0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

โพแทสเซียมฮิวเมท
( ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม )

฿200.00

โพแทสเซียมฮิวเมทคือ สารสกัดเข้มข้นจากฮิวมัสช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออกในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ โครงสร้างของดินแข็งแรงทนต่อการชะล้างกัดกร่อนของน้ำช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำระบายน้ำดี น้ำ และอากาศถ่ายเทสะดวกรากพืชแผ่ขยายได้ง่ายรักษาความเป็น กรด-ด่าง ของดินมิให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ขนาดบรรจุ1กิโลกรัม/ขวด

LINE LOGO SVG ไลน์สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

สารสกัดเข้มข้นจากฮิวมัสช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออกในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำโครงสร้างของดินแข็งแรงทนต่อการชะล้างกัดกร่อนของน้ำช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำระบายน้ำดีน้ำและอากาศถ่ายเทสะดวกรากพืชแผ่ขยายได้ง่ายรักษาความเป็นกรด-ด่างมิให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ประโยชน์

 1. ช่วยให้ธาตุอาหารในดินที่มีอยู่แล้วให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ง่ายเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน
 2. เชื่อมอนุภาคดินให้เป็นกลุ่มเป็นโครงสร้างดินที่ดีช่วยให้การระบายอากาศการซึมซาบน้ำของดินดีขึ้น
 3. กระตุ้นการแบ่งเซลล์และขยายขนาดเซลล์พืชเจริญเติบโตดอกใหญ่ผลใหญ่เร็วขึ้น
 4. กระตุ้นให้รากเจริญงอกงามแผ่กระจายพืชหาอาหารเก่ง
 5. ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดต้นกล้าสมบูรณ์แข็งแรง
 6. เพิ่มอัตราการหายใจเพิ่มการสังเคราะห์แสง
 7. ลดความเครียดเนื่องจากธาตุอาหารไม่สมดุลย์แร่ธาตุเป็นพิษขาดน้ำหรืออากาศร้อนจัดหนาวจัด
 8. กระตุ้นการดูดซึมน้ำการไหลเวียนภายในเซลล์พืชดินอุ้มน้ำได้มากขึ้นลดการสูญเสียน้ำในดิน
 9. เมื่อสลายตัวจะปลดปล่อยไนโตรเจนกำมะถันและธาตุอาหารเสริมออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างช้าๆ

วิธีใช้

 1. ปรับสภาพดินละลายโพแทสเซียมฮิวเมท3กรัมต่อน้ำ20ลิตรราดลงพื้นดิน
 2. ผสมปุ๋ยเคมีคลุกเคล้าโพแทสเซียมฮิวเมท1,000กรัมกับปุ๋ยเคมี100กิโลกรัม
 3. ผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกคลุกเคล้าโพแทสเซียมฮิวเมท100กรัมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก100กิโลกรัม
 4. คลุกผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพละลายโพแทสเซียมฮิวเมท1,000กรัมกับปุ๋ยน้ำ100ลิตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

×