0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

โพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ)
( ขนาดบรรจุ 500 กรัม )

฿250.00

คือ สารประเภทคาร์โบโฮเดรตมีโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือเรียกว่าสารอุ้มน้ำโดยดูดน้ำได้ 200-400 เท่าใช้กับการปลูกไม้กระถาง หรือถุงเพาะชำใช้กับการปลูกไม้ผลทุกชนิดทั้งต้นที่ปลูกไปแล้ว และต้นที่ปลูกใหม่ใช้กับไม้กระถาง หรือถุงเพาะชำโดยผสมดินปลูกหรือผสมใช้ในการขยายพันธุ์พืชเช่นการปักชำการตอน

ขนาดบรรจุ1/2กิโลกรัม/ขวด

คำอธิบาย

รายละเอียด

โพลิเมอร์คือสารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีโครงสร้างเป็นโพลิแอกติลามายมีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารอุ้มน้ำการดูดน้ำจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากใน5นาทีแรกคือดูดน้ำได้200-400เท่าแต่ถ้าน้ำมีเกลือหินปูนกรดด่างเจือปนอยู่ก็จะดูดน้ำได้น้อยลงคือไม่ถึง400เท่าแต่อย่างไรก็ไม่ต่ำกว่า100เท่า


ประโยชน์

  1. ในการปลูกป่าโดยใช้โพลิเมอร์ที่แช่น้ำค้างคืนและพองตัวเต็มที่รองก้นหลุมใช้อัตราหลุมละ1ลิตรการใช้รองก้นหลุมปลูกแล้วพบว่าต้นกล้าที่ปลูกลงไปนั้นรอดตายแทบทั้งหมดคือ99 %
  2. ใช้กับไม้กระถางหรือถุงเพาะชำโดยผสมดินปลูกตามวิธีที่ทำมาแต่เดิมคือใช้ดิน6ส่วนผสมกับโพลิเมอร์ที่แช่น้ำพองตัวเต็มที่1ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วปลูกพืชผลที่ได้รับคือพืชเจริญเติบโตงามสม่ำเสมอไม่ต้องรดน้ำบ่อยครั้งลดค่าแรงพืชงามทน
  3. ใช้กับการปลูกไม้ผลเช่นมะม่วงขนุนเงาะลิ้นจี่ลำไยระกำลางสาดลองกองจำพวกไม้ผลทุกชนิดต้นที่ปลูกใหม่หรือปลูกไปแล้วจะใช้โพลิเมอร์1ช้อนชาหรือ5กรัมหว่านกระจายที่ก้นหลุมแล้วจึงปลูกลงไปแล้วรดน้ำเพื่อให้โพลิเมอร์พองตัวอุ้มน้ำหรือใช้โพลิเมอร์เปียก1-2ลิตรรองก้นหลุมทุกครั้งที่ปลูกหรือใส่บริเวณโคนต้นสำหรับพืชที่ปลูกแล้วและกลบดินต้นไม้จะรอดตายเกือบ100 %
  4. ผสมวัสดุอื่นช่วยประหยัดน้ำในการลดน้ำและรักษาน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยผสมโพลิเมอร์ที่เปียกน้ำแล้ว1-30กิโลกรัมต่อวัสดุปลูก1ลูกบาศก์เมตรหรือ10 %ของวัสดุปลูก
  5. ในแปลงปลูกช่วยรักษาน้ำในดินให้เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตของพืชพืชไร่พืชผักไม้ประดับและสนามหญ้าใช้โพลิเมอร์แห้ง1-10กรัมต่อหลุมไม้ผลไม้ยืนต้นใช้โพลิเมอร์แห้งตั้งแต่5-10กรัมต่อต้น ผสมโพลิเมอร์ในวัสดุปลูกก่อนที่จะปลูกพืช
  6. การเพาะเมล็ดเพื่อให้เมล็ดได้รับความชื้นอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงโดยใช้โพลิเมอร์ผสมวัสดุเพาะปลูก1ต่อ10
  7. การขยายพันธุ์โดยการปักชำและการตอนใช้โพลิเมอร์ในรูปของวุ้น10 %ผสมในวัสดุที่ใช้ในการขยายพันธุ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.5 กก.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

×