0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

ซอยพลัสผง ขั้นต่ำ 5 กระสอบ
( ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม )

฿140.00

ZEO SILVER ซอยพลัส (Soil plus) เป็นสารปรับปรุงดินที่มีส่วนประกอบของหินแร่ภูเขาไฟ(Minerais) ชนิดพิเศษที่ช่วยให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดี น้ำซึมผ่านระบายได้ง่าย ช่วยปรับค่า pH ความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มความแข็งแกร่งให้เซลล์พืชป้องกันการเข้าทำลายของโรคแมลงศัตรูด้วยซิลิก้า ชนิดละลายน้ำได้เพิ่มธาตุอาหารในดิน โดยเฉพาะแคลเซียมแมกนีเซียม และฟอสฟอรัสช่วยกระตุ้นรากเร่งการเจริญเติบโต แก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยแคราะแกร็นโตช้าฯลฯ

ขนาดบรรจุ20กก./กระสอบ

คำอธิบาย

คุณสมบัติ

เพิ่มซิลิก้าในดิน ทำให้เซลล์ส่วนต่าง ๆ ของพืชแข็งแกร่งไม่ล้ม ลดการเข้าทำลายของโรค-แมลงศัตรูพืช ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง และสารกำจัดโรคพืชต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วในผักยังจะทำให้ผักกรอบ และเก็บไว้ได้นานกว่าผักที่ไม่ได้รับซิลิก้าเลย
เพิ่มธาตุอาหารในดินโดยเฉพาะธาตุรองอย่างเช่นแคลเซียม(CaCO3) ช่วยในการแบ่งเซลล์เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงต้านทานโรค และแมกนีเซียม(MgCO3)ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ ทำให้พืชปรุงอาหารได้ดีขึ้นเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาพืชโตช้า แคระแกน ใบเหลือง ใบซีด ใบหงิกงอ ดอกผลร่วง ผลมีขนาดเล็กผิดรูปทรง ฯลฯ
ทำให้ปุ๋ยละลายช้าลงลดการสูญเสียปุ๋ยเมื่อถูกน้ำ หรือฝนชะล้าง ลดการเฝือใบของพืช พืชไม่ชะงักการเจริญเติบโต ยืดระยะเวลาการให้ปุ๋ยครั้งต่อไปประหยัดต้นทุนไม่ว่า ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์
ทำลายตรึงสารพิษในดินไม่ให้เป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช ตัวอย่าง เช่น เมื่อเราฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าเพื่อหวังให้หญ้าตาย ไม่กลับมาในแปลงเพาะปลูกอีกในทางกลับกัน ยาฆ่าหญ้าที่ฉีดพ่นจะฝังตัวลงดินกว่าจะสลายตัวหมดก็ใช้ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งตรงบริเวณนั้นไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้เลยหากปลูกได้พืชก็ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีฤทธิ์ยาฆ่าหญ้าตกค้างอยู่
ปรับปรุงโครงสร้างของดินทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี น้ำซึมผ่านระบายได้ง่าย ปลดปล่อยธาตุอาหารในดินที่ถูกตรึงไว้เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานาน ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาสภาพ ดินเปรี้ยว ดินดาน ดินเสื่อมโทรม ปรับความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ส่งผลทำให้ดินค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำดับ

อัตราการใช้

หว่านซอยพลัส(Soil plus) ให้ทั่วทั้งแปลงประมาณ 20-40 กิโลกรัม/ไร่ ก่อนไถกลบปรับสภาพดินปรับค่า pH ของดิน ก่อนปลูกพืชต้องทำความเข้าใจก่อนว่า pH ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดอยู่ระหว่าง 5.8-6.3 ซึ่ง pH ดังกล่าวนี้พืชสามารถดูดลำเลียงธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลัก , ธาตุอาหารรองและ ธาตุอาหารเสริม(จุลธาตุ) ที่พืชต้องการไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยไม่มีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินตรึงธาตุอาหารเอาไว้
ใช้ซอยพลัส(Soil plus) คลุกผสมรองก้นหลุมก่อนปลูก, หว่านโรยรอบทรงพุ่ม, ร่องแถวระหว่างต้นหรือใช้ซอยพลัส(Soil plus) 40 กิโลกรัมคลุกผสมหว่านร่วมกับปุ๋ยเคมี 50 กิโลกรัมหากเป็นปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยอินทรีย์ให้ใช้ 100 กิโลกรัม

———————————————————————————————–

ZEO SILVER – SOIL PLUS-TM

ZEO SILVER – SOIL PLUS-TM as a soil amendment containing minerals of volcanic rocks. (Minerais) specialty, which allows the soil Sui absorb water well water through a drain, easy to adjust the pH of the acid – alkaline soil suitable for plant growth, strengthen cell protection from damage. Diseases and insect pests of soluble silica. Increase soil nutrients, especially calcium. Magnesium and phosphorus. Stimulates root growth, plants do not eat fertilizer solution

Property

Add silica cells in the sections. Strong decrease of the plants falling from the disease – insect pests. Saves the cost of spraying pesticides and plant nutrients and eliminate disease. In addition to vegetables, the vegetables crisp and kept longer than vegetables do not silica.

Increase soil nutrients, especially secondary minerals such as calcium (CaCO3) helps in cell division. Growth. Healthy plants resist disease and magnesium (MgCO3) to create chlorophyll Plants, increased output cook. It also resolves the yellow leaves, stunted plant growth slowly kink pale leaves, flowers, fruits, etc. The result is a small, deformed.

Makes it soluble fertilizer. Reduce the loss of fertilizer when rain water runoff. Reduce the tangled leaves of the plant. Plant growth is halted. Extended period of time next fertilization. Cost, whether chemical or organic fertilizers.

The immobilization of toxic substances in the soil are not as harmful to the growth of plants, for example, we sprayed to kill the grass so that the grass was not returned to cultivation, in turn, attempt to kill grass spray is embedded. I will break it down for a while, which occupies the other crops have failed. If growing plants do not grow as it should. Due to the effects of pesticide residues in the crop.

Improve soil structure of the soil can absorb water through pervious drain easily. Release of nutrients in the soil that has been frozen due to the use of chemical fertilizers for a long time. To be used again. It also helps to solve the acid soil conditions, soil subsoil. Adjust the acidity-alkalinity. Soil suitable for growing crops. Resulted in the gradual Improved, respectively.

Utilization.

Sowing Soy Plus (Soil plus) across the convert to 20-40 kg / ha before plowing the soil to adjust the pH of the soil before planting. To understand that the pH optimum for the growth of all plants in the pH 5.8 to 6.3, which these plants can absorb nutrients transported as primary nutrients, secondary nutrients and nutrient supplements (micronutrients. ) that plants need to be used as efficiently as possible. Without pH – pH of soil nutrients freeze it.

Using Soy Plus (Soil plus) mixed second hole before planting, sowing sprinkled around the bush, grooved line between the beginning and the Lane Plus (Soil plus) 40 kg mix mixed sowing with fertilizer 50 kg if the compost – humus. to 100 kg.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 20 กก.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

×