0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

ไบโอเซ็นเซอร์(BIO-SENSOR-TM)
( ขนาดบรรจุ 500 กรัม )

฿400.00

ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้ ละลายน้ำได้ 100% ไม่อุดตันหัวฉีด
ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่าจุลินทรีย์ชีวภาพปราบเชื้อราโรคพืช โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม มะนาว ปราบเชื้อราโรคเห็ด โรคกุ้งแห้งในพริก ฯลฯ

ขนาดบรรจุ 500 กรัม

คำอธิบาย

รายละเอียด

ไบโอเซ็นเซอร์ -TM คือ ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ บาซิลลัส ซับธิลิส ผ่านการจดทะเบียนรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร ที่มีความสามารถในการกำจัดโรคพืชได้ทั้งราและบัคเตรี ได้รับการคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่สำคัญในประเทศไทย เช่น โรคกรากเน่า โคนเน่า โรคผลเน่าของทุเรียน พริกไทย พืชตระกูลส้ม มะนาว มะละกอ สับปะรด และยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา phytophthora โรคเกล้าเน่ายุบ ในพืชตระกูลแตง มะเขือเทศ ถั่ว พริก ผักชนิดต่างๆ และไม้ดอกไม้ประดับที่เกิดจากเชื้อเรา Pythium (Pythium spp), Rhizogtonia (Rhizogtonia spp), และSclerotium (Sclerotium spp.) และที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM สามารถกำจัดเชื้อราที่เป็นศัตรูของMushroomได้เกือบทุกชนิด โดยที่ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ไม่เป็นอันตรายต่อMushroom

หลักการและเทคนิคการใช้เชื้อ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM

– ไบโอเซ็นเซอร์ -TM เป็นสิ่งทีมีชีวิตที่จะถูกทำลายโดยรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) จากแสงแดด ดังนั้นควรฉีดพ่นตอนเย็นแดดอ่อน ๆ จะช่วยยืดอายุ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM บนต้นพืชให้มีประสิทธิภาพอยู่ได้นาน
– เชื้อราและโรคบางชนิด เช่น โรคเน่าคอรวง โรคผลเน่า โรคยางเปลือกแห้ง (PANEL DRYNESS) โรคราสนิม มักอาศัยอยู่ด้านล่างของใบและผล ดังนั้นการพ่นให้ครอบคลุมบริเวณส่วนบนและส่วนล่างของใบพืชด้วย จึงจะสามารถควบคุมเชื้อเราโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ – ปรับหัวฉีดเครื่องพ่น ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ให้ละอองเล็กที่สุด จะช่วยให้ละอองเชื้อยึดติดผิวใบได้ดี – ควรผสมสารลดแรงตึงผิว (ม้อยเจอร์แพล้น -TM) ในการพ่นทุกครั้ง ตามอัตราที่แนะนำในฉลาก – ควรฉีดพ่น ไบโอเซ็นเซอร์ -TM เมื่อสำรวจพบเชื้อราโรคพืชตั้งแต่ยังระบาดไม่มากจะให้ผลในการควบคุมดีกว่าในช่วงที่พบเชื้อราโรคพืชระบาดรุนแรง – ไม่ควรผสม ไบโอเซ็นเซอร์ -TM กับสารป้องกันกำจัดเชื้อราในคราวเดียวกัน เนื่องจากสารเคมีบางชนิดอาจทำให้ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM เสื่อมประสิทธิภาพลงได้ – เนื่องจาก ไบโอเซ็นเซอร์ -TM เป็นจุลินทรีย์ที่รักษาเชื้อราโรคพืช จึงอาจทำงานช้ากว่าการใช้ยาเคมี ดังนั้นการใช้อัตราสูงกว่าคำแนะนำไม่ช่วยให้รักษาโรคได้เร็วขึ้นการใช้อัตราต่ำกว่าคำแนะนำ จะส่งผลให้รักษาไม่ได้ผล และทำความเสียหายแก่ผลผลิต จึงควรใช้ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ตามอัตราที่แนะนำ – เมื่อพบการระบาดของเชื้อรา โรคพืชรุนแรง ควรฉีดพ่นตามอัตราที่แนะนำโดยการพ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ระยะห่าง 3 – 4 วันครั้ง จะช่วยลดความเสียหายได้ดีกว่าการพ่นครั้งเดียว

