0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

ภูไมท์ซัลเฟตแดงผง ขั้นต่ำ 5 กระสอบ
( ขนาด20กิโลกรัม )

฿180.00

ZEO GOLDภูไมท์ซัลเฟตแดง(pH 4.5) ลดปัญหาดินเป็นด่างปรับสภาพดินให้ร่วนซุยระบายน้ำได้ดี ลดปัญหาดินแน่นแข็งไล่เกลือออกจากเนื้อดิน เพิ่มอากาศในดินลดการขาดแคลเซี่ยม และกำมะถันในพืชแก้ปัญหาพืชใบซีด ไม่กินปุ๋ยจากกรณีดินเป็นด่างหรือเค็มมากเกินไปฯลฯ

ขนาดบรรจุ20กิโลกรัม/กระสอบ

คำอธิบาย

คุณสมบัติ
 1.ส่วนประกอบประกอบด้วยหินภูเขาไฟ30 %ซัลเฟต7%แคลเซียม12%ฟอสฟอริกแอซิด0.20%แมกนีเซียม0.01%เหล็ก0.01%สังกะสี0.005% pH 6.5ที่เหลือเป็นวัตถุปุ๋ย
 2.วิธีการใช้ใช้รองก้นหลุมคลุกดินก้นหลุมก่อนปลูกโรยรอบโคนต้นโรยเป็นแถวข้างต้นหว่านบนดินไถหว่านหลังแล้วปลูกผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีหว่านไปพร้อมกันโรยบนดินในกระถางปลูกไม้ผลหรือไม้กระถาง
 3.ผลของการใช้ช่วยทำให้ดินร่วนซุยดินซึมผ่านน้ำได้ง่ายดินระบายน้ำได้ดีขึ้นแก้ดินที่เหนียวจัดแก้ดินดานแก้ดินแน่นแข็งช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดินช่วยเพิ่มอากาศในดินช่วยอุ้มน้ำของดิน(ในเนื้อภูไมท์)แก้อาการขาด        ปูนและกำมะถันในพืชแก้พืชแพ้หนาวและร้อน(จากสังกะสี)แก้พืชซีดเขียงตองอ่อน(แก้โดยแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีกำมะถัน)แก้พืชโตช้า(แก้โดยแคลเซียมช่วยการแบ่งเซลล์,ซัลเฟตช่วยสร้างกรดอมิโนแอซิด)ฯลฯ
 4.ผลดีในไม้ผลจะช่วยลดโรคและแมลง,ระบบรากดี,เนื้อแน่นสีสวย,กลิ่นดี,เนื้อกรอบอร่อยขึ้นและลดไส้ซึมแฉะเป็นปลาร้าในไม้ผลบางชนิด
 5.ในพืชผักลดโรคและแมลงศัตรูผัก,รากมากโตเร็ว,ใบสีเขียวสด,กรอบอร่อย,หลังเก็บเกี่ยวจากแปลงปลูกจะเก็บผักไว้ได้ทนนานไม่เหี่ยวง่าย,ยกเกรดผักที่ส่งขาย
 6.ผลดีในพืชหัวต่างๆเช่นขนาดของหัวใหญ่ขึ้นเพราะดินร่วนซุย,เก็บน้ำสำรองในดินมากขึ้น,แร่ธาตุปุ๋ยมากขึ้นเห็ดรามัยคอร์ไรซ่าทำงานดีขึ้น,ช่วยให้หัวมันเจริญเติบโตดี,ภูไมท์ช่วยให้ใบอยู่ติดต้นนานสร้างอาหารได้มาก        ขึ้น
 7.ในอ้อยและข้าวโพดช่วยให้ใบตั้งรับแดดดีเปลือกและลำต้นแข็งลดโรคและแมลงได้ดีเพิ่มซีซีเอสในน้ำอ้อยผลผลิตรวมเพิ่มเพราะรากออกรอบข้อได้ดีมากและลงลึกดูดปุ๋ยและน้ำได้มาก
 8.ปาล์มยางไม้ผลไม้ยืนต้นดินซึมน้ำได้ดีพืชแข็งแรงมีผลผลิตดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
 9.ไม้ดอกไม้ประดับลดโรคแมลงก้านดอกก้านใบแข็งแรงทนทานทนต่อการขนส่งไม้ดอก-ไม้ใบมีดอกและใบสีเข้มสวย
 10.พืชไร่ไถพรวนเบาแรงเพราะดินซุยโรคแมลงน้อยต้นทุนการผลิตน้อยผลผลิตเพิ่มขึ้น
 11.ไม้กระถางดินร่วนซุยน้ำไม่ขังลดโรคแมลงไม่ต้องเปลี่ยนดินบ่อย
 12.ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์รากลึกยาวรากมากผลผลิตสูงทุกด้าน
 13.เครื่องเทศสมุนไพรเนื้อยาเพิ่มขึ้นผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น

 

