0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

ฝนชุก ดินแฉะ แก้ปัญหาน้ำท่วมรากด้วยโพแทสเซียมฮิวเมท

วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของฮิวมัส หรือตัวฮิวมิทแอซิด ปัญหาน้ำท่วม ฝนชุก ดินแฉะ ปัญหาน้ำท่วมราก แก้ไขปัญหาด้วยตัวโพแทสเซียมฮิวเมท ซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้

            เรื่องฝนชุก ดินแฉะ ปัญหาน้ำท่วมราก เราจะมีการใช้โพแทสเซียมฮิวเมทในรูปแบบอย่างไร เพื่อนๆที่นิยมใช้แนวทางบำรุงดินอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็จะได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ดินที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช จะต้องเป็นดินที่ระบายถ่ายเทน้ำและอากาศได้ดี ดินที่ระบายถ่ายเทอากาศได้ดีก็จะต้องเป็นดินโปร่ง ฟู ร่วนซุย เป็นสิ่งสำคัญมากนอกเหนือจากค่าความเป็นกรดและค่าความเป็นด่าง กรดจัดเกินไปก็ไม่ดี ด่างจัดเกินไปไม่ดีต้องให้มีค่า pH อยู่ระหว่าง 5.8-6.3 ตามสไตร์ของเรา ส่วนโพแทสเซียมฮิวเมทที่เราจะเอามาใช้เอามาช่วยในเรื่องของการทำให้เป็นดินดำน้ำชุ่ม เป็นดินแบบป่าเปิดใหม่ ตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องหรือเพื่อนๆ จะต้องทำความเข้าใจว่า เราใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาทดแทน เอามาเติม มาเสริม พวกนี้ก็ได้ตัวฮิวมัสเหมือนกัน ตัวฮิวมัสเป็นตัวที่ซากพืชซากสัตว์ เศษไม้ใบหญ้า ร่วงหล่น ทับถม หมักขยาย มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ มีอะไรกระจายไปทั่ว ทับถมหลายสิบหลายปีเขาจะเอามาใส่ในกระบวนการผลิตโพแทสเซียมฮิวเมท ส่วนใหญ่จะมาละลายกับด่าง พวกโพแทสเซียมไฮดอกไซด์ หรือจะเป็นตระกูลอื่นๆ แต่ส่วนตัวฮิวมิก หรือ โพแทสเซียมฮิวเมทละลายกับด่าง พวกโพแทสเซียมไฮดอกไซด์เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกเป็นการแยกชั้นให้เกิดฮิวมิก ฮิวมินและฟูบิค ตัวฮิวมิกแอซิดที่พูดถึงปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกก็เพราะว่า เพื่อนๆที่ใช้แล้ว มันก็มีฮิวมัส มีฮิวมิก มิก ฮิวมินและฟูบิค อยู่ในเนื้อดินเหมือนกัน แต่เพื่อนๆจะต้องใช้ประจำ หรือถ้าจะหมักปุ๋ยก็ต้องหมักให้ยาวนาน หมักยาวนานหมักประจำมันจึงจะ เกิดตัวฮิวมิก ฮิวมิน ฟูบิค โดยธรรมชาติ แต่ถ้าใส่ไปเพียงเดือน 2 เดือน หรือเพาะปลูกตัดตอซังฟางข้าวอะไรเรียบร้อย เผาทิ้ง พวกฮิวมัส ฮิวมิก อะไรต่างๆนี้ก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อเนื้อดิน ทำให้ดินนั้นมีอินทรียวัตถุ มีฮิวมัส มีฟูบิค ฮิวมิก ฮิวมิน ไม่เพียงพอ ดินที่ไม่มีฮิวมัส ไม่มีโพแทสเซียมฮิวเมท ไม่มีฮิวมิน ไม่มีฟูบิคเพียงพอ ดินพวกนี้จะกระด้าง แข็ง เอาจอบขุดก็จะกระเด็น กระดอน เหมือนดินคนที่ปลูกไม้กระถาง คนที่ปลูกไม้กระถางแบบมืออาชีพเขาจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลย ตรงบริเวณเรารดน้ำลงไปเรื่อยๆ ตรงก้นกระถางเขาจะชะเอาพวกอินทรียวัตถุไหลไปกับน้ำ ถ้าเป็นดินที่ไปขุดเอามาใหม่ๆ มันจะมีฟองขาวเหมือนกะทิ เรารดน้ำทุกวัน อินทรียวัตถุฮิวมัส ฮิวมิก ฮิวมิน ฟูบิค ก็ชะไปตามก้นกระถางทุกวัน กับดินใหม่ ดินดี ดินที่เราปลูกพืช ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ อะไรดีๆอยู่ พอปลูกไป 3 