การขยาย ไบโอเซ็นเซอร์ -TM

  1. การใช้ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM เร็จรูปในอัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรก็สามารถใช้ได้เหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ, ตามที่มีผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสายพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ทำลายเชื้อราตามชนิดและสายพันธุ์ที่ระบุไว้ในฉลาก , มีทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ , มีหลายบริษัททั้งผลิตในประเทศและนำเข้ามาจากต่างประเทศ ราคาจำหน่ายให้เกษตรกรส่วนมากอยู่ในราคาระดับแพง ตั้งแต่ราคากิโลกรัมละ 1,000 – 1,200 บาท อัตราผสมน้ำมีตั้งแต่ 50-80 กรัมหรือซีซี /น้ำ 20 ลิตร ทำให้ 1 ไร่เสียเงิน 300-400บาท และมักให้ใช้ทุก 3-5 วัน นับว่าสิ้นเปลืองมาก การขยายเชื้อจะช่วยให้ประหยัดได้
  2. ขยาย ไบโอเซ็นเซอร์ -TM กับมะพร้าวอ่อน, ใช้มะพร้าวอ่อน 1 ลูก, เปิดฝาแง้มพอใส่เชื้อลงไปได้แล้วใส่ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM1 ช้อนชา ( 1ซอง ) ปิดฝาทิ้งไว้ 1-2 วัน นำมาผสมน้ำได้ 20 ลิตร
  3. ขยาย ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ด้วยน้ำมะพร้าวแก่จากตลาด นำน้ำมะพร้าวแก่จากตลาดมาต้มให้เดือด 5 นาที, ตักฟองทิ้ง รอจนเย็นลง แล้วใส่ ไบโอเซ็นเซอร์ -TM 5 ช้อนชา ( 5 ซอง ) ต่อน้ำมะพร้าว 15 ลิตร (ถ้าน้ำมะพร้าวไม่พอเติมน้ำเปล่าจนได้รวม 15 ลิตรก่อนต้ม ) ให้อากาศแบบที่ใช้ในตู้ปลา 24 ชั่วโมง,นำไปผสมกับน้ำได้รวม 100 ลิตร สำหรับฉีดพ่น
  4. ขยาย ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ด้วยนมข้นหวานและน้ำตาลทราย ใช้น้ำ 15 ลิตร เติมนมข้นหวาน 1 กระป๋อง น้ำตาลทราย 3 ช้อน เติม ไบโอเซ็นเซอร์ -TM 5 ช้อนชาหรือ 5 ซอง ให้อากาศแบบตู้ปลา 24 ชั่วโมง สามารถใช้ผสมน้ำได้ 100 ลิตรหรือ 5 ถัง
  5. ขยาย ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ด้วยไข่ไก่สด, ใช้น้ำ 15 ลิตร, ไข่ไก่ 5 ฟอง, ตัก ไบโอเซ็นเซอร์ -TM 5 ช้อนชาหรือ 5 ซอง, ใช้ Smectotite -TM 500 กรัม, น้ำมันพืช 1.5-2 ช้อนชา เป่าอากาศแบบตู้ปลา 24 ชั่วโมง ใช้ผสมน้ำ 5 ถัง (100 ลิตร)
  6. การขยาย ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ด้วยนมกล่อง, ใช้นมกล่องพาสเจอร์ไรส์ตามท้องตลาดทั่วไป 1 กล่อง (250 ซี.ซี.) เปิดฝาออกให้เท ไบโอเซ็นเซอร์ -TM ใส่ได้, โดยเติม ไบโอเซ็นเซอร์ -TM1 แพค (5 กรัม) หมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงมาผสมน้ำได้
  7. ขยาย ไบโอเซ็นเซอร์ -TMด้วยแป้ง อยู่ระหว่างการทดลอง
  8.  ฉีดพ่นตอนเย็น เพื่อป้องกันเชื้อถูกทำลายด้วยยูวีในแสงแดด
  9. ฉีดพ่นเปียกชุ่มโชกเหมือนอาบน้ำ เพื่อให้สัมผัสกับเชื้อราโรคพืชได้มากเท่าที่จะมากได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.5 กก.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

×