โรคแคงเกอร์ โรคประจำตัวมะนาว

โรคแคงเกอร์ เป็นโรคที่ใช้เรียกโรคเชื้อแบคทีเรียในพืชตระกูลส้ม มะนาว
มะกรูด มีสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
Xanthomonas
campestris pv citri Hasse โรคแคงเกอร์เกิดได้ทั้งที่ใบ กิ่ง ก้าน
และผล ของส้ม มะนาว มะกรูด มีลักษณะอาการ ดังนี้ อาการบนใบ ใบอ่อนเกิดเป็นจุดกลม
และฉ่ำน้ำ มีสีเหลืองซีดหรือเขียวอ่อน
เมื่อขยายใหญ่ขึ้นมีลักษณะฟูคล้ายฟองน้ำสีเหลืองอ่อน
ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม แตกสะเก็ดขรุขระนูนและแข็งตรงกลางเป็นรอยบุ๋ม
มีวงสีเหลืองล้อมรอบแผล การเกิดแผลนี้ส่วนใหญ่จะเกิดได้ทั้งสองด้านของใบ
และเกิดรุนแรงมากเมื่อหนอนชอนใบเข้าทำลายด้วยใบที่เป็นโรคนี้มักร่วงก่อนกำหนด    วิธีสังเกตอาการของโรคแคงเกอร์ บนกิ่งก้าน
เมื่อเชื้อทำลายกิ่งอ่อนเริ่มแรกเกิดจุดสีเหลืองนูน ฟูบนเปลือกของกิ่งก้าน
ต่อมาแผลจะแตกแห้งเป็นสะเก็ดสีน้ำตาล แล้วลุกลามขยายออกไปตามความยาว
หรือรอบกิ่งจนกลายเป็นปุ่มหรือ ปมขนาดใหญ่ รูปร่างไม่แน่นอน
และไม่มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผล ถ้าเป็นโรครุนแรงจะทำให้ต้นแคระแกร็น
กิ่งก้านแห้งตาย และทรุดโทรมอาจถึงตายได้  อาการบนผล
เกิดจุดแผลฝังลึกลงไปในผิวผลอ่อน แผลนูนคล้ายฟองน้ำ มีสีเหลืองเข้ม
ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแตกสะเก็ดมีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผลทำให้เกิดการปริแตกตามรอยแผลของโรคแคงเกอร์


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคแคงเกอร์  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคแคงเกอร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคแคงเกอร์ 

Read More

ปลูกมะกรูดตัดใบอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ ปลอดภัยทั้งผู้ปลูกผู้บริโภค

เกษตรกรหลายพื้นที่ประสบปัญหาเพาะปลูกไม่ได้ผล ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
เนื่องจากปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำๆกัน ไม่มีการหมุนเวียน ทั้งยังใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว
ทำให้ดินเป็นกรดขาดสารอาหาร จากที่เคยร่วนซุยกลายเป็นเหนียวแน่นไม่ระบายน้ำ
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินต่อพืชจะค่อยๆลดลง
ดินก็เริ่มตายใส่ปุ๋ยบำรุงอะไรก็ไม่ได้ผล ทางเลือกที่ดีก่อนปลูกควรเตรียมดิน
ปรับสภาพให้เหมาะสม เริ่มตั้งแต่ไถพรวน ย่อยดิน กำจัดวัชพืช ฯลฯ
การปลูกมะกรูดเพื่อตัดใบมาปรุงแต่งรสชาติอาหาร แปรรูปสกัดกลิ่น
ซึ่งผู้เขียนมองว่ามันสามารถเป็นอาชีพเสริม อาชีพหลักให้เกษตรกรได้ไม้แพ้พืชชนิดอื่นๆ
มะกรูดชอบดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง
pH ระหว่าง 5.8-6.3 และมีอินทรียวัตถุสูง
ส่วนระยะปลูกก็มีผลต่อการเตรียมแปลงไม่น้อย เช่นแปลงกว้าง
1
เมตร ก็ควรยกร่องสูง
20-25 เซนติเมตร ห่างจากกึ่งกลาง 1.5 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 50 เซนติเมตร
สลับเป็นฟันปลา ไม่ควรเว้นช่วงห่างเกินไปจะทำให้ตัดใบลำบาก
ส่วนพันธุ์นั้นสามารถใช้เมล็ดเพาะ ปักชำ หรือกิ่งตอนก็ได้
ที่สำคัญกิ่งที่จะปลูกต้องปลอดแคงเกอร์ หากปล่อยให้แพร่ระบาดเข้าแปลงจะสร้างปัญหาและส่งผลกระทบระยะยาว


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดินเป็นกรดไม่ร่วนซุย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกมะกรูด ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สวนมะกรูด

