0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

กรดอะมิโนจำเป็นสำหรับพืชที่ดินไม่สมบูรณ์สารอาหารไม่เพียงพอ

วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของกรดอะมิโน ตัวกรดอะมิโนนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีประโยชน์ มีความสำคัญอย่างไรวันนี้ที่เอาเรื่องของกรดอะมิโนมาพูดก็เนื่อง

ด้วยก็ตอนนี้ที่พบกับปัญหาของเพื่อนพ้องน้องพี่ หรือเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน ปลูกพืชไร่ไม้ผล ลองกอง มังคุด ทั้งหลาย ซึ่งส่วนใหญ่ก็ปลูกเพื่อขาย ปลูกเพื่อขาย

บางทีการใส่ปุ๋ยโดยทั่วไปเขาไม่ค่อยตอบสนอง ที่ไม่ตอบสนองเพราะว่าต้นไม้ไม่สามารถที่จะได้รับแร่ธาตุสารอาหารได้ครบถ้วนนั่นเอง เมื่อไม่ได้รับแร่ธาตุสารอา

หารที่ครบถ้วนแม้ว่าใส่ทั้งสูตรเสมอก็แล้ว ให้ทางใบก็แล้ว บางทีถ้าไปดูมันก็ได้แค่ตัว N P K ก็คือได้ธาตุหลัก พวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ทางใบก็มี

พวก 0-52-34 , 0-0-50 และอะมิโน บางทีก็รู้บ้างไม่รู้บ้าง พืชเขาต้องการกรดอะมิโน ปกติแล้วกรดอะมิโนคือองค์ประกอบหนึ่ง ที่เล็กลงของโปรตีน ในโลกนี้ที่เขาค้น

พบประสบเจอก็ประมาณ 20 ชนิด มีชนิดที่สำคัญ 9 ชนิด และมีชนิดที่พืชสามารถสร้างเองหรือเรียกว่าไม่ค่อยสำคัญ 8 ชนิด ส่วนพิเศษประมาณ 3 ชนิด กรดอะมิโนนี้

เป็นสิ่งที่ใช้ในการสร้างการเจริญเติบโต ให้กับทั้งมนุษย์ สัตว์ พืชรวมถึงจุลินทรีย์ด้วย เพราะฉะนั้นเวลาเราใส่พวกปุ๋ย ใส่พวกอะไรลงไป ส่วนใหญ่เขาจะสังเคราะห์มา

จากพวกคาร์บอน อ๊อกซิเจน น้ำ และไนโตรเจน ใส่แล้วทำไมมันจึงไม่ครบ บางทีก็ไปเจอดินเปรี้ยว ดินทราย ดินเหนียว ดินเค็ม ทำให้ปริมาณองค์ประกอบต่างๆที่จะ

ทำให้เกิดกรดอะมิโนนั้น ไม่สามารถทำงานหรือสังเคราะห์ออกมาได้อย่างเพียงพอ คำว่าเพียงพอนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการ ของเจ้าของสวน เจ้าของฟาร์มนั้นเองด้วย

กรดอะมิโนที่พูดในวันนี้ก็คือว่า สมมุตินาชลประทานภาคกลาง เขาได้ 100 ถัง เราได้แค่ 60 ถัง อันนี้คือกรดอะมิโนก็มีความจำเป็นหรือมีทุเรียน มะม่วง ลองกอง มังคุด

ต้นหนึ่งเป็น 100 ลูก 200 ลูก หรือพืชอื่นๆได้เป็น 100% เราได้แค่ 50-60% อันนี้ก็กรดอะมิโนก็มีส่วนสำคัญ เพราะว่า กรดอะมิโนนี้ช่วยในเรื่องของการขยายเนื้อเยื่อ

เร่งโต เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีน ถ้าโปรตีนเขามีโครงสร้างที่ใหญ่ ไม่สามารถที่จะสกัดหรือสังเคราะห์ได้เล็ก หรือ ลัดจากกระบวนการต่างๆที่เรียกว่าเมธาบอริ

ซึม หรือกระบวนการเผาผลาญอาหารก็ทำให้ได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอ ตัวกรดอะมิโนถ้าได้ส่วนใหญ่ก็จะได้จากพวกไนโตรเจน และพวกซัลเฟอร์ ซัลเฟอร์หรือกำ

