0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

การใช้แหนแดงทดแทนการใช้ปุ๋ยยูเรียในการปลูกข้าว

วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกข้าว การปลูกข้าวเป็นอาชีพที่เกษตรกรไทยทำมาแต่โบราณ วันนี้มาหาวิธีกันว่าการทำนาปลูกข้าวแล้วลดต้นทุนว่าจะไม่ใช้ปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และเปลี่ยนเป็นแหนแดงทดแทนปุ๋ยยูเรียในการปลูกข้าวจะใช้วิธีการอย่างไร

            วิธีการใช้แหนแดงทดแทนการใช้ปุ๋ยยูเรียโดยปกติในช่วงนี้กระแสการทำนาข้าวแบบปลอดสารพิษ แบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ถือว่ากำลังได้รับความนิยมพอสมควรเทียบจากเมื่อ 20-30 ปีก่อน นาข้าวดินเหนียวปุ๋ยตัวกลางกับตัวท้ายไม่ต้องใช้เลยก็ได้ นาดินทรายจะใช้ปุ๋ยไนโตรเจนค่อนข้างสูง ค่อนข้างมากจึงจะดี การใส่ปุ๋ยเป็นรสนิยมของชาวไร่ชาวนาที่ทำติดต่อกันมาหลาย 10 ปี หลายชั่วอายุคน ทำอย่างไรจึงจะลดการใช้ปุ๋ยยูเรีย บางคนอาจจะปลูกปอเทืองใส่พืชตระกูลถั่ว ใส่ไรโซเบียม มีทางเลือกเยอะแยะมากมาย บางคนก็ขี้เกียจไปไถกลบ ไถดาด ไถหมัก ก็จะมีวิธีหนึ่งหลังจากที่เก็บเกี่ยว กระจายฟาง หน้าฟางให้ราบ ล่อให้ข้าวแดงข้าวดีดงอก โดยใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 5 ลิตร และก็ปล่อยน้ำออก และก็ให้มันงอกขึ้นมาใหม่ แล้วหล่อน้ำให้ท่วม ตอนเตรียมเทือกเราใช้ปุ๋ยยูเรียมายาวนาน วันนี้เราจะมาใช้ปุ๋ยยูเรียที่ไม่ Overdose มากเกินไป ถ้าศึกษาดีๆ ข้าวที่ให้ผลผลิต 1 ไร่ ใช้ไนโตรเจน หรือ ยูเรีย แค่ 22.2 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ เป็นสถิติตัวเลขการวิจัยของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติของอีรี่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นองค์กรหนึ่งของอเมริกา กรมการข้าวเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของอีรี่ รวบรวมพันธุ์ข้าวดีๆส่งไปที่ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ก็ส่งต่อไปที่อเมริกา ทำให้อเมริกามีข้างรองแกรนด์ เป็นข้าวที่คล้ายข้าวหอมมะลิ หอมเหมือนข้าวหอมมะลิ แต่เม็ดใหญ่และยาวกว่า ดังนั้นตัวเลขของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 22.2 กิโลกรัม ถ้าเป็นนาที่ชาวไร่ชาวนาทำในสมัยก่อนทำได้ปีละครั้ง ว่างจากทำนาก็กัดปลา ตีไก่ เป็นกิจกรรมของคนบ้านนอก ก็ทำให้ฟางเปื่อยยุ่ย อยู่ในท้องไร่ท้องนา คืนปุ๋ยไปสู่ดิน แต่การทำนายุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเขตชลประธาร เขตชลประธารทำนาที 2-3 ครั้ง ดินไม่เคยหยุดพัก ขโมยทรัพยากรธรรมชาติจากในดินไปขาย เราปลูกข้าว เราใส่ปุ๋ยอาจจะไร่ละ 1 กระสอบ ไร่ละ 50 กิโลกรัม หรือไม่ถึง บางทีคนทำนาแปลงหนึ่ง 5 ไร่ ใส่ปุ๋ยยูเรีย 1 ลูก สูตร 1 ลูก ใส่ 100 กิโลกรัม แต่ขโมยข้าวออกจากดิน ไร่ละเกวียน ใส่ 5 ไร่ ใส่ปุ๋ย 100 กิโลกรัม