0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

วัตถุอันตราย…ดูเหมือนไม่อันตราย!!

          วิถีโลก…ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่เคยสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมและธรรมชาติย่อมเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน
ปัจจัยการผลิตด้านเกษตรกรรมก็หนีไม่พ้น แม้แต่ DDT (Dichloro Diphenyl Trichloroethane ) สารพิษหรือยาฆ่าแมลงตัวนี้เมื่อ 60 กว่าปีก่อนก็เป็นที่นิยมใช้กันอย่างมาก              แต่พอกาลเวลาเปลี่ยนไปก็พบว่าเป็นอันตรายทั้งต่อมนุษย์และชั้นบรรยากาศอีกทั้งล้าสมัยเพราะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทำหน้าที่ทดแทนได้ดีกว่า
ยาฆ่าหนอน ยาฆ่าแมลง รวมถึงยาฆ่าหญ้าต่าง ๆ อีกมากมายในปัจจุบัน ที่เคยใช้ได้ดีและเหมาะสม ปัจจุบันกำลังจะเป็นสิ่งที่ล้าสมั้ย พบว่ามีอันตรายร้ายแรง แต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลดปริมาณการใช้กลับทำได้ยาก…..เพราะคำว่า “ผลประโยชน์” เพียงคำเดียว
แม้ว่าจะมีสารเคมีตัวใหม่ๆ ที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่าก็ยังไม่สามารถนำมาทดแทนได้ และมักจะได้ยินแต่คำกล่าวอ้างว่ามีราคาแพง ไม่สะดวก ไม่ให้การยอมรับ เนื่องด้วยเพราะผลประโยชน์ที่แอบแฝงอีกด้านหนึ่งเป็นเงาทะมึนบังตาเอาไว้ การตลาดที่จำหน่ายสินค้าตัวเก่า กำไรดี ไม่ต้องใช้งบทำตลาดใหม่ ยังคงนำเข้าในปริมาณมาก ๆ ราคาถูก ง่าย ได้กำไรดี….
หรือแม้แต่การใช้จุลินทรีย์หรือสารชีวภัณฑ์ของประเทศไทยเราเอง ก็ยังขาดการสนับสนุน ขาดการส่งเสริม และยังใช้กฎระเบียบ เข้ามากำหนดจนเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน หายใจไม่ออก อึดอัด จะผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์แบบง่ายๆ ใช้กันเองในหมู่บ้าน ก็จำเป็นต้องมี โรงงาน มีห้องแลป ที่จะต้องทุนสร้างมโหฬาร ฯลฯ ใครจะทำได้
เมื่อทำไม่ได้…….ผลประโยชน์ก็ไปตกอยู่กับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งในและต่างประเทศที่ผูกขาดขายปุ๋ยและยาเคมีมาตลอดหลายสิบปี เกษตรกร ลูกหลานในชุมชน ในหมู่บ้าน ไม่สามารถอุดหนุนลุงมาตามีที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามวิถีภูมิปัญญา ก็หันกลับไปหาร้านขายปุ๋ยยาเคมีเหมือนเดิม……..
การทำเกษตรแบบใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในระยะยาวทำให้ผืนดินแผ่นน้ำเสื่อมโทรม มีสารพิษสะสมตกค้างอยู่ตามห้วย หนอง คลอง บึง และยังสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศมากมายมหาศาลปีละหลายหมื่นล้านบาท
แนวทางการส่งเสริมให้เกษตรรู้จักการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ทดแทนสารพิษ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแห่งการต่อสู้เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี สุขภาพดีและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยยั่งยืน

 

#มนตรีบุญจรัส
#เกษตรปลอดสารพิษรักษาสิ่งแวดล้อม
#รองโฆษกพรรคประชาชาติ
#กรรมาธิการวิสามัญพรบอ้อยและน้ำตาลทราย
#ที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลการเกษตร
#อดีตเลขากรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
#ประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
×