พูมิชซัลเฟอร์+ฟอร์แทรน เพิ่มผลิต ลดปริมาณด้วงแมลงศัตรูปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตัวนึง
ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น ใกล้เส้นศูนย์สูตร
และเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ภาคใต้ของไทย บริเวณพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด
คือจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล ตรัง ฯลฯ
เนื่องจากให้ผลตอบแทนดีกว่าปลูกยางพาราและทำนาข้าว
จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น
ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพื้นที่จากยางพารา(เดิม) มาปลูกปาล์มทั่วประเทศ
ซึ่งคาดการว่าปริมาณความต้องการน้ำมันปาล์มภายในประเทศเพิ่มขึ้นมาก
ทั้งนี้เพราะราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกปาล์ม  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกปาล์ม ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกปาล์ม

Read More

ด้วงงวงช่วยผสมเกสรปาล์มน้ำมันให้ติดผลดก

                ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีดอกแยกเพศเป็นดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียการติดผลดกของปาล์มน้ำมันในประเทศที่เป็นแหล่งปลูกดั้งเดิมในแอฟริกานั้น  ส่วนหนึ่งเกิดจากมีแมลงช่วยผสมเกสร  เป็นแมลงประเภทด้วงมีงวงตัวเล็ก ๆ  แมลงนี้มีช่วงชีวิต 30 วัน  ซึ่งจะบินเร่ร่อนในสวนปาล์มน้ำมัน  กัดกินดอกเพศผู้ของปาล์มน้ำมันเป็นอาหาร แต่ด้วยความสะเพร่า หรือดมหรือมองไม่แม่นยำ  หรือเข้าใจผิดไปสัมผัสดอกเพศเมียอยู่บ่อย ๆ  จึงกลายเป็นผู้ช่วยผสมเกสร  ในช่วงที่ดอกต่างบานเต็มที่  ดอกเพศผู้จะทำให้กลิ่นของเกสรฟุ้งกระจายมาก  จะมีด้วงงวงจำนวนมากมาเยี่ยมเยือนที่ต้นปาล์มน้ำมันเหล่านั้น  ด้วงงวงเหล่านี้ขยายพันธุ์ที่ดอกตัวผู้ของปาล์ม  ซึ่งไม่นับเป็นการเสียหาย  เพราะได้ประโยชน์คุ้มค่า ด้วงอยู่ในสกุล  อีลาซิโดเบียส มี 5 ชนิด  เดิมไม่มีในไทย  แต่มาจากการนำเข้าทั้งหมด

Read More

ควบคุมหนูในปาล์มด้วยนกแสก

                หนูเป็นศัตรูที่สำคัญยิ่งของปาล์มน้ำมัน เพราะทำความเสียหายต่อการปลูกปาล์มทุกระยะตั้งแต่เพาะต้นกล้าในเรือนเพาะชำและแปลงเพาะเลี้ยงต้นกล้า เมื่อปลูกลงหลุมในแปลงตั้งแต่แรกจนอายุ 2 ปีครึ่ง  เมื่องออกช่อดอกอ่อน ผลปาล์มอ่อน ผลดิบ  ผลสุก  ความเสียหายสูงถึงร้อยละ 30-90 การแก้ปัญหาโดยการใช้ยาเบื่อหนูปีละ 3 ครั้ง ทำให้สิ้นเปลืองมาก และหนูที่กินยาเบื่อแล้วยังทำลายสัตว์อื่นไปด้วย เช่น นกแสก เหยี่ยว นกเค้าแมว นกกระปูด งู   ชะมด  อีเห็น แมวป่า และพังพร เป็นต้น

Read More

โรคของผลและทะลายปาล์มน้ำมัน (Fruit and Bunch Diseases of Oil Palm)

ศรีสุรางค์ ลิขิตเอกราช


กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร


 


                ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน (monoecious) ดอกมีลักษณะเป็นช่อ แยกเป็นช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมีย ซึ่งเกิดสลับกันที่โคนก้านใบ เมื่อดอกตัวเมียได้รับการผสมจากละอองเกสรจากดอกตัวผู้เกิดเป็นผลบนช่อดอกเรียกว่า ทะลาย ทะลายของปาล์มน้ำมันมีลักษณะรูปไข่ประกอบด้วยก้านทะลาย (rachis) ช่อทะลาย (bunch) และผล (fruit) ผลปาล์มน้ำมันมีรูปร่างแตกต่างกัน ตั้งแต่รูปร่างกลมจนกระทั่งรูปไข่หรือมีลักษณะผลยาว ส่วนประกอบของผลเริ่มจากเปลือกนอกสุด (exocorp) ถัดจากเปลือกนอกเข้าไปเป็นเส้นใยเรียงตัวตามความยาวของผล (mesocarp) ซึ่งบริเวณนี้เป็นส่วนที่มีน้ำมันที่มีคุณสมบัติเป็นน้ำมัน ต่อจากนั้นเป็นส่วนของเมล็ด (seed) ซึ่งประกอบด้วยกะลา (shell หรือ endocarp) มีลักษณะแข็ง ส่วนภายในกะลาเป็นเนื้อในเมล็ด (kernel) มีสีขาวและเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีน้ำมันที่เป็นองค์ประกอบและน้ำมันที่ได้มีคุณสมบัติคล้ายน้ำมันมะพร้าว (นคร, 2539)

Read More

ุด้วงไฟศัตรูตัวร้ายของพืชตระกูลปาล์ม แต่กำลังเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

   เมื่อกล่าวถึงด้วงไฟ หลายคนอาจไม่รู้จัก แม้แต่นักกีฏวิทยาหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแมลงเองก็ยังลืมเลือนชื่อนี้ไป แต่หากพูดถึงด้วงงวงมะพร้าว ด้วงลาน ด้วงสาคู ก็คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จัก และมักจดจำชื่อวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วยว่าชื่อ Rhynchophorus ferrugineus Oliver ซึ่งเป็นดวงงวง ในวงศ์ Curculionidae อันดับ Coleoptera

          

Read More

แมลงดำหนามมะพร้าว ( Two.coloured coconut loaf beetle)


ชื่อวิทยาศาสตร Plesispa sispinae
วงศ์ Chrysomelidae
อันดับ Coleoptera


 


 


          เป็นแมลงศัตรูชนิดหนึ่งของมะพร้าว ประเทศไทยเริ่มระบาดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2543 ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดนราธิวาส ชาวบ้านเรียกว่า “ โรคหัวหงอก ” ระบาดทั้งมะพร้าวขนาดเล็กและขนาดใหญ่


     

Read More

เตือนสวนปาล์มระวัง ‘แมลงดำหนาม’ ศัตรูพืชใหม่ระบาด

  กรมวิชาการเกษตรเครียด “แมลงดำหนาม” ศัตรูพืชชนิดใหม่ระบาดพืชตระกูลปาล์ม เผย 2 ปีกว่ายังปราบไม่หมด ล่าสุดสวนมะพร้าวเสียหายหนักกว่า 3 แสนไร่ เตือนเจ้าของสวนปาล์มติดตามใกล้ชิด หวั่นกระทบถึงแผนรองรับไบโอดีเซล


 

Read More