0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

บาซิลลัส MT
( ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม )

฿250.00

เป็นจุลินทรีย์ที่กำเนิดในประเทศไทย จึงมีความเหมาะสมและทนต่อสภาพวะและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และยังเป็นจุลินทรีย์ที่สร้างสปอร์ภายในตัวเองได้ด้วย เมื่อใช้เทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อในรูปของผงสปอร์แห้งจึงเก็บเชื้อไว้ได้นาน บาซิลัสซับธิลิส นี้จะเน้นประสิทธิภาพในเรื่องของการย่อยสลายเป็นสำคัญ ช่วยขจัดขี้เลนที่พื้นบ่อ ลดก๊าซไนไตรท์ แอมโมเนีย และก๊าซไฮโดรเยนซัลไฟด์ ช่วยให้พื้นบ่อสะอาด กุ้งลอกคราบได้ดี ไม่เป็นโรคหนวดกุด หางแหว่ง ที่พื้นบ่อไม่เรืองแสง ช่วยทำให้กุ้งโตไว

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ซองฟอยด์

คำอธิบาย

รายละเอียด

บาซิลลัส MT ช่วยย่อยสลายทั้งสารอินทรีย์ทั้งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำและตกตะกอนอยู่ให้ย่อยสลายไปได้อย่างรวดเร็ว ลดความหนืดของน้ำ ลดปริมาณเลนในบ่อ จุลินทรีย์จะเจริญขยายจำนวนแย่งอาหารของเชื้อโรคในบ่อ คุมสีน้ำไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับแพลัน ลดปัญหาน้ำดรอป กุ้งเครียด กุ้งเกาะขอบบ่อ หมดปัญหาโรคซูโอแทมเนียม ช่วยควบคุมพีเอชของน้ำมิให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

วิธีการใช้

– ระยะเตรียมบ่อจนเลี้ยงกุ้งได้ 1 เดือน ใช้บาซิลลัส MT อัตรา 0.5 – 1 กิโลกรัม/ ไร่ ความลึก 1.20 – 2.00 เมตร ทุก ๆ 7 – 10 วัน โดยนำไปผสมน้ำแล้วสาดให้ทั่วบ่อ หรือสาดหน้าใบพัดตีหรือเคล้าน้ำ

– ระยะกุ้งตั้งแต่ 1 เดือนจนกระทั่งจับขาย ใช้บาซิลลัส MT ในอัตรา 0.5 – 1 กิโลกรัม/ไร่ ทุก 5-70 วัน

– ใช้ในบ่อปลาคาร์ฟ 50 – 100 กรัม ต่อพื้นที่บ่อ 200 ตารางเมตร ทุก ๆ 5-7 วัน

– ใช้ในตู้ปลาสวยงาม 10-20 กรัม ทุก ๆ 5-7 วันช่วยให้น้ำใส ไม่เน่าเสีย ปลาแข็งแรง โตเร็ว

หมายเหตุ :

– จุลินทรีย์ บาซิลลัส MT จะทำงานและออกฤทธิ์ในความเค็ม 0 – 43 ppt อุณหภูมิ 15 – 45 องศาเซลเซียส ช่วงพีเอช 5.5 – 9.5

– ควรเก็บในที่ร่มและเย็น อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแสงแดด และความร้อนนานเกินไป

– หากนำไปผสมน้ำอุ่น ก่อนสาดจะช่วยให้เชื้อแตกตัวได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น

– ถ้าจะใช้ บาซิลัส ซับธิลิส MT ให้ได้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ให้ใช้ควบคู่กับ สเม็คไทต์ หรือไคลน็อพติโลไลท์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

×