0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

น้ำเน่าเสียในบ่อปลาสวยงาม

เมื่อพูดถึงปลาสวยงาม หลาย ๆ ท่านคงจะนึกถึง ปลาทอง ปลาสอด ปลาหางนกยูง ปลากัด ปลาเทวดา ปลาปอมปาดัวร์ ปลาคาร์พ ปลาหมอสี เป็นต้น ปลาเหล่านี้คนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นปลาที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมานาน ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามกันแพร่หลาย การขายปลาสวยงามสามารถสร้างรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 1 พันบาท ปลาสวยงามสามารถ สร้างรายได้กว่า 3 หมื่น/เดือน. ในยุคโควิด สำหรับปลาสวยงามที่ราคาเริ่มต้นหลักสิบบาท ขายดีมากจนเพาะพันธุ์แทบไม่ทัน
แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่ถูกต้องทำให้ประสบปัญหาในเรื่องน้ำเน่าเสีย ปลาเป็นโรค หรือปลาตาย เป็นต้น วันนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำเป็นวิทยาทาน ในเรื่องน้ำเน่าเสียให้แก่เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาสวยงามเป็นวิทยาทานเบื้องต้น ผู้ที่เลี้ยงปลาสวยงามส่วนมากจะมีปัญหาในเรื่องน้ำในบ่อเลี้ยงปลาเกิดการเน่าเสีย เมื่อน้ำเน่าเสียเกิดขึ้น นั่นหมายถึงปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง จนอาจไม่มีออกซิเจนให้ปลาในน้ำให้หายใจ ซึ่งอาจทำให้ปลาสวยงามที่เลี้ยงตายยกบ่อได้ ปัญหาน้ำเน่าเสียในบ่อเลี้ยงปลา ส่วนใหญ่มาจากการให้อาหารปลาและการถ่ายของเสียของตัวปลาแล้วมันเหลือเยอะบูดเน่า ก็ทำให้เกิดแก๊สแอมโมเนีย ไนเตร ก๊าซไข่เน่า ก๊าซบีเทน ถึงแม้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาส่วนมากจะถูกปลากิน แต่จะมีบางส่วนตกลงก้นบ่อปลา ทำให้เกิดการเน่าเสียขึ้น

ปัญหาน้ำเน่าเสียในบ่อสร้างความหนักใจให้แก่เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาสวยงามไม่น้อยการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียให้ใช้จุลินทรีย์บาซิลลัส MT มาย่อยเศษอาหารขี้ปลาบนพื้นบ่อสลับกับการหว่านไคลน็อพติโลไลท์ จับแอมโมเนีย ร่วมกับการตีน้ำให้ออกซิเจน เนื่องจากน้ำที่เน่าเสียในบ่อเลี้ยงปลาเกิดจากจุลินทรีย์ภายในบ่อย่อยสลายไม่สมบูรณ์จึงก่อให้เกิดของเสียเน่าเสียขึ้น ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดก็คือนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าไปย่อยสลายแทนที่เพื่อให้ของเสียต่างๆ ถูกย่อยสลายโดยสมบูรณ์ ดังนั้นน้ำที่เสียอยู่ก็จะกลับกลายเป็นน้ำดี มีออกซิเจนสูงตามปกติ ทำให้สุขภาพปลาที่เลี้ยงดีขึ้น เจริญเติบโตเร็ว ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีตกค้างในตัวปลา และพื้นบ่อ

บรรเจิด ยิ่งวงษ์

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
×