0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

ภูไมท์ คือหินแร่ภูเขาไฟที่ช่วยลดการใช้สารพิษ ชีวิตปลอดภัยไร้สารตกค้าง

วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของหินแร่ภูเขาไฟที่ชื่อว่าภูไมท์ หรือ ภูไมท์ซัลเฟต หรือพูมิช หรือ พูมิชซัลเฟอร์ ม้อนท์โมริลโลไนท์ ไคลน็อพติโลไลท์ ซึ่งเป็นกลุ่มของพวก หินเดือด หินลาวา หินแร่ภูเขาไฟ เขาจะทำหน้าที่ในเรื่องของการมาลดการใช้เคมีที่เป็นพิษหรือยาฆ่าแมลง ยารักษาโรคพืชต่างๆอย่างไร เดี๋ยวเรามารับชม รับฟังกัน

                พูดถึงเรื่องภูไมท์หรือเป็นชื่อหนึ่งของหินแร่ภูเขาไฟตันนี้ก็มีความโดดเด่งในเรื่องของการเอามาใช้ในด้านการเกษตรเมื่อสมัยก่อนก็มีภูไมท์อยู่ทางอีสานค่อนข้างเยอะ อยู่ในใกล้ๆกับจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ แต่ภูเขาไฟเหล่านั้นสมัยก่อนก็ถูกนักการเมืองเอาไปทำถนน ถมที่ ต่อมาเราได้มีการรณรงค์ส่งเสริมโดยท่านอ.ดีพร้อม ไชย์วงศ์เกียรติ ก็เผยแพร่ว่าการเอาหินแร่ภูเขาไฟ เอามาใช้ในการเกษตรจะทำให้ดินนั้น โปร่ง ฟู ร่วนซุย แล้วก็เขาสามารถที่จะละลายเจ้าซิลิสิคแอซิด หรือซิลิก้า หรือซิลิคอน ออกมาเป็นประโยชน์ คำว่าเป็นประโยชน์หมายความว่า เขาละลายแล้วรากพืชสามารถดูดกิน ขึ้นไปสะสม เป็นรูปของผลึกควอชในใบเลี้ยงเดี่ยว และเป็นโอปอร์ในใบเลี้ยงคู่ นึกภาพเหมือนเรามีแผ่นคอนกรีตมาหุ้มผนังเซลล์ ทำให้เซลล์พืชนั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าปกติ มากเสียจนโรคแมลงศัตรูพืชต่างๆไม่สามารถที่จะ เจาะ กัด กิน ดูดทำลายพืชได้อย่างถนัด เอาง่ายๆว่าถ้ามีโรคแมลงศัตรูพืชเข้ามา 100% ถ้าพืชที่ได้รับซิลิก้าที่ละลายน้ำได้ ทำไมต้องคอยพูดว่าละลายน้ำได้ก็มันมีซิลิก้าที่ไม่ละลายน้ำอย่างพวกทราย หิน แกลบดิบต่างๆเยอะแยะมากมายที่ไม่ละลายได้ ใส่พวกกรวด หิน ดิน ทราย ก็เหมือนเอาดินไปถมที่ไม่มีซิลิก้ามากเพียงพอ ที่จะทำให้เซลล์พืชนั้นแข็งแรง เห็นแร่ภูเขาไฟหรือภูไมท์มีประโยชน์เพราะว่าทำให้พืชไม่ว่าจะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวอย่างพวกข้าว ข้าวโพด อ้อย ใบเลี้ยงเดี่ยวยิ่งตอบสนองดีมากต่อการดูดใช้สารซิลิก้า แต่หินแร่ภูเขาไฟ หรือพวกภูไมท์ ม้อนท์โมริลโรไนท์ สเม็คไทตื ไคลน็อพติโลไลท์ พูมิช พูมิชซัลเฟอร์ ภูไมท์ซัลเฟตอะไรต่างๆเหล่านี้ เขาก็จะตอบสนองกับพวกใบเลี้ยงเดี่ยว ใบคม แข็ง ถามว่าใบเลี้ยงคู่ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ใบเลี้ยงเดี่ยวจะตอบสนองได้ชัดเจน ถ้าเป็นต้นข้าวจะทำให้ข้าวใบตั้งชูสู้แสงและช่วยในการรักษาใบธง ใบธงก็คือช่วงที่ข้าวอายุ 75 วันขึ้นไปเขาจะมีใบที่ตั้ง รวงโง้งออกมา  ในช่วงนี้ถ้าใครรักษาใบธงเอาไว้ไม่ดี โอกาสที่จะได้ข้าว 100 ถังจะยาก ถ้าปล่อยให้ใบเป็นจุด เป็นด่าง เป็นวง ดำ หงิกงอ ถูกหนอนม้วนใบทำได้ง่าย แต่ถ้าข้าวที่ใส่พวกภูไมท์ลงไป ใบเขาจะแข็ง ตั้ง ชู สู้แสง สร้างภูมิคุ้มกัน ความจริงแล้วภูมิคุ้มกันในพืช นอกจากพวกกลุ่มของพวกซิลิก้า กลุ่มหินแร่ภูเขาไฟแล้ว ความจริงแล้วเราสามารถกระตุ้นพืชให้สร้างภูมิได้เอง ด้วยเช่นเดียวกัน พืชถ้าเราใช้กรดอินทรีย์หรืออแกนิกส์แอซิด หรือพวกปุ๋ยน้ำชีวภาพ ฉีดเข้าไปที่ทรงพุ่มและโคนต้นบ่อยๆ เขาจะสร้างพวกภูมิคุ้มกันที่ชื่อว่า ISR หรือมีงานวิจัยคนที่ใช้จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา ที่ราก ไตรโคเดอร์มาจะรวมตัวกันแล้วก็เข้าครอบครองพื้นที่ บางส่วนอาจจะเข้าไปในรากของพืชได้ ตัวนี้จะเป็นตัวทำให้ ไตรโคเดอร์มาเมื่อรวมตัวกันหนาแน่นก็จะกระตุ้นให้พืชสร้างตัว ISA ได้เหมือนกัน ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เอามาเสริมกับพืชที่พี่น้องเกษตรกร ต้องการที่จะหยุดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในรูปของสารพิษ ก็ต้องทำให้เขาแข็งแรงเหมือนนักมวย เหมือนไก่ชน พืชยังสร้างตัวที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันด้วยปัจัจยภายนอกอีกอย่างก็คือการที่มีหนอน แมลง เพลี้ยไฟไรแดงต่างๆเข้ามาทำลาย เกิดเป็นบาดแผล ทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และเสริมด้วยการใช้พวกหินภูเขาไฟหรือใช้พวกแคลเซียมจากพวกปูนมาน ปูนขาว โดโลไมท์ ฟอสเฟต สารที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมเหล่านี้ก็จะทำให้พืชนั้นเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องของการทำให้พืชแข็งแรง คนที่ชอบหมักก้างปลาทู ข้าวสวย ข้าวสุก เศษอาหาร หมักใช้พวกเศษอาหาร 3 ส่วน กากน้ำตาล 1 ส่วน แล้วก็หมักทิ้งไว้จนได้น้ำสีน้ำตาลออกมา ตัวนี้เป็นตัวนอกจากจะได้ปุ๋ยชีวภาพ ได้ไนโตรเจนในการเร่งใบได้ดีและก็ยังเป็นตัวกระตุ้นทำให้พืชได้ระบบ ISR ตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรและเพื่อนๆจะได้ทำความเข้าใจ ทำความรู้จักและเสริมการไปเกี่ยวกับเรื่องของการหยุดการใช้สารพิษ ทำไมต้องพูดถึงเรื่องสารพิษ ก็เนื่องด้วยว่าปีหนึ่งถ้าเพื่อนๆ หลับตาและนึกภาพ เรามีการนำเข้าพวกสารเคมีกำจัดวัชพืช โรคพืช แมลง มูลค่าเป็นแสนตัน แสนตันคูณจำนวนปี 10 20 30 ปี สนามหลวงทั้งสนามวางไว้หมด เวลาการเอาไปฉีดพ่น เอาไปใช้ เขาบอกว่ามันได้ประโยชน์แค่ 20-30% คือไปโดน ไปตกค้างเป็นตัวแมลง 10% อยู่บนทรงพุ่มของพืชอีก 20% แต่มันไหลชโลมลงมาอาบผืนดินแผ่นน้ำ ทำให้เต็มไปด้วยสารพิษปริมาณมหาศาล มันทำให้ผู้คนยุคนี้ เป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ เป็นโรคที่ตายก่อนวัยอันควรเยอะแยะมากมาย รวมถึงโรคที่ทราบสาเหตุ อย่างมะเร็ง อัมพฤก อัมภาต สะเก็ดเงิน สะเก็ดทอง หูตาฝ้าฟาง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ วนมาจากการที่เราบริโภคผักต่างๆ เอาง่ายๆว่า 90 กว่าเปอร์เซน ที่ซื้อมาจากตลาดไทและส่งต่อมายังสะพานใหม่ ลาดพร้าว บางแค นู่นนี่นั่น ตลาดสดในกรุงเทพทั่วกรุงเทพ ผักมีสารพิษตกค้างทั้งนั้น แต่ถ้าเราได้รู้ว่าการทำให้พืชแข็งแรงด้วยการกระตุ้นด้วยพวกน้ำหมัก ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ หรือมันมีหนอนแมลงมากิน ทำลาย เล็กๆน้อยๆ พอทนได้ก็ปล่อยมันไป และเสริมความแข็งแรงให้เขาด้วยการใช้ภูไมท์ หินแร่ภูเขาไฟต่างๆเหล่านี้ มันจะทำให้พืชนั้นยิ่งมีความแข็งแรง ทนทาน พืชถ้าเพื่อนๆได้รู้และเข้าใจว่าถ้าทำให้เขามีเซลล์ มีเกราะป้องกัน เกราะป้องกันคือการหมั่นเติมซิลิก้าให้เขามากอย่างเพียงพอ เป็นนาข้าวใช้พวกหินแร่ภูเขาไฟเพียงแค่ 20-40 กิโลกรัม เพียงพอต่อการทำให้ข้าวสะสมซิลิก้าที่ผนังเซลล์ได้ หรือบางคนใส่ตอนเตรียมเทือกไปแล้ว ดูแล้วมันยังดูอ่อนๆ โค้งๆ อาจจะเอาซิลิก้าที่สกัดแล้วที่ชื่อว่า ซิลิสิคแอซิด ใช้แค่ 5 กรัม ฉีดสเปรย์ไปที่ทรงพุ่ม หรือที่ใบพืชโดยตรง เรียกว่า ให้วิลิก้าทางลัด ข้อเสียของการฉีดซิลิก้าเพรียวๆตัวเดียวล้วนๆไปที่ใบก็คือเขาไม่เคลื่อนย้ายต่อ แต่ถ้าใส่หินแร่ภูเขาไฟ หินแร่ภูเขาไฟมีโครงสร้างมันเป็นหินลาวา มันก็ประกอบไปด้วยทั้งฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน เหล็ก ทองแดง แมงกานีส คือกลุ่มทั้งธาตุหลัก รอง เสริม มีครบหมดและมีซิลิก้าที่สูงถึง 70% ตัวซิลิก้าที่อยู่ในภูไมท์หรือหินแร่ภูเขาไฟก็สกัดมาเป็นซิลิสิคแอซิดเพรียวๆที่อยู่ในรูปโครงสร้าง H4SIO4 ตัวนี้เอามาใช้ควบคู่กันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ทีนี้เรารู้แล้วว่ามันมีทั้งระบบ ISR กับ SAR ไม่ต้องมาทำให้ปวดหัวอยากรู้ไว้ค่อยโทรเข้ามาหรือศึกษาค้นคว้าใน Google แต่ให้รู้ว่าถ้าใช้น้ำหมัก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ไตรโคเดอร์มา จะกระตุ้นให้พืชของเราสร้างภูมิด้วยตนเองเลย ภูมิดีและก็ใบที่มีเพลี้ย หนอน แมลง กินตามธรรมชาติ คนที่ทำนา ทำสวน ทำไร่ แล้วไม่ใช้สารพิษมันจะมีแมลงตัวดี มีตัวฮัม ตัวเบียน แมงมุม มวลเพชฌฆาต คอยดูแล ทำไมต้องพูดมาที่มวลเพชรฆาตหรือพวกตัวฮัมตัวเบียนก็เพราะว่า ในเมื่อมันมีแมลงคุมแมลง แมลงตัวร้ายมันก็อาจจะเข้ามากัดกิน ตัวนั้นจะสร้างภูมิ SAR ตัวนี้ก็ถ้ามีทั้ง SAR ISR ทั้งคู่รวมกันและเสริมด้วยพวกหินแร่ภูเขาไฟมันจะทำให้เราใช้แค่สารสกัดจากสะเดา สารสกัดจากหางไหลหนอนตายอยาก สารสกัดจากกระเทียมพริกไทย พริกแกง ยาฉุน ใช้แค่นี้เพียงพอแล้ว หมักเองก็ได้ สูตรหมักต่างๆไปดูในห้องสมุดของพวกเราชื่อว่า  www.thaigreenagro.com   ในนี้จะมีแหล่งข้อมูลให้ค้นคว้าศึกษาหาความรู้เยอะแยะมากมายในแนวทางปลอดภัย ไร้สารพิษ   

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
×