คัทอ๊อฟ จุลินทรีย์สารพัดปรโยชน์ ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชทุกชนิด

ถ้าพูดถึงเรื่องกำจัดแมลงศัตรูพืชในฝากฝั่งด้านชีวภาพ
เกษตรกรบ้านเราที่มีหัวก้าวหน้าน่าจะรู้จักเชื้อราบูวาเรีย
ที่เป็นจุลินทรีย์ที่เก่งกาจในเรื่องการกำจัดแมลงปากกัดปากดูด เช่นเพลี้ย หนอน
แมลง ด้วง ฯลฯถ้าเป็นในรูปผลิตภัณฑ์ของทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษมีชื่อทางการค้าที่เป็นที่รู้จักกันมีชื่อว่าคัทอ๊อฟ 
คัทอ๊อฟ
เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยที่มีความสามารถในการป้องกันกำจัด
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนชอนใบ แมลงศัตรูพืชจำพวกด้วง เช่น ด้วงแรด
ด้วงกินยอดมะพร้าว เป็นต้น
เรียกได้ว่าสามารถป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ครอบคลุมเกือบจะครบเลยทีเดียว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แมลงปากกัดปากดูด เช่นเพลี้ย หนอน แมลง ด้วง  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หนอน แมลง ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แมลงในผัก

Read More

พูมิชซัลเฟอร์+ฟอร์แทรน เพิ่มผลิต ลดปริมาณด้วงแมลงศัตรูปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตัวนึง
ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น ใกล้เส้นศูนย์สูตร
และเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ภาคใต้ของไทย บริเวณพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด
คือจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล ตรัง ฯลฯ
เนื่องจากให้ผลตอบแทนดีกว่าปลูกยางพาราและทำนาข้าว
จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น
ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพื้นที่จากยางพารา(เดิม) มาปลูกปาล์มทั่วประเทศ
ซึ่งคาดการว่าปริมาณความต้องการน้ำมันปาล์มภายในประเทศเพิ่มขึ้นมาก
ทั้งนี้เพราะราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกปาล์ม  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกปาล์ม ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกปาล์ม

Read More

ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง เมล่อนแคนตาลูป แบบปลอดสารพิษ

โรคราน้ำค้าง (Downy mildew)  มีสาเหตุจากเชื้อรา
Pseudoperonospora cubensis (Berk.& Curt.)Rost นับเป็นโรคที่มีความสำคัญมากกับแคนตาลูป
เมล่อน โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน จะค่อนข้างเสี่ยงมากกับการระบาดของโรคนี้
และอาจสร้างความเสียหายให้กับเมล่อนและแคนตาลูปได้ทั้งแปลง หากควบคุมการระบาดไม่ได้ทันท่วงที
ลักษณะอาการของโรคราน้ำค้าง
จะพบรอยแผลที่เกิดขึ้นจะอยู่ในขอบเขตของเส้นใบย่อยแต่ไม่ชัดเจนเหมือนแตงกวา
แต่เมื่อโรคระบาดมากขึ้นใบจะแห้งเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือเทาดำ
และสามารถสังเกตเห็นเป็นขุยสีดำด้านหลังใบได้ชัดเจน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สวนแคนตาลูป เมล่อน  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคราน้ำค้างหน้าฝนแคนตาลูป เมล่อน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคราน้ำค้างหน้าฝนแคนตาลูป เมล่อน 

Read More

ป้องกันกำจัด” หนอนหลอดหอม ” ด้วย ไบโอแทค (BT)

บทความตอนนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผักกินใบลำผลคือต้นหอม
ว่าด้วยเรื่องการกำจัดแมลงศัตรูพืชกลุ่มหนอนหลอดหอม ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน
หนอนหลอดหอม ซึ่งเป็นแมลงจำพวกผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก
โดยมักจะพบว่ามีการระบาดอย่างรุนแรงในช่วงต้น เดือนเมษายน
มิถุนายน ตามแหล่งปลูกผักและหอมทั่วไป
หากเกษตรกรปล่อยปละละเลยจะมีเสียหายทวีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นครับ
ลักษณะการเข้าทำลายคือหนอนจะกัดทำลายใบหอม
และมักจะอาศัยในส่วนของใบหอม(จึงชาวสวนเรียกติดปากว่าหนอนหลอดหอมตามลักษณะที่หนอนอาศัยอยู่)


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การปลูกหอม ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การปลูกหอม ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หนอนอยู่ในหลอดหอม 

Read More

โรคแคงเกอร์ โรคประจำตัวมะนาว

โรคแคงเกอร์ เป็นโรคที่ใช้เรียกโรคเชื้อแบคทีเรียในพืชตระกูลส้ม มะนาว
มะกรูด มีสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
Xanthomonas
campestris pv citri Hasse โรคแคงเกอร์เกิดได้ทั้งที่ใบ กิ่ง ก้าน
และผล ของส้ม มะนาว มะกรูด มีลักษณะอาการ ดังนี้ อาการบนใบ ใบอ่อนเกิดเป็นจุดกลม
และฉ่ำน้ำ มีสีเหลืองซีดหรือเขียวอ่อน
เมื่อขยายใหญ่ขึ้นมีลักษณะฟูคล้ายฟองน้ำสีเหลืองอ่อน
ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม แตกสะเก็ดขรุขระนูนและแข็งตรงกลางเป็นรอยบุ๋ม
มีวงสีเหลืองล้อมรอบแผล การเกิดแผลนี้ส่วนใหญ่จะเกิดได้ทั้งสองด้านของใบ
และเกิดรุนแรงมากเมื่อหนอนชอนใบเข้าทำลายด้วยใบที่เป็นโรคนี้มักร่วงก่อนกำหนด    วิธีสังเกตอาการของโรคแคงเกอร์ บนกิ่งก้าน
เมื่อเชื้อทำลายกิ่งอ่อนเริ่มแรกเกิดจุดสีเหลืองนูน ฟูบนเปลือกของกิ่งก้าน
ต่อมาแผลจะแตกแห้งเป็นสะเก็ดสีน้ำตาล แล้วลุกลามขยายออกไปตามความยาว
หรือรอบกิ่งจนกลายเป็นปุ่มหรือ ปมขนาดใหญ่ รูปร่างไม่แน่นอน
และไม่มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผล ถ้าเป็นโรครุนแรงจะทำให้ต้นแคระแกร็น
กิ่งก้านแห้งตาย และทรุดโทรมอาจถึงตายได้  อาการบนผล
เกิดจุดแผลฝังลึกลงไปในผิวผลอ่อน แผลนูนคล้ายฟองน้ำ มีสีเหลืองเข้ม
ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแตกสะเก็ดมีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผลทำให้เกิดการปริแตกตามรอยแผลของโรคแคงเกอร์


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคแคงเกอร์  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคแคงเกอร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคแคงเกอร์ 

Read More