0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

ฟอร์แทรน (FORTRAN)
( ขนาดบรรจุ 100 กรัม )

฿100.00

จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดปลวก เพลี้ย หนอนด้วง แมลงศัตรูพืชผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้ละลายน้ำได้ 100% ไม่อุดตันหัวฉีดผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า

ขนาดบรรจุ 100 กรัม

คำอธิบาย

รายละเอียด

จุลินทรีย์กำจัดปลวก ฟอร์แทรน -TM

เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ธรรมชาติ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มเชื้อรา Metarrhizium-spp ที่มีความสามารถในการป้องกันและจำกัดปลวก โดยเก็บรักษาให้อยู่ในรูปของสปอร์ เมื่อสปอร์ ตกอยู่ที่ผิวของตัวปลวก แล้วจะสร้างหลอด (germ tube) ออกมาแทงทะลุผิวหนังของแมลงเข้าไปภายใน เชื้อรา Metarrhizium-hpp จะสร้างกลุ่มเส้นใย ( mycelium ) เข้าไปตามทางเดินอาหาร (ลำไส้) และขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเส้นใยแตกและหักออกเป็นท่อนสั้น ๆ เข้าไปทำลายอวัยวะต่าง ๆ ในตัวแมลง ทำให้แมลงป่วยร่างกายอ่อนแอ แล้วตายในที่สุด

วิธีการใช้

นำผงสปอร์จุลินทรีย์ ฟอร์แทรน (FORTRAN-TM) (Metarrhizium-spp) โรยผงสปอร์ให้ทั่วบริเวณทางเดิน หรือบริเวณที่เห็นปลวกเข้าทำลาย หรืออาจใช้เสียมหรือจอบขุดเจาะรังแล้วโรยผงสปอร์Metarrhizium-spp ลงไป ปลวกจะเดินผ่านและสัมผัสกับเชื้อจุลินทรีย์ Metarrhizium-spp และนำไปสู่การแพร่กระจายโดยการสัมผัสและเลียทำความสะอาดให้กันและกัน สปอร์ของเชื้อจุลินทรีย์ Metarrhizium-sppจะค่อย ๆ แผ่ขยายลุกลามไปจนทั่วรังปลวก เมื่อสปอร์ของจุลินทรีMetarrhizium-sppแผ่ขยายและได้รับอุณภูมิความชื้นที่เหมาะสมซึ่งมีอยู่ในในรังของปลวก ก็จะเจริญเติบโตออกมาและทำลายตัวปลวก

ใช้ผงจุลินทรีย์ ฟอร์แทรน (FORTRAN-TM) (Metarrhizium-spp) กำจัดปลวก อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร, ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณที่มีปลวก, หรือฉีดพ่นรดน้ำบนแปลงเพาะกล้าเพาะปลูกของพืชผัก, ไม้ดอกไม้ประดับ, หรือบริเวณด้านใต้ต้นยาง, ไม้ผล เช่น สวนส้ม, เงาะ, ทุเรียน, มะม่วง, ลางสาดลองกอง, มังคุด, ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.1 กก.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

×