0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์มา) VS ไบโอเซ็นเซอร์ (บาซิลลัส ซับธิลิส) ใช้งานอย่างไร

วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของอินดิวเซอร์ , ไบโอเซนเซอร์ มันใช้งาน ลักษณะการใช้งานเป็นอย่างไร ตัวอินดิวเซอร์คือชื่อการค้าของจุลินทรีย์ที่ชื่อว่าไตรโคเดอร์มา ไตรโคเดอร์มาเป็นจุลินทรีย์อยู่ในหมวดของเชื้อรา เป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักหรือเป็นศัตรูต่อเชื้อราโรคพืชต่างๆ เราจึงมีการพัฒนา วิจัย จริงๆแล้วถ้าเป็นโดยส่วนตัว ผมจะได้เรียนรู้การพัฒนา วิจัย จากท่านอ.ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านแรก และก็เป็นสถาบันแห่งแรกที่ทำให้ผมได้รู้จักไตรโคเดอร์มา ในยุค 20-30 ปีที่แล้วนั้นไตรโคเดอร์มาก็ใครจะผลิต ใครจะจำหน่ายก็ไม่ได้มีความเข้มงวดเหมือนในปัจจุบัน ดูๆก็เหมือนว่าพวกนายทุน พวกบริษัทค้ายาต่างชาติในอดีตยังไม่ได้ให้ความสนใจ เขาก็ไม่ได้ดูแล พอปัจจุบันมีแนวโน้ม หรือเทรน หรือกระแสเรื่องของเกษตรอินทรีย์ชีวภาพมากขึ้น เขาก็เจ้าไตรโคเดอร์มาคงจะไปทำลายยอกขายของพวกสารเคมีที่เป็นพิษก็ทำให้มีนโยบายกำกับ ควบคุม ดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ อาจจะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทำให้ปราชญ์ชาวบ้าน ทำให้หมอดินอะไรต่างๆก็ถูกจับดำเนินคดีตรวจสอบ รวมถึงปุ๋ยอินทรีย์ด้วย ผลิตก็ไม่ได้เพราะว่าพี่ๆสารวัตเกษตรจะมาตรวจมาดู ทำตามหน้าที่โดยอาจจะไม่ได้เคลือบแครงระแวงสงสัย นโยบายมาจากกลุ่มคณะกรรมาธิการที่มีพ่อค้านายทุนไปประชุมสุมหัวแล้วออกกฎระเบียบมาและออกเป็นมาตรการกฎหมายมาบังคับ ทำให้ประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ก็เหนื่อยหน่อยในการที่ลุงมาตามี ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ องค์ความรู้มาตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย ผลิตปุ๋ยผลิตดินต้องมี จะทำขายแจกจ่ายในชุมชนให้ลูกหลานทดแทนร้านขายยาฆ่าแมลงเคมีพิษทำไม่ได้ เพราะทำแล้วต้องทำให้เหมือนกับบริษัททั่วไปก็คือต้องมีโรงงาน เจ้าหน้าที่บอก คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ต้องมี รง.4 นะ ไปสร้างโรงงานไปขออนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัด มีโรงงานลงทุนสัก 4-5 ล้าน แล้วก็สร้างห้องแลปอีก 1-2 ล้าน ลุงถึงจะขายได้นะ ทำให้ของดีๆ ภูมิปัญญาไทยๆ สไตรเหมือนคนไทยผลิตรถอีแต๋น จู่ๆมาบอกเครื่องอีแต๋นมันไม่เวิคต้องไปเอาเครื่องเบ้นท์มาใส่คุณต้องทำให้เหมือนต่างประเทศก็เป็นที่มาของ ทำให้บางทีความสอดคล้อง ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ท้องถิ่น สังคม มันก็ไม่แมต

                เกษตรกรประชาชนที่เป็นคนท้องถิ่น เป็นคนทำมาหากิน เป็นคนประเพณีดั้งเดิม จุลินทรีย์ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ทำอาหารเสริม ทำอะไรต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิต ที่เกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณะสุข อะไรเยอะแยะมากมาย อันนี้เป็นหลักการคร่าวๆว่าจึงเกิดการพัฒนา วิจัย จนได้ตัวอินดิวเซอร์ ที่เป็นชื่อการค้าของไตรโคเดอร์มา ทีนี้ก็ไปดูอีกตัวหนึ่งเป็นคู่ต่อสู้กับไตรโคเดอร์มา เป็นคู่เปรียบเทียบ ไบโอเซนเซอร์ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันกับอินดิวเซอร์เหมือนกัน ไบโอเซนเซอร์เป็นกลุ่มจุลินทรีย์แต่อยู่ในหมวดหมู่ของแบคทีเรีย อินดิวเซอร์เป็นราเขียว ไตรโคเดอร์มา ไบโอเซนเซอร์เป็นแบคทีเรียที่ชื่อบาซิลลัส ซับทิลิส เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าบาซิลลัส ซับทิลิส มีมากมายเยอะแยะเหมือนไก่ชน ไตรโคเดอร์มาก็มีเหมือนกัน แต่บาซิลลัส ซับทิลิส เราจะได้ยินที่ใช้ในเรื่องของการย่อยพวกฟอสเฟต ใช้ในการปศุสัตว์ ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา แต่มันก็ต้องคัดแยกเหมือนไก่ ไก่พันธุ์ไข่ ไก่เนื้อ ไก่ชน มันจะทำหน้าที่เหมือนไก่ บาซิลลัส ซับทิลิส แต่ต้องคัดเลือกสายพันธุ์ที่มันสามารถสร้างท็อกซิน สร้างเมือก ออกมายับยั้งการทำงานของเชื้อโรค เวลามาแมตกัน แล้วทำไมมันต้องมี 2 ตัว แล้วมันคนละสายพันธุ์ ทำไมมันช่วยในเรื่องของการป้องกันกำจัดโรคพืชได้ ตัวบาซิลลัส ซับทิลิส หรือไบโอเซนเซอร์ มันวิเคราะห์วิจัยมาว่ามันเก่ง เปรียบเหมือนตำรวจกับทหาร ตำรวจดูแลประชาราษฎร์ ในเมือง ในชุมชน ทหารก็เป็นรั้วดูแลความมั่นคง ดูแลชายขอบ เขาเรียกว่ามีตำรวจเป็นบ้าน มีทหารเป็นรั้ว ถ้ามองอินดิวเซอร์กับไบโอเซนเซอร์ก็เปรียบเหมือนว่าไตรโคเดอร์มาจะเก่งในเรื่องของการแก้พวกโรครากเน่าโคนเน่า คือถ้ามีศัตรูอยู่ 10 เบอร์ หรือ 10 หมายเลข เจ้าไตรโคเดอร์มาเขาก็จะเก่งในเรื่องของการทางดิน อาจจะปราบโจรผู้ขาย 10 หมายเลข 10 เบอร์ จะติดต่อ เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 เบอร์ 7 เขาจะปราบได้ดี ไฟทอปธอร่า ไซโคโลเทียม พิเทียม ไรซอบโทเนีย ต่างๆเหล่านี้ แต่พอเบอร์ 8 เบอร์ 9 เบอร์ 10 พวกโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย พวกไฟโตพลาสมา เขาสู้ไมได้ เช่นแคงเกอร์ในมะนาว หรือแอนแทรคโนส พวกที่เป็นอีบุบ หลุมยุบ หลุมดำ มะม่วงในอะไรต่างๆ ตัวนี้จึงไปต้องพึ่ง ไปอาศัย ไบโอเซนเซอร์ ไบโอเซนเซอร์ก็ไม่ใช่ว่าผู้ร้ายก็เป็นทหารเป็นเพื่อนกัน เขาฉีดพวกบาซิลลัส ซับทิลิส คนที่พัฒนาบาซิลลัส ซับทิลิส ที่โด่งดังมากๆ ก็เป็นท่านอ.ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติอีกเช่นเคย เป็นอ.ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ให้นิสิตไปทำวิจัยอะไรต่างๆ ตอนแรกก็อยากจะไปหาเชื้อรา แต่ปรากฏว่าคุณพลายแก้วเป็นนิสิตคณะประมงก็ไปกินส้มตำแล้วก็อยากจะรู้ว่าในส้มตำมีเชื้อจุลินทรีย์อะไรอยู่บ้าง ก็ไปเจอเชื้อ ตอนแรกว่าจะเลี้ยงเชื้อรา แต่กลับกลายได้แบคทีเรียที่มันล้อมไตรโคเดอร์มาจากกุ้งแก้ง อ.ดีพร้อมก็ท่านอนุรักษ์ความเป็นไทยและก็ไม่ค่อยก้มหัวให้กับฝรั่งต่างชาติเท่าไร จุลินทรีย์ตัวนี้เราเจอในประเทศไทย แล้วปรากฏว่ามันเป็นแบคทีเรียที่ล้อมสร้างเมือก สร้างท็อกซิน ล้อมเชื้อราอย่างไตรโคเดอร์มา อันนี้จะเป็นเชื้อราที่เก่งกาจมากๆ ชื่อพลายแก้ว เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็เอาไปจดทะเบียน ผ่านการรับรองความถูกต้อง มาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร ไปทดสอบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำแปลงทดสอบ วิจัย อะไรต่างๆตาม process ทุกตัว 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพใช้ระยะเวลาในการจดทะเบียน ขั้นตอนต่างๆ 7 ปีกว่าจะได้ ก็พูดให้เพื่อนๆได้ฟังมา ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่ก็แลกมาด้วยมาตรฐาน เรากล้าเขียนไว้ข้างกระป๋องเลยว่ามีเชื้อ อินดิวเซอร์มี อันนี้กฎหมายเพื่อนๆเวลาจะซื้อไตรโคเดอร์มาต้องดูเพราะว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีทะเบียน ประเทศไทยเราก็เหมือนเดิม เอาสิ่งดีๆเป็นแนวชีวภาพ ไม่มีสารพิษ ไม่รู้จะเอาไปไว้ในหมวดหมู่ไหนคิดไม่ได้ ก็เอาไปไว้รวมกับ พรบ วัตถุอันตราย ความจริงมันต้องเป็น พรบ เกษตรอินทรีย์ แต่เดี๋ยวจะไปขายแข่งกับเคมีเมืองนอกมากเกินไปก็เลยเอามารวมเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ความจริงแล้วมันไม่อันตราย ใช้ปราบปรามโรคพืชได้เหมือนกับสารพิษที่ต้องนำเข้ามาปีหนึ่งเป็นหมื่นๆล้าน เรานำเข้าพวกสารพิษ พวกนาฆ่าเชื้อรา ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าหนอน ฆ่าแมลง ปีหนึ่งเป็นหมื่นๆล้าน แต่ถ้าสอนให้คนไทยใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย ใช้ไตรโค บีเอส บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม พวกเชื้อราที่ใช้ในการปราบโรคพืช ก็จะประหยัดต้นทุน เราก็เลยพัฒนามาเป็นไบโอเซนเซอร์ ไบโอเซนเซอร์ปราบพวกแคงเกอร์ในมะนาว โรคแอนแทรคโนสเก่งหมดเลย ไบโอเซนเซอร์หรือบาซิลลัส ซับทิลิส นอกจากจะปราบโรคพืชได้ ยังป้องกันกำจัดโรคในเห็ดได้ด้วย ถ้าเป็นตัวเก่าชื่อบีเอสพลายแก้ว ในฟาร์มเห็ดทั่วประเทศจะต้องจำได้และรู้จักว่าบาซิลลัสทับซิลิส ปราบโรคพืชตระกูลส้มโอ มะนาวได้ และยังเอาไปปราบโรคราเขียว ราดำ ราเมือกในเห็ดเกือบทุกชนิดได้ด้วย โดยที่เห็ดเป็นเชื้อราแต่ถูกตัวนี้ฆ่าราในเห็ดโดยที่เห็ดไม่ตาย แต่เพื่อนๆอย่าเผลอเอาอินดิวเซอร์ไปฆ่าเชื้อราในเห็ด อินดิวเซอร์คือไตรโคเดอร์มาเป็นศัตรูหมายเลข 1 ของ วงการเห็ดหรือผู้เพาะเห็ด อย่าเอาอินดิวเซอร์ไปใช้ในฟาร์มเห็ดเด็ดขาด เห็ดเป็นราชั้นสูง เป็นพืชชั้นต่ำคือไม่มีคลอโรฟิลด์ เพราะฉะนั้นตัวไบโอเซนเซอร์ก็สามารถแก้ราเขียว ราดำ ราเมือก ในเห็ดฟาง เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดมิวกี้ เห็ดเป่าฮื้อ เห็ดตีนตุ๊กแกอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมาย พอมาแบทเทิลกัน มันเหมือนเอาตำรวจ ทหารไปไว้ในดงโจร ถ้าสมัยก่อนอยู่ตามป่า ตามเขา หรือไปปราบโจรภาคใต้ ถ้าเราเพิ่มจำนวนให้มันมีทั้งตำรวจ ทหาร บางทีก็อยู่หนาแน่นกันจนกระทบไหล่ กระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เหลืออยู่เพิ่มจำนวนมากก็ยังปกป้อง คุ้มครอง สวนเกษตรของเราได้ โดยที่ไม่ต้องไปซีเรียส เราสามารถที่จะใช้ควบคู่กัน ทำไมต้องมี 2 ตัว ความจริงแล้วมีแค่ 2 ตัวนี้น้อยไป ถ้าเพื่อนๆได้ไปดู ไปสังเกตปริมาณการนำเข้าของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การนำเข้าพวกยาฆ่าเชื้อรามีเป็น 100 ยี่ห้อเลย หลากหลายชื่อสามัญชื่ออะไรต่างๆ มีเยอะแยะมากมาย แต่สารชีวภัณฑ์มีแค่ 2 ตัว ในการเกษตรเพราะฉะนั้นการทำการเกษตรมันยาก เลยต้องใช้ 2 ตัว ร่วมด้วยช่วยกันในการทำเกษตร ฉีดลงไปในแปลงนาก็ไม่เป็นไร กัดกินกันบ้าง ทำลายกันบ้าง มันไปที่ชอบๆ ตัวที่ชอบกินแบคทีเรีย ตัวที่ชอบกินรา อะไรต่างๆเหล้านี้ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์มา)ที่เอามาใช้ควบคู่กับไบโอเซนเซอร์(บาซิลลัส ซับทิลิส)

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
×