0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

การใส่ปุ๋ยทางใบ แตกต่างกันอย่างไรกับการใส่ปุ๋ยทางดิน

          เกษตรกรทางบ้านได้สอบถามเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ย ว่าจะควรจะใส่อย่างไร ระหว่างการใส่ปุ๋ยทางดิน และปุ๋ยทางใบ อาจจะสับสนปนเปกับข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะมาจากสื่ออินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ก็ได้เป็นได้ เพราะมีข้อมูลอธิบายโฆษณามากมายหลายแบบเพื่อนำเสนอให้พี่น้องเกษตรกรได้เลือกหาเลือกใช้กัน แต่อย่างไรก็ตามผู้รับสารต่างๆ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องปุ๋ยและความสัมพันธ์กับพืชที่ปลูกอยู่ด้วยในระดับหนึ่ง เพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพการใส่ปุ๋ย วิธีการใส่ปุ๋ยในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดต้นทุนมิให้สิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์

          ระหว่างการใส่ปุ๋ยทางดินกับทางใบนั้น ความจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญและจำเป็นทั้งสองอย่าง ถ้าผืนดินของพี่น้องเกษตรกรมีการเติมอินทรียวัตถุอยู่เป็นประจำ ไม่มีการเติมสารเคมีที่เป็นพิษสะสมอยู่ในผืนดินจำทำร้ายทำลายดิน น้ำ อากาศ และสิ่งมีชีวิตชนิดนี จุลินทรีย์ดีมีประโยชน์ต่างๆ ไม่ล้มหายตายจากไปเสียหมด ดินก็จะมีสภาพเหมือนกับป่าเปิดใหม่ ที่อยู่ตามธรรมชาติตามเทือกเขาลำเนาไพร ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีใครไปใส่ปุ๋ยฉีดพ่นยาฆ่าแมลงแม้แต่หยดเดียว ต้นไม้ต่างๆ ก็สามารถที่จะเจริญเติบโต ผลิตดอกออกผลเลี้ยงสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในป่าได้อย่างสบาย

          แต่เมื่อผืนดินที่ผ่านการเพาะปลูกมาเป็นระยะเวลายาวนาน แร่ธาตุและสารอาหารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการที่พืชนำไปใช้ในการสร้างการเจริญเติบโตลดน้อยถอยลง ก็จำเป็นต้องมีการนำอาหารสำเร็จรูปมาใส่ใช้เสริมเพิ่มเติมลงไปให้เพียงพอ ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีในระดับหนึ่ง ก็อาจจะใช้ปุ๋ยเกร็ดชนิดฉีดพ่นก็อาจจะเติมเต็มให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเพียงพอ แต่ถ้าดินขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์มากๆ ก็อาจจะต้องใช้ปุ๋ยทางดินเสริมเพิ่มเข้าไปเป็นฐานหลักสนับสนุนจากทางดินให้เพียงพอก่อน หลังจากนั้นค่อยๆ สังเกตอาการของพืช ถ้ายังไม่

ตอบสนองมากนักก็อาจจะพิจารณาปุ๋ยที่ฉีดพ่นทางใบมาฉีดพ่นอีกทางหนึ่ง นี่คือหลักการง่ายๆ ที่จะทราบได้ว่า ปุ๋ยทางดิน กับปุ๋ยทางใบ จะมีความจำเป็นในการใช้งานเมื่อใด

สนใจสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
×