9101 ถึงมือเกษตรกรจริงไหม?

หลายท่านคงจะคุ้นหูกันไม่มากก็น้อยนะครับ
สำหรับโครงการ
9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
โดยเฉพาะเกษตรกรเพราะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของงบประมาณเพื่อนำไปผลิตพืชและพันธุ์พืช
ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ แปรรูปผลผลิตและผลิตผลทางการเกษตร ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
หรือปัจจัยการผลิตการเกษตรแบบปลอดภัยไร้สารพิษ ลดต้นทุน
ในรูปแบบพอเพียงตามเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9
ซึ่งสอดคล้องกับชื่อโครงการนี้คือ เลข 9 ตัวแรกที่สื่อถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
และต่อด้วย เลข 10 ซึ่งหมายถึงรัชกาลที่ 10 และเลข 1 ท้ายสุดนั้นหมายถึงปีที่ 1
ที่เริ่มโครงการนี้ขึ้นมา

      
        ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โครงการ9101     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โครงการ9101

Read More

แขวนป้าย”ปลอดสารพิษ, ออร์แกนิค” เพื่อการันตีคุณภาพหรืออัพเกรดราคากันแน่?

น่าจะเคยได้ยินสำนวนที่ว่า
“การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”
แม้ว่าวันนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์จะทันสมัย ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
แต่อาการเจ็บป่วยที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคก็มีไม่น้อย ปัจจุบันทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะอาหารการกินต้องปลอดภัย ปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมี ยิ่งเป็นผู้รักสุขภาพ
ผู้ป่วยและผู้สูงวัยแล้ว ยิ่งทำให้ตลาดปลอดสารพิษคึกคักอีกครั้ง
สังเกตว่าซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ช ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดสด ฯลฯ
ต่างก็ปิดป้ายบรรจุภัณฑ์ “ปลอดสารพิษ อนามัย หรือ ออร์แกนิค”
นี่ก็ยังสงสัยอยู่ว่า แล้วมันแตกต่างกันตรงไหน
ทานแล้วปลอดภัยเหมือนกันจริงหรือป่าว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ป้าย ปลอดสารพิษ ออแกนิค   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ป้าย ปลอดสารพิษ ออแกนิค

Read More

โลกร้อนเอื้อต่อการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูพืช

            ยิ่งอุณหภูมิสูงยิ่งทำให้แมลงฟักฟื้นตัวเร็ว
สามารถเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์รวดเร็ว
โดยเฉพาะแมลงปากกัดปากดูดน้ำเลี้ยงจากท่อน้ำ
ท่ออาหารจนเป็นสาเหตุให้ต้นพืชแคระแกรน ใบเหลือง หงิก เหี่ยว
ไม่เจริญเติบโตตามเวลาอันควร การอัดปุ๋ยเคมีเร่งการเจริญเติบโตที่มีไนโตรเจนสูงๆ
ยิ่งกระตุ้นให้ประชากรเพลี้ยแมลงศัตรูเพิ่มปริมาณมากขึ้นและรวดเร็ว
สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกพืชซ้ำชนิดซ้ำที่ต่อเนื่องนานๆ
ส่งผลให้เพลี้ยแมลงศัตรูมีที่อยู่ มีแหล่งอาหาร
สามารถเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ตลอดทั้งปี
ชีวภาพอย่าง สมุนไพร จุลินทรีย์
เป็นทางออกอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการระบาดของเพลี้ยได้
อีกยังช่วยลดสารเคมีอันตราย ลดต้นทุนการผลิต ป้องกันสารพิษตกค้าง
ดินก็ไม่เสื่อมระบบนิเวศน์ก็ไม่เสีย
แมลงตัวห้ำตัวเบียนก็ไม่ถูกทำลายอย่างทุกวันนี้

          ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เพลี้ยแมลงศัตรู           ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เพลี้ยแมลงศัตรู
Read More

ระเบียงเศรษฐของไทย จะไปทางไหน..??

ความคาดหวังที่รัฐบาลพยายามทำให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักความยากจน
หรือก้าวข้ามประเทศที่กำลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
โดยให้ประชาชนมีรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 12,000 บาท/คน/เดือน
ซึ่งต้องอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศ และเน้นแรงงานที่ใช้ทักษะขั้นสูง คือ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องบินรถ หรือ ยานพาหนะไฟฟ้า โดรน อากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น
และความพยายามของท่านรองนายกฯ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ในการดึงนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
เพื่อมุ่งเน้นอุตสาหกรรมแบบไฮ-เทคโนโลยี

                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เกษตร4.0      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เกษตร4.0

   

Read More

เทคนิค เพาะเลี้ยง ดูแลเห็ดช่วงหน้าร้อน

               เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตในจำพวกราชนิดหนึ่ง ไม่จัดว่าเป็นพืช
เนื่องจากไม่มีคลอโรฟิลล์ หรือสารสีเขียวเห็ดไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเอง
ต้องอาศัยสารอินทรีย์และอนินทรีย์เป็นอาหารจากภายนอกที่เกิดจากการปล่อยน้ำย่อยให้สารดังกล่าวมีอนุภาคที่เล็กลง
และง่ายต่อการดูดซับ แต่ปัจจุบันการเพาะเห็ดมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากคนนิยมรับประทานเห็ดเพิ่มขึ้นและตลาดมีความต้องการสูง
ประกอบกับมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากขึ้น ทำให้สามารถเพาะได้ง่าย
กรรมวิธีไม่ยุ่งยาก ใช้อุปกรณ์น้อย ต้นทุนก็ต่ำลง ใช้ระยะเวลาในการเพาะสั้น ที่สำคัญเพาะได้ตลอดทั้งปี 

      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เห็ดฟางปลูกเอง         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เห็ดนางฟ้าภูฐาน  
Read More

ต้องปรับตัวหรือไม่ ให้ทันเกษตร 4.0

โลกเราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ ตาย เดี๋ยวมี เดี๋ยว

ไม่มี
สลับสับเปลี่ยนกันไปตามห้วงเวลาของแต่ละสถานการณ์ แล้วมนุษย์ตัวเล็กๆ
ทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร จำเป็นไหมที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนี้ด้วยหรือไม่
???ประเทศไทยในยามนี้ถือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆ
มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องปรับตัวจากเดิม
โดยเฉพาะด้านอาชีพทางการเกษตร คือประเทศ ที่เริ่มมาตั้งแต่เกษตรกรรมหรือยุค 1.0
ที่ส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลัก เช่น ไม้สัก ยางพารา ข้าว ฯลฯ แล้วค่อยๆ
เปลี่ยนมาเป็นยุคอุตสาหกรรมเบาหรือยุค 2.0
ที่ใช้เครื่องจักรเข้ามาใช้ในการทุ่มแรงงานคน ช่วยในการผลิตสิ่งทอ  เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
และค่อยๆก้าวมาอีกขั้นที่เรียกว่าอุตสาหกรรมหนักหรือยุค 3.0
ที่ผลิตเครื่องยนต์กลไกต่างๆ เช่น รถยนต์ เหล็กกล้า อิเล็คทรอนิคส์ โรงกลั่นน้ำมัน
ฯลฯ ทำให้ประเทศไทยเราอยู่กับยุคนี้มามากกว่า 20 ปี จนเห็นได้ว่าตัวเลข
GDP
หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเริ่มมีความถดถอยเพราะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีความสามารถในการผลิตและแข่งขันกับเราได้
ด้วยค่าแรงที่ต่ำกว่า!!!
       
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ต้องปรับตัวหรือไม่ ให้ทันเกษตร 4.0   

 

Read More