0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

ซิลิสิคแอซิด
( ขนาดบรรจุ 500 กรัม )

฿200.00

ซิลิก้าที่ละลายน้ำได้ที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยผ่านทางใบช่วยป้องกัน การเข้าทำลายของเชื้อโรค และแมลง เช่น ไร รา หนอน ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีเก็บได้ทน พืชผัก ผลไม้ มีโครงสร้างดี กรอบ อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด ช่วยลดการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ลดต้นทุนการผลิต

ขนาดบรรจุ 1/2 กิโลกรัม/ขวด

LINE LOGO SVG ไลน์สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายละเอียด

กลไกการทำงานของซิลิสิค แอซิค

  1. เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการส่งสัญญาณระหว่างพืชอาศัยและเชื้อโรคเร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลในพืชแสดงอาการโต้ตอบการเข้าทำลายของเชื้อ (plant defense mechanism) เร็วขึ้น ปกติเวลาพืชถูกเชื้อเข้าทำลาย จะมีการป้องกันตัวเอง เช่น มีการสะสม phenolics compound สารประกอบตัวนี้จะไปยับยั้งการเจริญของเชื้อรา (fungistatic activity)
  2. เป็นสิ่งกีดขวาง (physical barrier) การแทงผ่านของเส้นใยเชื้อรา (hypal penetration) เพราะซิลิสิค แอซิคสะสมอยู่บริเวณ cell wall

บทบาทและคุณประโยชน์

  1. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสวน เช่น พืชตระกูลส้ม ตระกูลแตง และกุหลาบ เป็นต้น ซึ่งจะมีการสะสม ซิลิสิค แอซิค หรือ ซิลิก้า ในเนื้อเยื่อส่วนยอดอ่อน
  2. ช่วยลดความเครียดของพืชเนื่องมาจาก แมลงศัตรูพืช สภาพแวดล้อม เป็นต้น
  3. ซิลิสิค แอสิค ถูกดูดซึมไปอยู่ส่วนของ apoplast ของเชลล์ใบ ซึ่งจะทำให้เชลล์แข็งตั้ง โดยเฉพาะใน ต้นข้าว และเป็นสิ่งกีดขวาง ต่อต้านการเข้าทำลายของเชื้อโรค
  4. ช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา (fungicide) ให้น้อยลง ผลผลิตที่ได้รับสูงขึ้น

วิธีการใช้ แล้วอัตราที่ใช้

พืชสวน กรณี ลดความรุนแรงของโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น พิธเทียม ไรซอกโทเนีย สเคอร์ไรเทียม ฟัยท๊อพธอร่า ใน องุ่น พืชตระกูลแตง มะเขือเทศ ผักกาดขาว เป็นต้น ใช้ ซิลิสิค แอซิค 5 กรัม (1ช้อนชา) ละลายน้ำ 20 ลิตร (1 ปี๊บ) ฉีดตอนเย็นช่วงแดดอ่อนๆ ทุกๆ 5-7 วัน กรณี พบการระบาดมากกว่า 50 % ใช้สารเคมีดร็อปครั้งหนึ่งก่อน แล้วค่อยฉีดพ่น ซิลิสิค แอซิค ตามอัตราส่วนที่แนะนำ เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อโรคอีก

ไม้ผล เช่น ส้ม มะนาว ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง เงาะ เป็นต้น ใช้อัตรา 5-10 กรัม ละลายน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทั่วต้น ทั้งบนใบใต้ใบให้เปียกชุ่มโชก ฉีดพ่นตอนเย็นช่วงแดดอ่อนๆ ทุก 5 วัน

พืชผัก ถั่วต่างๆ กะหล่ำปลี-ดอก คะน้า ผักชี เป็นต้น ไม้ดอก-ไม้ประดับ เช่น กุหลาบ มะลิ ดาวเรือง เบญจมา เป็นต้นอัตราการใช้ 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทั่วต้น ทั้งบนใบใต้ใบให้เปียกชุ่มโชก ฉีดพ่นตอนเย็นช่วงแดดอ่อนๆ ทุก 5- 7 วัน

 

คำแนะนำ ถ้าละลายน้ำฉีดเดี่ยวควรหาอัตราเข้มข้นที่เหมาะสมสำหรับพืชแต่ละชนิด การใช้มากเกิน อาจเกิดอาการใบไหม้ หรือร่วงได้ โดยเฉพาะใน มะขาม เงาะ กระท้อน และ กล้วยไม้สกุลหวาย

สร้างความแข็งแกร่งให้แก่พืช คือ แนวทางใหม่ของการผลผลิตพืชผักแบบปลอดสารพิษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.5 กก.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

×