ใส่อาหารลงไปในดิน ทรัพยากรลงไปในดิน แต่เอาผลผลิตไปขายเป็นเกวียนเป็นตัน ข้าวเป็นเกวียนเป็นตันติดเอาปุ๋ยในดินไปด้วย ทำซ้ำมา 10-20 ปี คือโกงธรรมชาติ โกงดิน ทำให้ปลูกครั้งต่อไปก็ต้องพึ่งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยยูเรีย เป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้นทุนของบ้านเราสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันเราปลูกข้าว ต้นทุนเราสูงกว่าเมียนมา สูงกว่าเวียดนาม สูงกว่าลาวและกัมพูชา ทำอย่างไรที่จะให้เกษตรกรมีต้นทุนที่ต่ำ แหนแดงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เรารู้ว่าข้าวที่จะให้ผลผลิต 1 เกวียน ต่อ ไร่ หรือ 1 ตัน ใช้ไนโตรเจน 22.2 กิโลกรัม โดยอ้างอิงจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ก็จะต้องดูว่าในดินมีปุ๋ยอยู่เท่าไร การหมักฟาก ก็มีไนโตรเจนอยู่ 7.6 กิโลกรัม เทียบเท่ากับปุ๋ย 16-20-0 แหนแดงถ้าเลี้ยงเต็มพื้นที่ 1 ไร่ โดยใช้พันธุ์ 25-50 กิโลกรัม ก็จะให้ไนโตรเจนสูงถึง 12-25 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ 22.2 ถ้าในแหนแดงมี 25 สุด Maximum เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยยูเรียเลย โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นนาดินเหนียวด้วยแล้ว ยิ่งสบาย ยิ่งสามารถใช้ตัวแหนแดงทดแทนปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยไนโตรเจนได้ วิธีการทำเราต้องใช้พื้นที่ถ้าเราไม่มีพื้นที่เยอะ เขาใช้พื้นที่เพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แหนแดงประมาณ 25-30 ตารางเมตร เราจะใช้ตัวแหนแดงประมาณ 50-100 กิโลกรัม เพื่อเลี้ยงให้เต็มพื้นที่ ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเตรียมการ เตรียมวิธี คือก่อนเตรียมเทือกหรือหมักฟาง เราหล่อน้ำล่อให้ข้าวแดงข้าวดีดงอกแล้วปล่อยให้ท่วม และย่ำหมักและปล่อยน้ำทิ้ง งอกและปล่อยให้ท่วม เพื่อให้มันเมล็ดข้าวแดงข้าวดีดงอก รอบที่ 2 ไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้ง เราปล่อยแหนแดงลงไป ถ้ามีบ่ออนุบาลแหนแดง 25-30 ตารางเมตร เราเลี้ยงประมาณ 30 วันก่อนที่จะย่ำเทือก เราจะได้แหนแดงปล่อยเต็มพื้นที่ 30 วันจะได้ประมาณ 100 กิโลกรัม โดยประมาณ การเตรียมแปลงเตรียมเทือกแบบเกษตรปลอดสารพิษเราจะใช้พวกหินแร่ภูเขาไฟ พวกพูมิชซัลเฟอร์ ถ้าใช้เลี้ยงประมาณ 3 กิโลกรัม เลี้ยงแหนแดง เราจะหว่านเพื่อเอาใส่ไว้ในเทือกเลย บางคนอาจจะใช้ฟอสเฟตเพื่อกระตุ้นให้แหนแดงขยายพันธุ์ได้เพิ่มมากขึ้นและเร็ว เราก็จะได้แหนแดงที่มีไนโตรเจนมาทดแทนปุ๋ยยูเรียเรียกว่าเพียงพอ หากเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือ โทร 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com

            

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
Lazada: https://bit.ly/2XkPgUr

×