มะถันสามารถที่จะผลิตกรดอะมิโน ได้ประมาณ 3 ตัว คือพวกซิทีน ซิเทอีน และเมไธออนีน ทำให้ผลใหญ่ ดอกดก ผสมเกสรดี ต้นทุเรียน ต้นมะม่วง ลองกอง มังคุดที่

โดนราดสาร หรือเจอรากเน่าโคนเน่า ชำรุดทรุดโทรม กิ่งก้านใบหงอยเหงาไม่แตกใบอ่อน การใช้พวกกรดอะมิโนก็จะมีส่วนที่จะช่วยให้ต้นที่มีสภาพเสื่อมโทรม โดน

สารฆ่าหญ้า โดนสารแพคโคบิวทราโซน หรือพวกลำไยที่ราดสารโพแทสเซียมคอเลส ใช้พวกกรดอะมิโนเหล่านี้ฉีด เหมือนให้ปุ๋ยทางลัด ถ้าเราไปมัวใส่แต่สูตรเสมอ

8-24-24 ฉีดจุลธาตุมันก็ยังไม่ได้กรดอะมิโนที่เพียงพอในการเอาไปสังเคราะห์ก็ต้องดู ต้องยอมรับว่าความจริงแล้วกรดอะมิโนเราจำเป็นต้องซื้อเอาไปใส่เสริมเพิ่มเติม

ไหม ตอบตรงนี้ได้เลยว่าไม่จำเป็นถ้าพืชพอ คำว่าพอนี่ก็บอกไปแล้วว่าอยู่ตรงใจของผู้ปลูกว่าอยากได้แค่ไหน ถ้ามันยังน้อยการที่เราจะมารอการให้พืชสะสม เก็บหอม

รอมริด ไว้ให้พอแล้วสังเคราะห์มาเป็นกรดอะมิโน แล้วต่อไปด้วยการผลิตฮอร์โมนก็ต้องอาศัยกรดอะมิโนด้วยเหมือนกัน ก็ต้องดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นมาก

น้อยขนาดไหน พืชสามารถผลิตกรดอะมิโนได้เอง ก็คือเขาก็จะใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากแสงรวมตัวกับน้ำที่รากดูดขึ้นมา สร้างเป็นน้ำตาลกลูโคส และเปลี่ยนโมเลกุล

ไปเป็นฟรุ๊คโตส แล้วก็มาเชื่อมต่อกับกลูโคสอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นน้ำตาลซูโครส ที่มีตัวกลูโคส 2 ตัวและก็มี ฟรุ๊คโตส 1 ตัว และไปร่วมกันกับตัวไนโตรเจน ออกซิเจนเพื่อ

สร้างโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ในการไปสร้างคาร์โบไฮเดรตโครงสร้างหลักก็คือ เนื้อไม้นั่นเอง พวกเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน โครงสร้างของคาร์โบไฮเด

รตโครงสร้างหลักเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นอาหารได้ เขาก็จะใช้ตัวน้ำตาลหาร์โบไฮเดรตส่วนที่เหลือเอาไปผลิตกรดอินทรีย์ ไข น้ำมันต่างๆ ไปหล่อเลี้ยง

และไปกระตุ้นการสร้างกรดอะมิโนซึ่งอาศัยไนโตรเจนในการผลิตโปรตีน กรดอะมิโนก็คือโปรตีน     โปรตีนก็คือประกอบไปด้วยสารตั้งต้นที่มาจากกรดอะมิโน ดังนั้นสิ่ง

สำคัญถ้าเพื่อนๆใส่ปุ๋ยดีแล้ว บำรุงดีแล้ว แล้วปรากฏว่าพืชยังเจริญเติบโตได้ไม่เป็นที่พอใจ เพื่อนๆสามารถใช้กรดอะมิโน กรออะมิโนสำเร็จรูปใช้ประมาณ 20 ซีซี ต่อ

น้ำ 20 ลิตร ถ้าเจอต้นที่ชำรุดทรุดโทรมมากๆเหมือนที่ได้กล่าวไปแล้ว เราอาจจะมาบวกกับอาหารจานด่วน กรดอะมิโนของไทยกรีนอะโกรชื่อ ทีจีเออะมิโน ตัวนี้ใช้ประ

มาณ 20 ซีซี เอาไปโด๊ฟพืชไร่ไม้ผล ผักสวนครัว รั้วกินได้ต่างๆ ก็จะช่วยให้เขาฟื้นตัวเร็ว ถ้ามากก็ทำอาหารจานด่วน อาหารจานด่วนก็มีพวกฮิวมิก ประมาณ 20 กรัม

