นิดหนึ่งนี้อุทิศแด่ชาวนา     ผู้ต่ำต้อยน้อยหน้าเหลือแสน    ลำบากยากจนข้นแค้น   ไป่แม้นชาวฟ้ามหานคร   โดย. อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
21 กันยายน 2560


ยินดีต้อนรับ  Guest
ชื่อสมาชิก:
รหัสผ่าน:
     
จำนวนสมาชิก : (8160)
สมัครสมาชิก  ลืมรหัสผ่าน
          Social Network
fan page tawizter youtube
ค้นหา:  
ลิ้งในฐานข้อมูล (22267 )
Skip Navigation Links.

www.dbd.go.thแลกลิ้ง


ติดต่อแลกลิ้งติดต่อกลับ thaigreenagro@gmail.com


www.thaigreenagro.comข่าเหลือง..เงินล้าน สมุนไพรชุมชนทองหลางล่าง (อ่าน 11150 ครั้ง)
วันที่ : 12 พ.ย. 2549, 9:45:44 น.
หมวดหมู่ : สมุนไพร กลุ่ม : สมุนไพรชนิดหัว

                 พืชสมุนไพร.... ที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งพืชชนิดอื่น ๆ ในยามนี้ จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของเกษตรจังหวัดระนอง และทำรายได้เข้าท้องถิ่นอย่างเป็นกอบเป็นกำก็คือ... ข่าเหลือง!!!

                 กรมส่งเสริมการเกษตร... จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรชนิดดังกล่าวเป็นพืชแซมหรือพืชเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาการชะล้างและพังทลายของหน้าดิน ทั้งนี้ เนื่องจากว่าพื้นที่การเกษตรของจังหวัดระนองส่วนใหญ่อยู่ตามไหล่เขา เป็นที่ลาดชันมีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

fiogf49gjkf0d

                 อีกทั้งมีฝนตกเฉลี่ยปีละ 8 เดือน ซึ่งมีอัตราเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินค่อนข้างสูง การปลูกพืชแซมสวนไม้ผลจึงเป็นปัจจัยร่วมช่วยในการยึดหน้าดินมิให้ถล่ม... ข่าเหลืองจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรคนระนองให้การตอบรับ

                 นางนารี คำแสนราช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรข่าเหลือง ชุมชนบ้านทองหลางล่าง หมู่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง บอกว่า... เดิมเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านนาประกอบอาชีพหลักคือทำสวน โดยเฉพาะสวนไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด กาแฟ ทั้งยังมียางพาราและปาล์มน้ำมันด้วย และเริ่มปลูกข่าเหลืองเพื่อเสริมรายได้มาตั้งแต่ปี 2542

                 ในช่วงแรกดำเนินการในลักษณะต่างคนต่างปลูกโดยมีพื้นที่ปลูกไม่มากนัก ขณะที่ตลาดทั่วไปให้การตอบรับดีมาก เมื่อชาวบ้านเห็นว่าข่าเหลืองสามารถทำเงินดีจึงสนใจหันมาปลูกกันมากขึ้น กระทั่งปี 2547 เกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกข่าเหลืองบ้านทองหลางล่างขึ้น โดยมีสมาชิกจำนวน 60 ราย พื้นที่ปลูกข่าเหลืองรวมกว่า 200 ไร่ ได้ผลผลิตปีละประมาณ 3,000 ตัน ทางกลุ่มได้ใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

                 ขณะเดียวกันสมาชิกกลุ่มยังมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตข่าเหลืองป้อนให้กับตลาดทั่วประเทศ ทำให้สมาชิกมีรายได้ตลอดทั้งปี นับเป็นวิสาหกิจชุมชนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จและพึ่งพาตนเองได้ โดยมีการระดมทุนเพื่อเป็นเงินออมสำหรับให้สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้ลงทุนในการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น เพื่อผลิตข่าเหลืองป้อนตลาดซึ่งกำลังมีความต้องการสูง

                 ปัจจุบันกลุ่มได้จดทะเบียนเป็น วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรข่าเหลืองทองหลางล่าง กับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว วิธีการปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกข่าเหลืองได้ 4,500-5,000 กอ โดยปลูกเป็นแถวระยะ 80x80 เซนติเมตร ก่อนลงหลุมปลูก ควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 พร้อมด้วยปูนขาวประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ

                 หลังจากปลูกแล้วเกษตรกรต้องกำจัดวัชพืชที่ขึ้นรอบหลุมปลูกเป็นประจำและให้ปุ๋ยสูตรเดิม หรือ 46-0-0 เดือนละประมาณ 2 ครั้ง จนกระทั่งข่าเหลืองอายุได้ 7 เดือน ก็สามารถขุดจำหน่ายได้ แต่ช่วง 15 วัน 1 เดือน ก่อนที่จะขุดข่าเหลืองส่งตลาด ต้องใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อีกครั้ง เพื่อกระตุ้นให้หน่อมีความสมบูรณ์ อวบใหญ่และมีน้ำหนักมากขึ้น

                 หากมีระบบจัดการที่ดี ข่าเหลือง 1 กอ จะให้ผลผลิตประมาณ 2-3 กิโลกรัม จำหน่ายได้ไม่ต่ำกว่า 60 บาท/กอ หักค่าใช้จ่ายแล้วเกษตรกรจะมีรายได้ 150,000-200,000 บาท/ไร่

                 ในการประกอบการแทบทุกอาชีพจะมีปัญหามากหรือน้อย หนักหรือเบานั่นก็แล้วแต่... ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผลิตข่าเหลืองบ้านทองหลางล่างนั้น มิใช่เรื่องทุนเหมือนกับชุมชนอาชีพอื่น ๆ เพราะเกษตรกรมีเงินหมุนเวียนจากการขายผลผลิตมาลงทุนกันอย่างพอเพียง

                 แต่จะมีปัญหาในเรื่องโรคพืช เช่น โคนเน่า หนอนเจาะต้น และเชื้อราทำลายในช่วงฤดูฝน จึงอยากจะร้องขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการรวมถึงเทคนิควิธีการจัดการเพื่อลดความเสียหาย

                 อีกทั้งยังต้องการให้ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

                 และในยามนี้ ชุมชนบ้านทองหลางล่างก็เปิดกว้างที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ต่าง ๆ ในการปลูกข่าเหลืองให้กับผู้ที่สนใจ หากต้องการเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรข่าเหลืองทองหลางล่าง สามารถกริ๊งกร๊างกันไปที่ 0-7789-0046

ที่มา : ไชยรัตน์ ส้มฉุน. ไทยรัฐ. ปีที่ 57 ฉบับที่ 17,823 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2549 หน้า 7.

My Great Web page

logoVDO.gif

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน ตลาดไทย สี่มุมเมือง ฟาร์มเกษตร ดอทคอม ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ  ร้านเกษตรวิรุฬ