0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

ฟิวซาเรียม(Fusarium)เชื้อโรคร้าย ภัยเงียบที่ป้องกันได้

          Fusarium oxysporum เป็นเชื้อราสำคัญที่ระบาดสร้างความเสียหายให้กับพืชต่างๆ มากมายหลายชนิด โดยมีสายพันธุ์แตกต่างกันออกไปตามชนิดชองพืชที่มันเข้าทำลาย จัดเป็นเชื้อที่สร้างปัญหาและยากต่อการป้องกันกำจัดมากที่สุดตัวหนึ่ง โรคที่สำคัญที่มีสาเหตุจากเชื้อฟิวซาเรียม ได้แก่ โรคตายพรายในกล้วย โรคเหี่ยวในมะเขือเทศ พริก ถั่ว และพืชตระกูลแตง

          เชื้อฟิวซาเรียม สามารถเข้าทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช มักเข้าทำลายที่ระบบรากและระบบท่อน้ำท่ออาหาร ส่วนของต้นที่อยู่ระดับดินหรือใต้ดินจะถูกทำลายก่อน ทำให้พืชไม่แสดงอาการผิดปกติในระยะแรก จนเมื่อระบบรากถูกทำลายจนเน่าเสียแล้วจึงพบอาการภายนอกตามมา เช่น อาจเกิดอาการชะงักงัน เหลือง เหี่ยวเฉา แล้วแห้งตายทั้งต้น โดยในตอนแรกจะเหี่ยวเฉพาะกลางวันที่อากาศร้อน และจะกลับสดอย่างเดิมในตอนกลางคืน อาการจะค่อยๆ ทวีความรุนแรงขึ้น ใบที่เหี่ยวจะเกิดอาการไหม้และแห้งขึ้นที่บริเวณขอบ ต่อมาเนื้อใบที่เหลือจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วแห้งจนในที่สุดเมื่อเกิดการเหี่ยวอย่างถาวร พืชก็จะตายทั้งต้น

          ต้นที่แสดงอาการเหล่านี้เมื่อถอนขึ้นจากดินแล้วผ่าต้นออกดูจะเห็นเชื้อราฟิวซาเรียมเจริญเติบโตอุดตันอยู่ในท่อน้ำท่ออาหาร สำหรับต้นที่ตายบางครั้งจะพบแผลสีนํ้าตาลแดงเกิดขึ้นที่บริเวณโคนต้นและราก ในกรณีที่มีความชื้นสูงจะปรากฏเส้นใยและสปอร์หรือโคนีเดียของเนื้อสีชมพูเรื่อๆ ให้เห็นอยู่ทั่วไป ตามแผล

          เชื้อฟิวซาเรียม เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความเป็นกรด สภาวะชื้นและอุณภูมิสูง(27-32 องศาเซลเซียส) แพร่ระบาดโดยดิน น้ำ เครื่องมือ และสิ่งเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถอยู่ข้ามฤดูในเศษซากพืชที่เป็นโรคและในดิน

          พืชที่ติดเชื้อมักแสดงอาการเมื่อการระบาดทวีความรุนแรงแล้ว ทำให้การรักษาทำได้ยากและต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก การป้องกันจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการรับมือเชื้อฟิวซาเรียม

          ก่อนปลูกควรรองก้นหลุมปลูกด้วยหินแร่ภูเขาไฟภูมิชซัลเฟอร์ อัตราหลุมละ 50-100 กรัม ช่วยเพิ่มความร่วนซุย ลดความเป็นกรดของดินและช่วยให้พืชมีภูมิต้านทานโรคที่ดี การเจริญเติบโตที่ดีอีกด้วย การใช้กลุ่มเชื้อและควรใช้ราไตรโคเดอร์ม่า(อินดิวเซอร์) รองก้นหลุมปลูกเพื่อช่วยป้องกันโรคเชื้อราที่เกิดจากเชื้อฟิวซาเรียมด้วย หลังปลูก ราดกล้า(พืชผัก)หรือชุบหน่อ(กล้วย)ด้วย หรือฉีดพ่นที่พืชในระยะเริ่มต้น(เช่น กล้วยอายุ 1เดือน) ด้วยจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดเชื้อราอินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า) หรือ ไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลัสซับทิลิส) เป็นประจำเดือนละ 2 ครั้งก็เป็นการช่วยป้องกันโรคฟิวซาเรียมไม่ให้ระบาดได้………

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
×