เดือน 4 เดือนแล้วทำไมดินมันแข็ง ระบายถ่ายเทน้ำไม่ดี อันนี้คือโดยตรงเลยคือพวกฮิวมัส ฮิวมิก ฟูบิค ฮิวมิน ไม่มี มีน้อย การแก้ปัญหาพวกนี้เพราะฉะนั้นการใช้พวกโพแทสเซียมฮิวเมท โพแทสเซียมฮิวเมท เป็นชื่อการค้าของตัวฮิวมิกแอซิดที่เป็นชื่อสามัญ ทำไมใช้ชื่อโพแทสเซียมฮิวเมท ก็เพราะว่าเอาฮิวมัสมาละลายกับด่างโพแทสเซียมไฮดอกไซด์ ก็จะมีโพแทสเซียมอยู่ในองค์ประกอบของตัวฮิวมิกแอซิด จึงเรียกว่าเป็นโพแทสเซียมฮิวเมท พวกนี้คนที่ปลูกไม้กระถาง ไม้ใบ ไม้ดอก ไม้ประดับ ถ้าลองใช้โพแทสเซียมฮิวเมท โรยไปที่บนกระถางสัก 1 ช้อนแกง ดินตรงนั้นจะเป็นดินดำน้ำชุ่ม ดินจะโปร่งฟู ยิ่งถ้าใช้ร่วมกับพวกสารละลายดินดาน ALS29 ด้วย ดินมันจะแตกตัวทำปฏิกิริยา เพราะว่าตัวสารดินดานไปเป็นตัวกระจายเป็นตัวลดแรงตึงผิวของเนื้อดิน ทำให้ความชื้นอะไรต่างๆประจุแทรกซอนเข้าไปในเนื้อดิน ทำให้ดินนั้นเปื่อยยุ่ย ส่วนตัวฮิวมัสเป็นตัวปรับโครงสร้าง ระบบนิเวศ ปรับความสมดุล ช่วยทำให้ไม่เป็นกรดและด่างรวดเร็ว ย่อยสลายตัวเองออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืช เพิ่มค่า C.E.C หรือค่าความจับตรึงแลกเปลี่ยนประจุ ตัวฮิวมัสจะทำให้ดินดำน้ำชุ่มแต่สารละลายดินดานไประเบิดดินให้โปร่งฟู ร่วนซุย 2 ตัวนี้เขาจะทำงานเหมือนพี่น้องกัน ทำงานได้รวดเร็วแต่ในระยะยาว ดินมันเปราะโปร่งแล้วเนี่ย ถ้าไม่มีโครงสร้างมีแต่ปูนซีเมนต์ พอนานๆไปก็เปราะแตกหักง่าย แต่ถ้าจะเสริมด้วยคอนกรีต เสริมใยเหล็กก็ใช้พวกหินภูเขาไฟ ภูไมท์หรือภูไมท์ซัลเฟต ภูไมท์ซัลเฟตทำให้ดินโปร่งฟูร่วนซุยเหมือนกันแต่มันนาน เพราะฉะนั้น 2 ตัวพี่น้อง สารละลาย ALS29 ถ้าร่วมกับตัวโพแทสเซียมฮิวเมท มันจะโปร่งฟูละลายถ่ายเทน้ำได้ดี แล้วใช้ภูไมท์ซัลเฟตเป็นเหมือนคาน เสริมใยเหล็ก เสริมโครงสร้าง ดินมันก็จะโปร่งฟู ร่วนซุย แข็งแรง ไม่มับแน่นง่าย เพราะฉะนั้นสมาชิกชมรมเกษตรปลอดสารพิษที่ติดตามเป็นแฟนคลับกันมายาวนาน เขาจะใช้พวกหินภูเขาไฟ ร่วมกับโพแทสเซียมฮิวเมท ตัวโพแทสเซียมฮิวเมทมันคือเศษซากพืชซากสัตว์ พูดง่ายๆก็คือเหมือนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำเร็จรูปชนิดหนึ่ง หรือกึ่งสำเร็จรูป คือนำไปใส่ที่โคนต้นก็เป็นปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ได้เลย แต่ถ้าเอามาผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ ใช้เพียงแค่ 3 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น เหมือนฉีดปุ๋ยหมักชีวภาพเกือบทุกยี่ห้อ ใบจะเขียว เข้ม เป็นมัน อันนี้กรณีที่เราประยุกต์ใช้เอาโพแทสเซียมฮิวเมท มาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ บางคนไม่อยากจะหมักปุ๋ยชีวภาพจากข้าวสุก จากเศษผัก เศษหญ้า เศษอาหาร ปลาทู เพราะว่าหมักแล้วบางคนไม่ชอบกลิ่นเหม็น ไม่อยากมีกลิ่นเหม็นก็ใช้โพแทสเซียมฮิวเมท 3 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ตักมา 1 ช้อน ปลายช้อนกาแฟ ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่น ใบจะเขียวเข้ม แต่ถ้าใส่ดิน ดินจะโปร่งฟู ร่วนซุย ดินดำน้ำชุ่ม ที่เขาเรียกดินดำน้ำชุ่ม คือดินที่ไม่ได้เผาฟาง ไม่ได้เผาเศษกิ่งไม้ ใบหญ้า ดินที่ป่าเขาลำเนาไพร หล่อเลี้ยงผักผลไม้ในป่า เลี้ยงสัตว์ป่านานาชนิด เลี้ยงนกโดยที่ไม่ต้องมีคนรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ฉีดยาฆ่าแมลงเลย