0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

หัวใจสำคัญการปลูกพืชคือการเตรียมสภาพดิน

ในความเป็นจริงการปลูกพืชผักให้เจริญงอกงามและได้ผลดี หัวใจสำคัญคือการเตรียมสภาพดินให้พร้อม ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อพืชจะได้ดูดซับธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มที่ ถ้าดินมีความสมบูรณ์  หมายถึงมีธาตุอาหารหลายชนิดอยู่ในดิน มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสม มีอินทรียวัตถุแทรกอยู่ในโครงสร้างของดินจำนวนมาก ดินร่วนซุย ซึ่งถ้าดินมีสภาพดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าเราจะปลูกพืชชนิดไหนก็จะเจริญเติบโตงอกงามดี  แต่ถ้าดินไม่ดี มีสภาพแน่น แข็ง  จอบฟันไม่เข้า ไม่ระบายถ่ายเทน้ำ รากพืชขาดออกซิเจน ก็จะให้พืชผักที่เราปลูกเจริญเติบโตไม่ดี มีปัญหาลำต้นแคระแกรน ใบเหลือง พืชผักที่ปลูกไม่กินปุ๋ย ทั้งที่ให้ปุ๋ยเต็มที่  การเตรียมดินและการปรับปรุงดินจึงเป็นสิ่งสำคัญ และสิ่งแรกที่ควรทำคือ ตรวจวัดหา PH ที่อยู่ในดิน ว่าสภาพดินเป็นดินกรด  เป็นดินด่าง อย่างไร  เพื่อ จะปรับปรุง ค่า PH ของดินให้เหมาะสมกับพืชผักที่เราจะปลูก
 PH ของดินที่ดีควรมีค่าอยู่ที่ 5.3-6.8 (เป็นกรดอ่อนๆ) ซึ่งเหมาะสมที่จะละลายธาตุอาหารให้พืชได้ใช้อย่างเต็มที่ ถ้าPH ของดินอยู่ที่ 5.3-6.8 (เป็นกรดอ่อนๆ) แล้ว ให้ไถพลิกดิน หรือพรวนด้วยเครื่องมือนานาชนิดเพื่อปรับสภาพดินให้ร่วน มีการระบายหรืออุ้มน้ำที่ดี และอุณหภูมิภายในดินเหมาะสมแก่การปลูกพืช และให้ใช้ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดิน พูมิช-ซัลเฟอร์ หว่าน 1-2 กระสอบ/ไร่ เพราะ พูมิช-ซัลเฟอร์ มีคุณสมบัติปรับปรุงบำรุงดินให้โปร่งร่วนซุยและให้ธาตุอาหารครบครัน แต่ประโยชน์หลักๆ ของ พูมิช-ซัลเฟอร์ นั้นคือ ซิลิก้าหรือซิลิคอน ที่มีอยู่มากมาย ทำให้ต้นพืชมีความแข็งแกร่ง แข็งแรง ต้านทานโรคหรือแมลงศัตรูพืชได้ พร้อมคืนความสมบูรณ์ลงสู่ดิน
แต่ถ้า
PH ของดินต่ำกว่า 5
ดินเป็นกรด ควรใช้ โดโลไมท์ หรือ หินฟอสเฟตเพื่อปรับให้ PH ของดินให้อยู่ที่ 5.3-6.8 (เป็นกรดอ่อนๆ) เพื่อเหมาะสมที่จะปลูกพืชผัก ถ้า PH ของดินสูงกว่า 7 ขึ้นไป ดินเป็นด่าง ก็ใช้ภูไมท์ซัลเฟตสีแดงในการปรับดิน ก่อนการปลูกพืชผัก  ควรใช้จุลินทรีย์อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า) จำนวน 1 กิโลกรัม คลุกผสมกับหมักหรือปุ๋ยคอก จำนวน 50 กิโลกรัม ฆ่าเชื้อรา พวกเชื้อราฟัยท็อพธอร่า   เชื้อราพิธเธียม  เชื้อราฟิวซาเรียม  เชื้อราไชอกโทเนีย  และสเคอร์โรเทียม ซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าในพืชผักที่เราปลูก อีกทั้ง อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)ที่เราใส่ลงไปจะไปช่วยย่อยอินทรียวัตถุในดินให้กลับกลายมาเป็นปุ๋ยให้พืชผักได้ใช้ กลับกลายเป็นฮิวมิค แอซิด แทรกอยู่ในโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย แถมยังป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้อีกด้วย

บรรเจิด ยิ่งวงษ์

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
×