0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

ปราบโรคราใบจุด

ในปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของโรคใบจุดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อAlternaria (Alternaria leaf spot) จัดเป็นเชื้อราที่ระบาดแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่ง ก่อให้เกิดโรคกับพืชต่างๆ มากมายหลายชนิดโดยเฉพาะผักต่างๆ การแพร่ระบาด เกิดจากสปอร์ของเชื้อราปลิวมากับลม, แมลง, สัตว์ หรือน้ำ  อาการจะมีแผลวงกลมสีน้ำตาลซ้อนกันหลายชั้น เนื้อเยื่อรอบๆจะมีสีเหลืองสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตและต้นได้ ถ้ายังไม่มีการยับยั้งโรค โรคจะเกิดขึ้นกับเกษตรทุกปีขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลจะเป็นมากหรือน้อย เกษตรกรส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าพืชเริ่มแสดงอาการก็จะฉีดพ่นด้วยเคมีเพราะมองว่ารวดเร็ว ทันใจ แต่ปัญหาที่ตามมาคือมีสารพิษตกค้างในพืชผัก ในดิน แปลงปลูกของเกษตรกร เจ็บไข้ไม่สบายเนื่องจากได้รับสารพิษมากในเวลายาวนานอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ทำลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์ ทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีโยชน์ต้องสูญเสียไป ปัจจุบันเกษตรกรหลายท่านได้เล็งเห็นถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรเองและผู้บริโภคในอนาคต จึงหันใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพปราบโรคใบจุด แบบปลอดภัยไร้สารพิษกันมากขึ้น ผู้เขียนแนะนำว่า ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ นั้นมีหลายบริษัทหลายยี่ห้อ เกษตรกรควรเลือกแบบมีมาตรฐาน คือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชและเกษตรอินทรีย์ (Organic) วันนี้เขียน แนะนำว่าถ้าไม่อยากเจอโรคใบจุดระบาด ต้องป้องกันตั้งแต่เริ่มปลูกด้วยการใส่หินแร่ภูเขาไฟ พูมิชซัลเฟอร์ ไร่ละ 2กระสอบ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับพืช และใช้อินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า)+ไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส )ฉีดป้องกันในแปลงเดือนละ 2ครั้งเพื่อให้อินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส )ไปกำจัดเชื้อราในแปลง ส่วนแปลงที่เกิดการระบาดแล้วให้ใช้อินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า)+ไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส )ใน อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3 วัน จนกว่าอาการโรคใบจุดจะเบาลง จากนั้นค่อยลดระยะการฉีดพ่นให้เหลือ 7 วันครั้งและ2 อาทิตย์ครั้งต่อไป
บรรเจิด ยิ่งวงษ์

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
×