เพราะฉะนั้นเราอยากให้ดินของเราเป็นดินที่ดินดำ น้ำชุ่ม ตัวฮิวมัส มันเป็นตัวที่ รวดเร็วสำหรับ บางคนก็บอกใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปัจจุบันหมักไปกี่ปี ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่หมักไม่เกินปีก็เอามาใช้กันหมด แต่ฮิวมัส หรือฮิวมิก หรือโพแทสเซียมฮิวเมท อาจจะเรียกว่าเป็นล้านปีก็ยังได้ เวลาเขาจะผลิตเขาต้องไปขุดถ่านหิน ขุดลิกไนต์ เจอพวกแร่ธาตุพวกนี้ เป็นชั้นๆ เป็นเลเยอร์ มันทับถมมาไม่รู้กี่แสน กี่ล้านปี เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นปุ๋ยชีวภาพชั้นดี เป็นตัวปรับปรุงดินอย่างรวดเร็ว แต่ถามว่าจะทิ้งปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกไม่ได้ เพราะว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเป็นตัวที่เติมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ราคาประหยัดที่สุดเพราะหมักเองได้ หมักเองก็คือเกี่ยวข้าวเสร็จเอาฟางมากอง หมักรวมไว้ ไปดูคลิปย้อนหลัง คลิปก่อนๆได้ แต่ถ้าท่านไม่อยากจะหมัก ไม่มีเวลา ก็สามารถซื้อปุ๋ยอินทรีย์สำเร็จรูปก็ได้ ของไทยกรีนอะโกรมีแร่ธาตุสารอาหารที่เอามาทำเป็นสูตรโดยเฉพาะ ผ่านการจดทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรด้วยสูตรของเราเอง เราให้พันธมิตรช่วยผลิตออกมาให้ อันนี้เหมาะสำหรับเกษตรนักธุรกิจ ปลูกเพื่อขาย แต่ถ้าปลูกกินกันเองในครัวเรือนก็หมักเอง ทำเอง ก็สามารถมีทางเลือกได้หลากหลาย แต่ที่แน่ๆการใช้โพแทสเซียมฮิวเมท หรือฮิวมิกแอซิด จะทำให้ทุเรียน ลองกอง มังคุด พวกนี้ใช้ในระดับไร่ใหญ่ๆ 100 ไร่ 1000 ไร่ก็ใช้ได้ เพราะมันใช้ไม่ได้เยอะอะไร ทุเรียนก็จะไม่มีปัญหารากเน่าโคนเน่า เพราะคนที่ทำเนินดิน ทำโคกขึ้นมา มีฮิวมัส มีโพแทสเซียมฮิวเมท เก็บห่อดินก็จะเป็นดินดำน้ำชุ่ม โปร่งฟู และร่วนซุย ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราลดขั้นตอนการเอาเศษไม้ใบหญ้ามาถมดินแล้วกว่ามันจะ ย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัส ฮิวมิก เป็นฮิวมิน เป็นฟูบิค อันนี้เป็นเรื่องของใช้โพแทสเซียมฮิวเมท มาปรับสภาพโครงสร้างของดินให้โปร่งฟู ร่วนซุย ระบายถ่ายเทน้ำได้ดี ช่วยปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้กระถาง ไม้ใบ ที่รดน้ำแล้วชะเอาอินทรีย์วัตถุในดินทิ้งไปหมดแล้วก็ต้องเติม ใช้ได้แม้แต่ สวนยาง ปาล์ม ลองกอง ทุเรียน มังคุด ทุกชนิด ใช้ฉีดพ่นทางใบ 3 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ข้างกระป๋องจะมีบอก 1 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยคอกได้ 1 ตัน 1 กิโลกรัม เอาผสมน้ำราดปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ที่เราหมักเป็นธนาคารคือหมักไว้ได้ 1 ตัน มันจะทำให้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเรา เปื่อย ยุ่ย ย่อยสลาย จากจุลินทรีย์จากอะไรต่างๆที่เกิดความสมดุลตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางกันชน ให้มันเกิดปฏิกิริยารวดเร็ว ไม่เป็นด่าง ไม่เป็นกรด เมื่อสถานะดีเป็นกลาง อินทรีย์ต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาเจริญเติบโตได้ดี  

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
×