0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

ไคโตซาน-เฟรช
( ขนาดบรรจุ 500 ซีซี )

฿100.00

ประเภท: ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช :: วัคซีนป้องกันศัตรูพืช (Vaccine pests)

ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร/ขวด

คำอธิบาย

สารสกัดธรรมชาติจากเปลือกกุ้งผ่านกรรมวิธีให้ได้ไคโตชาน ชนิดโพลิเมอร์สายโซ่ยาว สามารถนำไปเคลือบพื้นผิวเป็นแผ่นเยื่อ แผ่นบางๆ เพื่อ รักษาควาวมสดของพืชผัก เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกล้าไม้ เคลือบผิวปกป้องเชื้อรา ป้องกันแมลงศัตรูพืช ใช้เป็นสารเหนียวคลุกเคล้าอาหารสำหรับ เลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อไม่ให้เม็ดอาหารแตกตัวเร็วในน้ำ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.5 กก.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

×