังสือ : หลากวิธีการบังคับมะนาวนอกฤดู ``เงินล้าน`` เล่ม 2 พริ้ม ศรีหานาม

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

__________________________________________________________________

ชื่อหนังสือ : เทคโนโลยีชาวบ้าน

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

2555
ผลงานที่ผ่านมา
คอลัมน์ประจำ/ไม่ประจำ

ชื่อหนังสือ : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์ ฯลฯ, นิตยสาร ไม่ลองไม่รู้, ผักเศรษฐกิจ, รักษ์เกษตร, เกษตรวาไรตี้ ฯลฯ

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

2556
ผลงานที่ผ่านมา
นักจัดรายการวิทยุ

สถานีวิทยุมก.บางเขน, มก. ขอนแก่น, มก. เชียงใหม่, มก. สงขลา และเครือข่ายสยามชัยเรดิโอ

ปัจจุบัน
ผลงานที่ผ่านมา
ประธาน/กรรมการผู้จัดการ

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ / บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด

รองโฆษกพรรคประชาชาติ

กรรมาธิการวิสามัญ พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย

เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐสภา

ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตร รัฐสภา

×