อัตราการใช้

ใช้ภูไมท์ซัลเฟตหว่านรองพื้นใช้อัตรา 40-80กิโลกรัม/ไร่ แล้วไถกลบ ในกรณีที่ใช้ภูไมท์ซัลเฟตปรับปรุงpHดิน ก่อนปลูกพืชต้องทำความเข้าใจก่อนว่า pHที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชทุกชนิดอยู่ที่pHระหว่าง 5.8-6.5 ที่ระดับค่าpH ที่กล่าวมานี้พืชสามารถดูดลำเลียงธาตุอาหาร ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลัก, ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม(จุลธาตุ)ที่พืชต้องการไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินตรึงธาตุอาหารไว้ โดยทำการตรวจpHดินในพื้นที่ หรือแปลงเพาะปลูกว่าอยู่ที่ระดับpHเท่าไหร่ ถ้าpHต่ำกว่า5.8ให้ใช้หินฟอสเฟต(ร็อคฟอสเฟต)ปรับเพิ่มค่าpHขึ้นมา แต่ถ้าตรวจแล้วpHสูงกว่า6.5ไม่มากนักก็ให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟตกระสอบเหลืองpH 6.5ปรับลงมา แต่ถ้าpHสูงมากคือสูงกว่า8.0 ให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟตกระสอบแดงpH 4.5 ปรับปรุงให้ค่าpHลดต่ำลงมาอยู่ในระดับพอเหมาะกับการเพาะปลูก

ใช้เพิ่มผลผลิตเห็ดใช้ภูไมท์หรือซีโอไลท์-สเม็คไตท์ชนิดผง3ส่วน , ผสมในขี้เลื่อยหรือวัสดุดิบเพาะเห็ด97 ส่วนไม่ต้องใช้จิบซั่มและปูนขาว นำไปเพาะเห็ดตามปรกติ.ส่วนในเห็ดฟางกองเตี้ยนั้นเมื่อเมื่อทำกองเสร็จครั้งสุดท้ายแล้ว,ใช้ภูไมท์หรือซีโอไลท์-สเม็คไตท์ผง 200-300กรัม ต่อน้ำ20ลิตร รดบนกองและดินรอบกองจนเปียกชุ่มจะ ลดไรเห็ดลง มดปลวก ไส้เดือนฝอย และกลิ่นลงได้ผลผลิตเห็ดเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และคุณภาพ.

—————————————————————————————————–

ZEO GOLD – PUMICESULPHATE-TM (Sack RED)
ZEO GOLD – PUMICESULPHATE-TM (Sack RED) For alkaline soil, help permeability to water. Better soil drainage. The soil is clay event, the subsoil, the soil tight, hard, to dispel the salt out of the soil, improves air in the soil, the water holding capacity of the soil, is a lack of lime and sulfur in plants, plant allergies, cold and hot. the pale green leaves, the plants grow more slowly, etc..

 1. Components consist of rocks, minerals volcano 30%, sulfate, 7%, Calcium 12%, phosphoric acid 0.20%, Magnesium 0.01%,. iron 0.01%, Zn 0.005%, pH 6.5, the rest of the fertilizer.
 2. Two. Methods used, the primer hole, mix the bottom of the hole before planting, sprinkle around the base of trees, sprinkle a line above, sown on soil tillage, sowing the crop, then, mixed with fertilizer sown along the way. , sprinkle on the soil in the pots or potted fruit trees.
 3. A result of using, making soil, seepage through easily, drain flow water better, solve the tough, solve problems, subsoil, to solve the dense, hard, to dispel the salt out of the soil, improves air. in soil, the water holding capacity of the soil. (Michelin sulfur pool in the flesh), is deficient in lime and sulfur plants, plant allergies, cold and hot. (Of zinc), the disease leaves fading. Color green. (Solved by sulfur, magnesium, iron, zinc), the plants grow more slowly (with the help of cell division, calcium, sulfate, amino acids help create acid), etc..
 4. Effective in reducing fruit pests and diseases, poor root system, flesh color, good flavor, texture and crispy. And reduce the Core rot diseases of fruit trees, in some kind of fruit.
 5. Reduce disease and insect pests in vegetables, vegetables, roots grow very fast, bright green leaves, crispy, after harvest of field

vegetables to keep them long wilt not easy, the grade vegetable supply.

 1. Effects in plants such as the size of the head is fatter because soil porosity, water reserves in the soil, the minerals, fertilizers, micorrhiza work better, gives great head growth, ZEO GOLD – PUMICESULPHATE-TM (Sack RED) . Leaves attached to the tree for a long time, the food was much better.
 2. Sugarcane and corn. Help raise the leaves, the light was good, bark, trunk strength, reduce pests and diseases as well, add the molasses ccs, yield increases due to root out the very great and deep, sucking up dirt and water.
 3. Palm trees, rubber trees, fruit plants, soil, water well yield strength has improved both the quantity and quality
 4. Flowers, ornamental plants, reducing disease, insects, leaves, stems Dakkgan strength. Withstand transport. Flowers – trees, flowers and leaves are a beautiful dark color.
 5. Tillage crops can relieve the pervious soil insects, disease, low production costs low. Increased productivity.
 6. Potted soil, water tank, reducing disease, insects, soil, do not change frequently.
 7. Pasture root length, root yield very high on all sides.

13th. Spices, herbs. The concentration of the herbs. Productivity increased.

Utilization.

For Alkaline soil Solution, The Soil pH is higher than 8.0, use red sack PUMICESULPHATE-TM, pH adjusted to lower

levels matched to the crop.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 20 กก.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

×