Read More

ระวัง”โรครากเน่าโคนเน่า”ที่อาจมาพร้อมฝนหลงฤดู

               การทำอาชีพปลูกมะนาวในปัจจุบันเป็นที่สนใจของผู้คนเป็นอย่างมากเพราะดูจากราคาที่ซื้อกันตามท้องตลาดแล้ว
ชั่งน่าเย้ายวนให้คนหันมาปลูกเป็นอย่างมาก
แต่สำหรับการปลูกมะนาวแล้วไม่ได้ทำกันง่ายๆอย่างที่เขาว่ากันนะครับ
มีปัจจัยผันแปรหลายด้านอยู่เหมือนกัน ซึ่งปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องโรคและแมลงที่คอยรบกวนต้นมะนาวของท่าน
ห่างไม่ทราบข้อมูลเรื่องโรคแมลงแล้วแกร่งว่าอาชีพการปลูกมะนาวที่วาดฝันไว้ว่าต้องได้กำไรเป็นแสน
ต้องมาฟังพินาศไป
วันนี้จะนำเสนอโรคที่สำคัญอีกโรคหนึ่งนั้นก็คือโรครากเน่าโคนเน่า
ที่พืชตระกูลมะนาวมักเป็นโรคนี้กันค่อนข้างมาก
ส่วนใหญ่มักพบโรครากเน่าโคนเน่านี้ในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาว 

      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรครากเน่าโคนเน่ามะนาว         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรครากเน่าโคนเน่ามะนาว
Read More

ปลูกบนดินที่ดี ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี…เทวดาเลี้ยงก็ยังได้

fiogf49gjkf0d

       ตำรับตำราแทบทุกเล่มเขียนส่งเสริมต่อๆกันมา
ว่าก่อนปลูกต้นไม้ต้องขุดหลุมกว้าง
x ยาว x ลึก(50 x 50 x 50) ไม่เข้าใจจริงๆ
ถามว่า…กว้างกว่าหรือเล็กกว่าได้ไหม
? ก็ย่อมได้
จากนั้นก็จะบอกต่อไปว่าให้แบ่งดินเป็น
3 ส่วนเท่าๆกัน ชั้นบน
ชั้นกลาง ชั้นล่าง โดยใช้เศษไม้ ใบหญ้าที่แห้งมารองก้นหลุม โรยฟูราดาน
1 ช้อนแกง กำจัดแมลงในดิน ตามด้วยปุ๋ยสูตรเสมอ 1
ช้อนแกง ดินชั้นบน ชั้นกลาง ตามลำดับ เจาะหลุมเล็กๆ
นำกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ลงปลูก รดน้ำ พรางแสงให้ร่มเงา ลองคิดดูซิว่า
ทำไมตำราทุกเล่มต้องเขียนเหมือนกัน คล้ายกันทั้งๆ ที่วันเวลาผ่านไปเป็น
10ๆปีแล้ว ก็เนื่องจากถูกครอบงำด้วยเคมีนิยมมาตลอด ซ้ายก็เคมี ขวาก็เคมี
หนี้สินเลยท่วมหัว

                                              ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกต้นไม้

Read More

ป้องกันกำจัดหนอนชอนใบมะนาว ตอนที่2

fiogf49gjkf0d

    
    …ในตอนที่แล้ว
ได้แนะนำแนวทางการป้องกันหนอนชอนใบมะนาวโดยการเน้นไปที่ต้นเหตุของหนอนชอนใบ
นั้นก็คือผีเสื้อกลางคืนโดยการใช้ ผงสมุนไพร
ไทเกอร์เฮิร์บ
ฉีดป้องกันส่งกลิ่นเหม็นขับไล่ไม่ให้ผีเสื้อกลางคืนเข้ามาวางไข่ทำให้เกิดหนอนในสวนมะนาว
กันแล้ว สำหรับบทความตอนนี้จะพูดถึงตอนที่หนอนชอนใบระบาดแล้ว
ควรหมั่นสำรวจตรวจตราต้นและใบของมะนาวในของท่านว่ามีลักษณะอาการที่แสดงให้เห็นถึงการระบาดหนอนชอนใบ
เช่น สังเกตไปที่บนใบมะนาวมีเส้นคดเคี้ยวไปมามั้ย ใบแสดงอาการหงิกงอหรือไม่
มีใบม้วนเข้าหาเส้นกลางใบ และใบไม่มีการเจริญเติบโต ถ้าเริ่มมีอาการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว
แสดงว่า ต้นมะนาวของท่านกำลังประสบปัญหาหนอนชอนใบเข้าแล้ว

                                                     

Read More

ป้องกันกำจัดหนอนชอนใบมะนาว ตอนที่1

fiogf49gjkf0d

 

