0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

จุลินทรีย์หน่อกล้วย…ต่างจาก EM อย่างไร

วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์ท้องถิ่น จุลินทรีย์ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ขี้ควาย จุลินทรีย์หน่อกล้วย จุลินทรีย์ป่าเปิดใหม่ จุลินทรีย์ป่าสมบูรณ์ อะไรต่างๆ มีความแตกต่างอย่างไรกับจุลินทรีย์อีเอ็ม

               จุลินทรีย์ท้องถิ่นไทยเทียบกับจุลินทรีย์ต่างชาติหรือจุลินทรีย์หน่อกล้วยกับจุลินทรีย์ EM จุลินทรีย์ EM เข้ามาในประเทศไทย ในปี 2530 โดยประมาณ เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการย่อยสลายมีการดัดแปลงช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเอาไปปรับประยุกต์ใช้ ทำเป็นหัวเชื้อในการทำความสะอาด คอกหมู เล้าไก่  ปศุสัตว์ทั้งหลาย ที่สำคัญเอามาใช้ในการหมักปุ๋ยชีวภาพเยอะแยะมากมาย หน่วยงานรัฐต่างๆมีการเอาไปเผยแพร่ รณรงค์ส่งเสริมให้กับเกษตรกรในทุกภาคส่วนเรียกได้ว่าโด่งดังเยอะแยะมากมาย เป็นจุลินทรีย์ เป็นยาสามัญ ประจำฟาร์มของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเลยก็ว่าได้ ในยุคสมัยก่อนนี้ทุกข้อดีของ EM สามารถนำไปเพาะขยายพันธุ์ หมักขยาย ได้เยอะแยะมากมาย แต่ปัจจุบันฟาร์มที่นิยมก็มีเจ้าของนำมาจำหน่ายเกิดของเลียนแบบ ของปลอม และมีกรณีเหมือนเป็นระบบ Family พี่น้องทะเลาะกัน กลายมาเป็น Exm บ้าง แตกแบรนด์กันขึ้นมา มันจึงทำให้จุลินทรีย์ EM ไปอยู่ในรูปของเชิงการค้าในช่วงที่มีความต้องการสูง คนจำหน่ายมีน้อย ทำให้ราคาเพิ่มขึ้น จากไม่กี่สิบบาท ขึ้นไปเป็น 100-200 บาท ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเยอะแยะมากมาย ประโยชน์ของ EM ช่วยในการย่อยสลายเป็นหลัก เมื่อการย่อยสลายเป็นหลักก็ไม่ได้เป็นจุลินทรีย์ที่คัดเลือกที่มีความพิเศษโดดเด่นเหมือนพวกจุลินทรีย์ที่เราเอามาใช้ในป้องกันกำจัดโรคและศัตรูของพืช เป็นจุลินทรีย์อเนกประสงค์ ความต่างของจุลินทรีย์หน่อกล้วย การที่เราเอาจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยที่มีน้ำ มีนวล อวบอ้วน สมบูรณ์ มันเป็นตัวบ่งชี้ว่ารอบโคนต้น รอบทรงพุ่มหน่อกล้วยที่สูงไม่เกิน 1 เมตร หน่อกล้วยสาว หน่อกล้วยขันหมาก มันมีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่รอบตัว เป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นไทย อยู่ในระนาบเส้นศูนย์สูตรไทย เรียกว่ามีความใกล้ชิดกับแปลง สวน ไร่ นา ของคนไทยมากกว่าประเทศใดๆในโลก เหมือน 5 เสือ จุลินทรีย์ของไทยกรีนอะโกรที่มีเชื้อจุลินทรีย์จากประเทศไทย เทียบกันแล้ว ไตรโครเดอร์ม่า จากประเทศจีน บีเอสจากประเทศอเมริกา จากเมืองนอกยังไงก็สู้ของไทยไม่ได้ เอาสปอร์หมักขยายเพาะเลี้ยง เมื่อนำลงแปลงมันก็ทำปฏิกิริยา กับศัตรูของเขาได้ทันที เช่นเดียวกันเราจะใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ความต่างของจุลินทรีย์ EM หรือคุณสมบัติและประสิทธิภาพ ไม่ได้ต่างจากจุลินทรีย์ท้องถิ่นไทย เช่น จุลินทรีย์หน่อกล้วย จุลินทรีย์จากตอซังฟางข้าว จุลินทรีย์ขุยไผ่ จุลินทรีย์ขี้ควาย อยากผลิต EM แบบคนไทยใช้เอง หน่อกล้วยเป็นจุลินทรีย์ที่เราสามารถจะพินิจพิจารณาแหล่งกำเนิดของเขาได้ว่ามีความบริสุทธิ์ ความสะอาด มากน้อยเพียงใด โดยการสังเกตจากต้นกล้วย ไปเลือกหน่อกล้วยที่ผอมแห้ง หน่อกล้วยดำ บ่งบอกว่ารอบๆนั้นเป็นจุลินทรีย์ไม่ดี ถ้านำไปฉีดก็จะทำให้พืชผลมีจุลินทรีย์ไม่ดีเข้าไป ตัวบ่งชี้หน่อกล้วยจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในธรรมชาติมีจุลินทรีย์หลายชนิดพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเช่นไตรโครเดอร์มา หยิบดินขุยไผ่มา 1 กำมือ ในดินขุยไผ่ก็มีทั้งบิวเวอร์เรีย มีแอสทิโนไมซิส มีจุนทรีย์ที่อยู่ร่วมกันได้ เราจะเอาหน่อกล้วย จุลินทรีย์ขี้ควาย จุลินทรีย์ธรรมชาติ จุลินทรีย์ท้องถิ่นไทย ความต่างคือ   1.ไม่ต้องเสียตังซื้อ 2.จุลินทรีย์ถิ่นไทย ลงสวนแปลง นาไทย ทำงานได้ทันทีไม่ต้องรีรอ ไม่ต้องปรับตัว มีประโยชน์มาก มีความหลากหลาย ส่วน EM มีประสิทธิภาพ แต่มีราคาค่อนข้างสูง นี่คือความแตกต่างระหว่างจุลินทรีย์หน่อกล้วย และ จุลินทรีย์ EM หมักขยายหน่อกล้วย ขุดหน่อกล้วยที่อวบอ้วน โขก สับ บด ตำ ให้ละเอียดย่อยให้ได้มากที่สุด 3 ส่วน หรือ 3 กิโลกรัม หมักกับกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม ต้องเป็นหน่อกล้วยที่มีน้ำมีนวลมีความอ้วนถ้วนสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคเน่า ผอมแห้ง ตายพราย สับ 3 กิโลกรัม บวกกับ กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม หมักไว้ 1 เดือน จะได้หัวเชื้อเหมือนจุลินทรีย์ EM ประสิทธิภาพอาจจะดีกว่า EM เป็นจุลินทรีย์ถิ่นไทย เอามาประยุกต์ใช้ในการบำรุงดินได้ หากเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com

 

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
Lazada: https://bit.ly/2XkPgUr

×