0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

พูมิชซัลเฟอร์ผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)
( ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม )

฿250.00

ZEO PLATINUMพูมิชซัลเฟอร์ ช่วยทำให้ดินร่วนซุยดินซึมผ่านน้ำได้ง่าย ดินระบายน้ำได้ดีขึ้นแก้ดินที่เหนียวจัด แก้ดินดาน แก้ดินแน่นแข็ง ช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดิน ช่วยเพิ่มอากาศในดิน ช่วยอุ้มน้ำของดิน      แก้อาการขาดปูน และกำมะถันในพืช แก้พืชแพ้หนาวและร้อน แก้พืชซีดเขียวตองอ่อน แก้พืชโตช้าฯลฯ

ขนาดบรรจุ20กิโลกรัม/กระสอบ

คำอธิบาย

รายละเอียด

1.ส่วนประกอบประกอบด้วยหินแร่ภูเขาไฟ 50% ซัลเฟต 7% แคลเซียม 12% ฟอสฟอริกแอซิด 0.20% แมกนีเซียม 0.01% เหล็ก0.01% สังกะสี0.005% pH 6.5ที่เหลือเป็นวัตถุปุ๋ย
2.วิธีการใช้ ใช้รองก้นหลุมคลุกดินก้นหลุมก่อนปลูกโรยรอบโคนต้น โรยเป็นแถวข้างต้นหว่านบนดินไถหว่านหลังแล้วปลูกผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมี หว่านไปพร้อมกันโรยบนดินในกระถางปลูกไม้ผลหรือไม้กระถาง
3.ผลของการใช้ช่วยทำให้ดินร่วนซุยดินซึมผ่านน้ำได้ง่ายดินระบายน้ำได้ดีขึ้นแก้ดินที่เหนียวจัดแก้ดินดานแก้ดินแน่นแข็งช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดินช่วยเพิ่มอากาศในดินช่วยอุ้มน้ำของดิน(ในเนื้อพูมิชซัลเฟอร์)แก้อาการขาดปูนและกำมะถันในพืชแก้พืชแพ้หนาวและร้อน(จากสังกะสี)แก้โรคใบพืชซีดจางเขียงตองอ่อน(แก้โดยแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีกำมะถัน)แก้พืชโตช้า(แก้โดยแคลเซียมช่วยการแบ่งเซลล์,ซัลเฟตช่วยสร้างกรดอมิโนแอซิด)ฯลฯ
4.ผลดีในไม้ผลจะช่วยลดโรคและแมลง,ระบบรากดี,เนื้อแน่นสีสวย,กลิ่นดี,เนื้อกรอบอร่อยขึ้นและลดไส้ซึมแฉะเป็นปลาร้าในไม้ผลบางชนิด
5.ในพืชผักลดโรคและแมลงศัตรูผัก,รากมากโตเร็ว,ใบสีเขียวสด,กรอบอร่อย,หลังเก็บเกี่ยวจากแปลงปลูกจะเก็บผักไว้ได้ทนนานไม่เหี่ยวง่าย,ยกเกรดผักที่ส่งขาย
6.ผลดีในพืชหัวต่างๆเช่นขนาดของหัวใหญ่ขึ้นเพราะดินร่วนซุย,เก็บน้ำสำรองในดินมากขึ้น,แร่ธาตุปุ๋ยมากขึ้นเห็ดรามัยคอร์ไรซ่าทำงานดีขึ้น,ช่วยให้หัวมันเจริญเติบโตดี,พูมิชซัลเฟอร์ช่วยให้ใบอยู่ติดต้นนานสร้างอาหารได้มากขึ้น
7.ในอ้อยและข้าวโพดช่วยให้ใบตั้งรับแดดดีเปลือกและลำต้นแข็งลดโรคและแมลงได้ดีเพิ่มซีซีเอสในน้ำอ้อยผลผลิตรวมเพิ่มเพราะรากออกรอบข้อได้ดีมากและลงลึกดูดปุ๋ยและน้ำได้มาก
8.ปาล์มยางไม้ผลไม้ยืนต้นดินซึมน้ำได้ดีพืชแข็งแรงมีผลผลิตดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
9.ไม้ดอกไม้ประดับลดโรคแมลงก้านดอกก้านใบแข็งแรงทนทานทนต่อการขนส่งไม้ดอก-ไม้ใบมีดอกและใบสีเข้มสวย
10.พืชไร่ไถพรวนเบาแรงเพราะดินซุยโรคแมลงน้อยต้นทุนการผลิตน้อยผลผลิตเพิ่มขึ้น
11.ไม้กระถางดินร่วนซุยน้ำไม่ขังลดโรคแมลงไม่ต้องเปลี่ยนดินบ่อย
12.ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์รากลึกยาวรากมากผลผลิตสูงทุกด้าน
13.เครื่องเทศสมุนไพรเนื้อยาเพิ่มขึ้นผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น

อัตราการใช้

ใช้พูมิชซัลเฟอร์หว่านรองพื้นใช้อัตรา40-80กิโลกรัม/ไร่แล้วไถกลบในกรณีที่ใช้พูมิชซัลเฟอร์ปรับปรุงpHดินก่อนปลูกพืชต้องทำความเข้าใจก่อนว่าpHที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชทุกชนิดอยู่ที่pHระหว่าง5.8-6.5ที่ระดับค่าpHที่กล่าวมานี้พืชสามารถดูดลำเลียงธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นธาตุอหารหลัก,ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม(จุลธาตุ)ที่พืชต้องการไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินตรึงธาตุอาหารไว้โดยทำการตรวจpHดินในพื้นที่หรือแปลงเพาะปลูกว่าอยู่ที่ระดับpHเท่าไหร่ถ้าpHต่ำกว่า5.8ให้ใช้หินฟอสเฟต(ร็อคฟอสเฟต)ปรับเพิ่มค่าpHขึ้นมาแต่ถ้าตรวจแล้วpHสูงกว่า6.5ไม่มากนักก็ให้ใช้พูมิชซัลเฟอร์ปรับลงมาแต่ถ้าpHสูงมากคือสูงกว่า8.0ให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟตกระสอบแดงpH 4.5ปรับปรุงให้ค่าpHลดต่ำลงมาอยู่ในระดับพอเหมาะกับการเพาะปลูก

