0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

บูเวเรีย (Beauveria)( ขนาดบรรจุ 100 กรัม )

฿100.00

จุลินทรีย์ชีวภาพปราบเพลี้ย หนอน แมลงผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
ละลายน้ำได้ 100% ไม่อุดตันหัวฉีดผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า

ขนาดบรรจุ 100 กรัม

LINE LOGO SVG ไลน์สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

จุลินทรีย์บูเวเรีย ประกอบไปด้วยเชื้อรา บิววาเรีย บาสเซียน่า เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย ที่นำมาใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช อาทิ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจั๊กจั่น หนอนกอ ห่อใบ แมลงสิง แมลงหล่า ด้วงหมัดผักทั้งช่วงวัยอ่อนและวัยแก่

ขั้นตอนการเข้าทำลายของหัวเชื้อจุลินทรีย์บูเวเรีย นั้น จะแทรกเข้าไปตามเนื้อเยื่ออ่อน ๆ หรือตามของเหลวในตัวเพลี้ยหรือหนอนต่างๆ และเจริญเติบโตเป็นเส้นไยออกมาข้างนอก เมื่อพร้อมที่จะแพร่สปอร์ สปอร์จะมีสีขาวขุ่น เมื่อแมลงสัมผัสเชื้อประมาณ 3 วัน แมลงจะเริ่มป่วยและหยุดทำลายพืชและจะตายภายในระยะเวลา 5-14 วัน

วิธีการใช้

 1. ผสมม้อยเจอร์แพล้นท์ (น้ำยาจับใบ) 10-20 ซี.ซี. ลงในน้ำ 20 ลิตร กวนน้ำยาให้เข้ากับน้ำ
  2. ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์บูเวเรีย 60 กรัม (3 ช้อนแกง) ในน้ำ 20 ลิตร ที่เติมม้อยเจอร์แพล้นท์ (น้ำยาจับใบ) แล้วกวนผสมให้เข้ากัน
  3. นำไปฉีดพ่นในช่วงเย็น โดยให้เปียกชุ่มโชกทั้งบนใบ ใต้ใบ ลำต้น โคนต้นพืช หรือแม้กระทั่งพ่นลงดิน
  4. ระยะเวลาในการฉีดพ่น หากพบแมลงระบาดรุนแรง ให้ฉีดพ่น 3 วัน/ครั้ง ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หากการระบาดไม่รุนแรงให้ฉีดพ่น 5-7 วันต่อครั้ง

คำแนะนำเพิ่มเติม

 1. หากต้องการกำจัดหนอนอย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ร่วมกับเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพปราบหนอน ไบโอแทค
  2. ไม่ควรใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์บูเวเรีย ร่วมกับบาซิลลัสพลายแก้ว
  3. ไม่ควรนำหัวเชื้อจุลินทรีย์บูเวเรีย ไปฉีดพ่นในใบหม่อนเลี้ยงไหม
  4. ควรฉีดพ่นขณะที่แมลงศัตรูพืชยังไม่ระบาด หรือระบาดเพียงเล็กน้อย เพื่อตัดวงจรของแมลงศัตรูพืชไม่ให้มีการระบาดรุนแรงในอนาคต
  5. ควรฉีดพ่นให้โดนตัวแมลงศัตรูพืชจะทำให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

×