0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

ผักปลอดสารพิษ ปลูกไว้บริโภคภายในครอบครัวหรือทำเป็นธุรกิจ

ปัจจุบันผู้บริโภคผัก หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นจึงนิยมบริโภคผักแบบปลอดสารพิษกันมากขึ้น ผักปลอดสารพิษ หมายถึง ผักที่มีกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ธาตุอาหารต่าง ๆ ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตรวมถึงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่าง ๆไม่ได้หมายความว่าไม่ใช้สารเคมีหรือเคมีสังเคราะห์เลย เพราะ ธาตุอาหารที่เป็นเคมีสังเคราะห์หรือปุ๋ยเคมี มีความจำเป็นต่อผัก เป็นอาหารของผักที่ต้องใช้เพื่อการเจริญเติบโตและธาตุอาหารที่เป็นเคมีสังเคราะห์หรือปุ๋ยเคมีไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเคมีสังเคราะห์พวกนี้จะไม่มีสารพิษตกค้างในผักเพราะเคมีสังเคราะห์พวกนี้เป็นกลุ่มของปุ๋ยเคมี จุลธาตุต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ในใบผักอยู่แล้วแต่ผักปลอดสารพิษที่ผู้เขียนกล่าวหมายถึง ผักที่ไม่มีการใช้สารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ฯลฯ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ผลิต ผู้บริโภคและต่อสภาพแวดล้อม ทางผู้เขียนจะขอแนะนำให้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริโภคผักที่ต้องการปลูกผักปลอดสารพิษ ไว้บริโภคภายในครอบครัวหรือทำเป็นธุรกิจให้เริ่มจากตรวจค่าความเป็นกรด ด่าง (ค่า PH ) ของดิน-น้ำก่อน  โดยค่าดิน-น้ำ ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักควรอยู่ที่5.8-6.5 เมื่อตรวจดิน-น้ำ แล้วพบว่าถ้าดิน-น้ำเป็น รด (ต่ำกว่า 5.8) ให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟต (กระสอบสีเหลือง) หรือวัสดุปูนต่าง ๆ(ปูนมาร์ล, โดโลไมท์, ปูนขาว)แต่ถ้าดินที่เป็นด่าง หรืออีกนัยหนึ่งคือดินที่มีค่าเกิน 6.5 ให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟต (กระสอบสีแดง) ปรับค่าดินให้ลงมาจนเหมาะสำหรับปลูกผักแล้ว  จากนั้นนำเอาปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก) ในอัตราส่วน 50 ส่วน พูมิชซัลเฟอร์  20 ส่วน  และเชื้อไตรโคเดอร์ม่า(อินดิวเซอร์)  1 กิโลกรัม  คลุกผสมร่วมกันแล้วหว่านลงบนแปลงที่เตรียมไว้ให้ทั่ว พูมิชซัลเฟอร์ ช่วย ทำให้ดินร่วนซุยดินซึมผ่านน้ำได้ง่าย ดินระบายน้ำได้ดีขึ้น แก้ดินที่เหนียวจัด แก้ดินดานแก้ดินแน่นแข็ง ส่วน เชื้อไตรโคเดอร์ม่า(อินดิวเซอร์)จะช่วยป้องกันและกำจัดโรคเชื้อรา ต่างๆทางดินได้ดีพอถึงระยะเวลาที่จะต้องปลูกเมล็ดผักให้ นำเอาพูมิชซัลเฟอร์  รองก้นหลุมสัก1กำมือ เพื่อให้พืชดูดขึ้นไปกิน  พูมิชซัลเฟอร์   มีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้จะเป็นตัวที่สร้างให้เชลล์พืชแข็งแกร่งต้านทานศัตรูพืช  จะช่วยป้องกัน หนอน เพลี้ย ไร รา แมลงศัตรูผัก ฯลฯ แถมยังช่วยการเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วยการใส่ พูมิชซัลเฟอร์   ควรใส่สักเดือนละครั้งและถ้าปลูกไปแล้ว เจอปัญหาโรคและศัตรูพืชก็ใช้ 5เสือ จุลินทรีย์  ในการป้องกันควบคุมและกำจัด ได้แก่1.แบคเทียร์ (Bacillus thuringiensis ssp) บีทีชีวภาพปราบหนอนกำจัดหนอนได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นหนอนกอ หนอนห่อใบหนอนใย หนอนชอนใบ  ฯลฯ  2.  ไบโอเซ็นเซอร์ (Bacillus Subthilis ssp.) จุลินทรีย์ชีวภาพปราบโรคเชื้อราต่างๆได้ทุกชนิด เช่น โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม มะนาว โรคแอนแทรกโนส โรคกุ้งแห้งในพริก  3.อินดิวเซอร์ (Trichoderma harzianum ssp.) จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดโรคเชื้อรา โรคใบด่าง ใบดำ ใบจุดใบฉ่ำน้ำ โรครากเน่าโคนเน่า 4.บูเวเรีย (beauveria bassiana ssp.) จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดเพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง  5.ฟอร์แทรน (metarhizium anisopliae ssp.) จุลินทรีย์กำจัดปลวกร้ายในอาคารบ้านเรือน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยจักจั่น ฯลฯ จุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิดนี้ ถือว่าเป็น

จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ทางด้านชีวภาพที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการนำไปป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  เพียงเท่านี้ก็สามารถปลูกผักปลอดสารพิษ ไว้บริโภคภายในครอบครัวหรือทำเป็นธุรกิจขายผักได้แล้วค่ะ
เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

ฝ่ายวิชาการ 02-9861680-2  Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
Lazada: https://bit.ly/2XkPgUr

×