ใช้เพิ่มผลผลิตเห็ดใช้พูมิชซัลเฟอร์ชนิดผง3ส่วนผสมกับขี้เลื่อยหรือวัสดุเพาะเห็ด97ส่วนไม่ต้องใช้ยิปซั่มและปูนขาวนำไปเพาะเห็ดได้ตามปรกติส่วนในเห็ดฟางกองเตี้ยนั้นเมื่อทำกองเสร็จครั้งสุดท้ายแล้วใช้พูมิชหรือพูมิชซัลเฟอร์200 – 300กรัมต่อน้ำ20ลิตรรดบนกองและดินบริเวณรอบกองจนเปียกชุ่มจะลดไรศัตรูเห็ดมดปลวกไส้เดือนฝอยและกลิ่นลงได้ผลผลิตเห็ดจะเพิ่มขึ้นทั้งประมาณและคุณภาพ

————————————————————————————————————————————–

PUMICESULPHER-TM

ZEO PLATINUM – PUMICESULPHR-TM makes pervious soil, soil permeability to water. Better soil drainage. The soil is clay event, the subsoil, the soil tight, hard, to dispel the salt out of the soil, improves air in the soil, the water holding capacity of the soil, is a lack of lime and sulfur in plants, plant allergies, cold and hot. the pale green leaves, the plants grow more slowly, etc..

 1. Components consist of rocks, minerals volcano 50%, sulfate, 7%, Calcium 12%, phosphoric acid 0.20%, Magnesium 0.01%,. iron 0.01%, Zn 0.005%, pH 6.5, the rest of the fertilizer.
 2. Two. Methods used, the primer hole, mix the bottom of the hole before planting, sprinkle around the base of trees, sprinkle a line above, sown on soil tillage, sowing the crop, then, mixed with fertilizer sown along the way. , sprinkle on the soil in the pots or potted fruit trees.
 3. A result of using, making soil, seepage through easily, drain flow water better, solve the tough, solve problems, subsoil, to solve the dense, hard, to dispel the salt out of the soil, improves air. in soil, the water holding capacity of the soil. (Michelin sulfur pool in the flesh), is deficient in lime and sulfur plants, plant allergies, cold and hot. (Of zinc), the disease leaves fading. Color green. (Solved by sulfur, magnesium, iron, zinc), the plants grow more slowly (with the help of cell division, calcium, sulfate, amino acids help create acid), etc..
 4. Effective in reducing fruit pests and diseases, poor root system, flesh color, good flavor, texture and crispy. And reduce the Core rot diseases of fruit trees, in some kind of fruit.
 5. Reduce disease and insect pests in vegetables, vegetables, roots grow very fast, bright green leaves, crispy, after harvest of field vegetables to keep them long wilt not easy, the grade vegetable supply.
 6. Effects in plants such as the size of the head is fatter because soil porosity, water reserves in the soil, the minerals, fertilizers, micorrhiza work better, gives great head growth, PUMICESULPHER-TM. Leaves attached to the tree for a long time, the food was much better.
 7. Sugarcane and corn. Help raise the leaves, the light was good, bark, trunk strength, reduce pests and diseases as well, add the molasses ccs, yield increases due to root out the very great and deep, sucking up dirt and water.
 8. Palm trees, rubber trees, fruit plants, soil, water well yield strength has improved both the quantity and quality
 9. Flowers, ornamental plants, reducing disease, insects, leaves, stems Dakkgan strength. Withstand transport. Flowers – trees, flowers and leaves are a beautiful dark color.
 10. Tillage crops can relieve the pervious soil insects, disease, low production costs low. Increased productivity.
 11. Potted soil, water tank, reducing disease, insects, soil, do not change frequently.
 12. Pasture root length, root yield very high on all sides.

13th. Spices, herbs. The concentration of the herbs. Productivity increased.

Utilization.

Primers used PUMICESULPHER-TM scattering rate 40-80 kg / ha, then plowing the soil pH before use PUMICESULPHER-TM improved crops, need to understand that the proper pH for growing all kinds of plants at a pH between 5.8 to 6.5. At the pH of these plants can absorb transports nutrients as elements of division main, Micronutrients and nutrient supplementation (micronutrients) that plants need to be used effectively without acidity – alkalinity. of the fixation element by checking pH soil or to crops that at pH when the pH is below 5.8, use phosphate rock (rock phosphate) to raise the pH up, but if you check the pH. 6.5 is not much higher than it used to be PUMICESULPHER-TM, but the pH is higher than 8.0, use red sack PUMICESULPHATE-TM pH 4.5, pH adjusted to lower levels matched to the crop.

Add the mushroom yield. The PUMICESULPHER-TM powder, 3 parts mixed with sawdust or material mushrooms 97 section shall not apply gypsum and lime. To mushroom as usual. In the short straw mushrooms, then on to the finish. The final PUMICE-TM or PUMICESULPHER-TM 200 – 300 grams per 20 liters of water and pouring it on the soil around the pile and soaked wet to reduce pest mites ants, termites, nematodes, fungi and odor down. Mushroom production will increase the amount and quality.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 20 กก.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

×