0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

”โพลิเมอร์”สารอุ้มน้ำ รับมื้อหน้าแล้งที่ใกล้เข้ามา

ปัญหาหน้าแล้วที่ย่างกรายเข้ามา ทั้งเรื่องฝนทิ้งช่วงอาจส่งผลกระทบสำหรับผู้ที่ปลูกพืชแล้วต้องใช้น้ำฝนช่วย อาจทำให้ต้นพืชขาดน้ำแล้วตายได้ เสียหายต้องหากิ่งกิ่งพันธุ์มาปลูกซ่อมใหม่ ซึ่งกิ่งพันธุ์พืชในทุกวันนี้ก็ใช่ว่าจะถูก ต้นพันธุ์ 1 ต้นเป็นร้อยบาท

ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษจึงขอแนะนำวิธีการที่ช่วยให้พืชที่ปลูกแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำ ด้วยการใช้ โพลิเมอร์ (สารอุ้มน้ำ) ในการช่วยให้พืชมีน้ำใช้ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและช่วงหน้าแล้งที่มาถึง สำหรับวิธีการใช้โพลิเมอร์สำหรับผู้ที่ยังไม่ปลูกหรือกำลังจะปลูกพืช ให้นำโพลิเมอร์ไปแช่น้ำ ในอัตราโพลิเมอร์ 1 กระป๋อง(500กรัม) น้ำ 100 ลิตร โดยแช่ทิ้งค้างคืนไว้เลย พอเช้าน้ำที่ใช้แช่โพลิเมอร์จะกลายเป็นวุ้นหรือเจล เสร็จแล้วให้ตักโพลิเมอร์ 1 กิโลกรัม/ลิตร ที่แช่น้ำแล้วไปรองก้นหลุมต้นพืชก่อนนำไปปลูก วิธีการนี้จะช่วยให้พืชมีน้ำสำรองไว้ในหลุม ในช่วงที่มีฝนตกหรือมีความชื้นในดินพืชจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโพลิเมอร์เลย แต่ถ้าช่วงแล้งความชื้นในดินไม่มี พืชก็จะมาดูดน้ำหรือความชื้นจากตัวโพลิเมอร์ที่เราใส่รองก้นหลุมไว้ ทำให้พืชที่เจอฝนทิ้งช่วงมีน้ำใช้ตลอด ส่วนพืชที่ปลูกไปแล้วก็สามารถนำโพลิเมอร์ไปใช้ได้เหมือนกันโดยสามารถขุดหลุมข้างๆต้นมะนาวแล้วฝังโพลิเมอร์ไว้ได้เหมือนกัน เดียวรากของมะนาวจะมาใช้น้ำจากโพลิเมอร์ที่เราขุดหลุมฝังไว้ ประทังชีวิตให้ผ่านช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งที่กำลังมาเยือนได้ครับ…..

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
×