    ในช่วงระยะเวลา หลายปีที่ผ่านมา
ต้องยอมรับว่ามะนาวเป็นพืชที่คนไทยนิยมปลูกกันมาก
สาเหตุส่วนใหญ่อาจเป็นเพราะราคาของมะนาวที่ดึงดูดให้คนหันมาปลูกกันอย่างแพร่หลาย
ราคาในท้องตลาดดี-ดีมากทั้งปียิ่งในช่วงหน้าแล้ง(มีนาคม-เมษายน)
มะนาวจะราคาสูงที่สุด ผู้ใดสามารถ บังคับให้มะนาวออกได้ในช่วงนี้ก็รับทรัพย์กันไปถ้วนหน้า
แต่ราคาผลผลิตของมะนาวที่สูงต้องแลกมาด้วยความยากลำบากในการดูแล
ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหมูๆ เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า
ถ้าไม่เซียนจริงๆปลูกมะนาวไม่ได้ ซึ่งก็เป็นคำกล่าวที่น่าจะจริง
สั่งเหตุจากผู้ที่เริ่มปลูกมะนาวใหม่ๆยังไม่มีความรู้เรื่องการดูแลมะนาว
เช่นเรื่องโรคและแมลงของมะนาว ว่ามีอะไรบ้าง วิธีแก้ปัญหาต้องทำยังไง
ทำให้มะนาวไม่เจริญเติบโตจนอาจถึงตายได้ปัญหาเรื่องโรคแมลงของมะนาวที่ต้องเจอ
ยิ่งในช่วงฤดูฝนด้วยแล้ว หนีไม่พ้นปัญหาเรื่องโรคแคงเกอร์และหนอนชอนใบมะนาว สั่งเกตุได้จากโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาของโรคมะนาวของผู้ปลูกมะนาวรายใหม่ๆ
กับทางนักวิชาการของชมรมเกษตรปลอดสารพิษในแต่ละวัน
จะหนักไปทางเรื่องหนอนชอนใบมะนาวด้วยซ้ำ
ทางผู้เขียนจึงอยากนำเสนอแนวทางการป้องกันเรื่องหนอนชอนใบมะนาวให้กับผู้ที่ปลูกมะนาวทั้งเซียนมะนาวและผู้ปลูกมะนาวรายใหม่ๆได้รับทราบข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้ในแปลงมะนาวของตัวท่านเองได้

      ก่อนอื่นเรามาทราบถึงสาเหตุของหนอนชอนใบกันก่อน
หนอนชอนใบ จะทำความเสียหายให้กับมะนาวในระยะแตก ใบอ่อน
โดยจะชอนไชกัดกินอยู่ระหว่างผิวใบด้านหน้าและหลังใบ จะมอง เห็นเป็นทางสีขาวคดเคี้ยวไปมา
ใบหงิกงอ ขอบใบม้วนเข้าหาเส้นกลางใบ และใบไม่เจริญเติบโต ต้นมะนาวจะแคระแกร็น
จะพบการระบาดมากในช่วงฤดูฝน สาเหตุของหนอนชอนใบมาจากผีเสื้อกลางคืนเข้ามาวางไข่
แล้วไข่ฟักเป็นตัวหนอนค่อยกัดกินใบของมะนาว

                                  

Read More

“อินดิวเซอร์” ป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว

fiogf49gjkf0d
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รากเน่าโคนมะนาว     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รากเน่า โคนมะนาว

                      ถ้าพูดถึงโรคของมะนาวแล้วอันดับหนึ่งน่าจะเป็นโรคแคงเกอร์
รองลงมาก็น่าจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่า ที่ทำให้มะนาวของท่านแห้งตายได้
บทความตอนนี้ผู้เขียนขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักพบโรครากเน่าโคนเน่านี้ในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาว เพราะฤดูฝนถึงช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง
ทำให้ดินมีความชื้นสูงตามไปด้วย แต่ก็ใช่ว่าในฤดูแล้งจะไม่มีโอกาสเป็น
ฤดูแล้งก็สามารถเกิดโรครากเน่าโคนเน่าในมะนาวได้เหมือนกัน
สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าเกิดจากเชื้อราไฟท้อฟโธร่า (
Phytophthora parasitica Dastur ) เชื้อราโรคพืชกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ในดินปรกติอยู่แล้ว
มันรอเวลาที่ต้นพืชหรือต้นมะนาวที่ปลูกอ่อนแอหรือไม่มีภูมิคุ้มกันโรค
เชื้อราไฟท้อปโธร่าก็จะเข้าเข้าลาย
สังเกตได้จากเวลาพบว่ามะนาวเป็นโรครากเน่าโคนเน่า
จะไม่พบการระบาดทั่วทั้งแปลงแต่จะพบเป็นบางต้นและค่อยๆลุกลามไปยังต้นข้างเคียงนั้นแสดงให้เห็นว่า
เชื้อราไฟท้อฟโธร่า จะเข้าทำลายต้นที่อ่อนแอมีภูมิคุ้นกันต่อโรคต่ำที่สุด
แต่ถ้าดูแลให้ต้นมะนาวแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่ตลอดเวลาแล้ว
อัตราการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าก็จะลดลงตามไปด้วย

Read More