ยูเรีย 10 กรัม และก็ไข่ไก่สด 2 ฟอง กวนให้เหมือนไข่เจียวและไปฉีดพ่นร่วมกับทีจีเออะมิโน 20 ซีซี เขาจะช่วยทำให้สารในน้ำหรือสารละลายอยู่ในรูปของคีเลต การ

เกิดคีเลตหรือคีเลชัน คือการทำปฏิกิริยา รวมตัวกับพวกที่เป็นประจุบวก พวกเหล็ก ทองแดง แมงกานีต สังกะสี คำว่าคีเลตก็คือเขาล้อมประจุบวกและไม่เปิดโอกาสให้

พวกสสารที่มีประจุลบเข้ามาก็ทำให้ไม่เกิดการตกตะกอน ก็ทำให้การดูดกินเข้าสู่พืชได้ดีตัวที่จะทำให้เกิดคีเลต หรือคีเลชันได้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่กรดอะมิโนตัวเดียว ก็ยัง

มีพวกกรดซิฟิค กรดฮิวมิก ตัวฮิวมิกก็คือโพแทสเซียมฮิวเมท และก็ฟิโนลิคกลุ่มพวกนี้ก็สามารถที่จะทำให้ปุ๋ยไนโตรเจนหรือธาตุรองธาตุเสริมต่างๆอยู่ในรูปคีเลตได้ด้วย

เหมือนกันทำได้ด้วยตนเอง ท่านอาจจะฉีดปุ๋ยทางใบ กรดอะมิโนนอกจากจะมีความสำคัญต่อต้นไม้ทรงพุ่มหรือถ้านอกเรื่องก็คือมนุษย์ สัตว์ด้วยก็ตามยังมีประโยชน์ใน

การเลี้ยงจุลินทรีย์ถ้าจะฉีดลงไปที่โคนต้นก็จะทำให้ดินโปร่งฟู ร่วนซุย เพราะว่าเขาสามารถที่จะช่วยเป็นอาหารของพวกจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทำไมเวลามีซากพืชซากสัตว์

ก็พวกนี้มีโปรตีน ไนโตรเจนก็เป็นตัวสร้างโปรตีนด้วย เพราะฉะนั้นกรดอะมิโนจึงมีความจำเป็นสำหรับพืชที่ดูแล้วขาดสารอาหาร ดินไม่ค่อยดีลองใช้ตัวกรดอะมิโนไป

เครื่องมือในการทำธุรกิจเกษตรของพวกเรา จะได้มีผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทางไทยกรีนอะโกร หรือชมรมเกษตรปลอดสารพิษพยายามที่จะ

คิดค้น วิจัย แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่ ส่วนใหญ่เราจะรู้ด้วยประสบการณ์ตรงของเราว่าการที่เราจะเอาสสารตัวใดตัวหนึ่งมาช่วยเราจะทำให้เกษตรกรที่มีปัญหาต้นโทรมจาก

การไปจ้างมืออาชีพ รับจ้างทำสวน ในช่วงราคาไม่ดีเราทำไม่ไหวไปให้เขาทำ พวกมืออาชีพเขาจะราดสารไม่สงสารต้นไม้ ทำ 3 ปี เขาทำดกดี พอเราทำใหม่อีกทีต้น

มันโทรม เพราะว่าพวกนี้เหมือนตั๊กแตนเข้ามารุมโทรมแล้วก็ไป เวลาเราจะมาฟื้นพวกนี้ก็เอาทีจีเออะมิโนฉีดร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-13 ปุ๋ยทางใบต่างๆ

ก็จะช่วยทำให้ปุ๋ยเหล่านั้นเป็นคีเลต ดูดซึม ซับซาบเข้าไปในใบพืชได้เร็ว ก็จะช่วยทำให้แตกกิ่ง ก้าน ใบ ใบอ่อน ขยายเนื้อเยื่อ การผสมเกสรดี การสังเคราะห์แสง

สร้างคลอโรฟิลด์ก็จะดีด้วยตัวของเขาเอง สิ่งต่างๆเหล่านี้เอามาฝากให้เพื่อนรับรู้รับชมรับฟังและลองเอาไปประยุกต์ใช้ในฟาร์ม ในสวน ของเรากัน

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปอลดสารพิษ www.thaigreenagro.com

×