นิดหนึ่งนี้อุทิศแด่ชาวนา     ผู้ต่ำต้อยน้อยหน้าเหลือแสน    ลำบากยากจนข้นแค้น   ไป่แม้นชาวฟ้ามหานคร   โดย. อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
21 กันยายน 2560


ยินดีต้อนรับ  Guest
ชื่อสมาชิก:
รหัสผ่าน:
     
จำนวนสมาชิก : (8160)
สมัครสมาชิก  ลืมรหัสผ่าน
          Social Network
fan page tawizter youtube
ค้นหา:  
ลิ้งในฐานข้อมูล (22267 )
Skip Navigation Links.

www.dbd.go.thแลกลิ้ง


ติดต่อแลกลิ้งติดต่อกลับ thaigreenagro@gmail.com


www.thaigreenagro.comขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
  ฮิวมิคแอซิดกับโพแทสเซียมฮิวเมท
  ชื่อ: orchid
 
post: 27 ตุลาคม 2549, 8:42:34 น.
อยากทราบว่าฮิวมิคแอซิดกับโพแทสเซียมฮิวเมทแตกต่างกันอย่างไร ช่วยอธิบายหน่อยคะ
  ip: 58.181.180.250 My Great Web page
mont
info@thaigreenagro.com
Post: 30 ตุลาคม 2549, 15:38:29 น. ip: 58.8.155.212

เป็นตัวเดียวกันครับผม ไม่มีความแตกต่างกันครับ

pang
Post: 02 พฤศจิกายน 2549, 9:50:46 น. ip: 125.25.56.5

ที่เคยอ่านเจอมาเค้าบอกว่าฮิวเมทเป็นเกลือของฮิวมิคไม่ใช่หรือ แล้วตกลงมันเป็นยังไงแน่

mont
info@thaigreenagro.com
Post: 02 พฤศจิกายน 2549, 14:10:25 น. ip: 58.8.153.57

        ฮิวมิก แอซิด   คืออะไรนั้น ให้คุณ pang อ่านรายละเอียดด้านล่างนะครับ แต่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ของ "ฮิวมิก แอซิด"  =  โพแทสเซียมฮิวเมท  ราคา 200 บาทครับ

         ผู้สนใจเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินมักคุ้นเคยคำว่า ฮิวมัส ( Humus) และทราบว่าหมายถึง อินทรียวัตถุในดินที่ได้มีการสลายแล้ว สีเข้ม และละเอียดมาก ซากพืชและซากสัตว์ ตลอดจนชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตทั้งสองนี้ในดินที่ยังไม่สลายตัว หรือสลายแล้วบางส่วนมิใช่ฮิวมัส

          ต่อมามีผู้นำสาร ซึ่งเรียกว่า กรดฮิวมิก หรือฮิวมิก แอซิด ( Humic Acid) มาจำหน่าย และอธิบายว่า สารนี้ช่วยให้พืชเจริญเติบโตดีขึ้น เกษตรกรจึงมีความคุ้นเคยกับกรดฮิวมิก อย่างไรก็ตาม ส่วนมากยังขาดความเข้าใจว่า กรดฮิวมิกคืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับฮิวมัสหรือไม่ ที่เป็นผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรนั้นผลิตมาจากอะไร และสารนี้มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร จึงขออธิบายเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้พอเข้าใจ

ฮิวมัสและกรดฮิวมิกจากดิน

          แต่เดิมการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์นั้น ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก หรือใส่ซากพืช สารเหล่านี้จะสลายตัวไปเรื่อย ๆ ในที่สุดก็ได้สารที่มีลักษณะละเอียดและมีสีเข้มคลุกเคล้าอยู่กับดิน เรียกสารนี้ว่าอินทรียวัตถุในดินหรือฮิวมัส (คำนี้มาจากภาษาละติน แปลว่า ดิน)

          เป็นที่ทราบกันแน่ชัดว่า ฮิวมัสมีบทบาทสำคัญในการบำรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ช่วยให้สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของดินดีขึ้น หากดินมีฮิวมัสมากพอ

          จากความสนใจต่อบทบาทของฮิวมัสในการบำรุงดินนี้เอง ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องการทราบต่อไปว่า
          1. ฮิวมัสประกอบด้วยสารอะไรบ้าง กี่ชนิด และแต่ละชนิดมีมากน้อยเพียงใด
          2. สารที่ประกอบเป็นฮิวมัสเหล่านั้นมีบทบาทต่อสมบัติของดินอย่างเดียว หรือมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรงด้วย
          3. ถ้าสารประกอบในฮิวมัสมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรงแล้ว สารนั้นมีบทบาทอย่างไรในกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช

          คำถามทั้งสามข้อนี้เกิดขึ้นเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์มีสมมุติฐานว่า ฮิวมัสคงมิใช่เป็นเพียงแหล่งธาตุอาหาร ช่วยให้ธาตุอาหารในดินเป็นประโยชน์มากขึ้น ปรับปรุงดินทางเคมีและฟิสิกส์เท่านั้น สารบางอย่างในฮิวมัสน่าจะมีบทบาทต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชเป็นแน่ งานวิจัยในระยะหลังจึงมุ่งไปสู่ประเด็นนี้อย่างจริงจัง

          อินทรียสารในดินแบ่งอย่างง่าย ๆ ได้เป็น 2 ส่วน คือ
          1. เป็นชิ้นของพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่สลาย หรือสลายแล้วบางส่วน เช่น เศษใบพืช หรือเปลือกไม้ แยกออกได้โดยนำดินมาร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร
          2. เป็นอินทรียสารที่สลายตัวดีแล้ว มีสีเข้ม ลักษณะละเอียด คลุกเคล้าอยู่กับอนินทรียสารของดินส่วนนี้ คือ ฮิวมัส หรือสารฮิวมิก ( Humic Substance)

          ถ้าต้องการแยกฮิวมัสหรือสารฮิวมิกอกจากดิน ก็ทำได้โดยใส่ด่าง เช่น สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปในดิน สารฮิวมิกส่วนหนึ่งไม่ละลายในด่าง เรียกว่า ฮิวมิน ( Humin) อีกส่วนหนึ่งละลายในด่าง เมื่อปล่อยให้ของแข็งตกตะกอนแล้วรินของเหลวออกมา ของเหลวที่ได้จะมีสีน้ำตาลเข้มเกือบจะเป็นสีดำ

          ถ้านำของเหลวนี้ไปปรับ pH ด้วยกรดให้ได้ 1-2 สารสีดำซึ่งเคยละลายอยู่นั้น ส่วนหนึ่งจะตกตะกอน แต่อีกส่วนหนึ่งไม่ตกตะกอน
          1. ส่วนที่ตกตะกอน คือ กรดฮิวมิก ( Humic Acid)
          2. ส่วนที่ไม่ตกตะกอน คือ กรดฟูลวิก ( Fulvic Acid) ซึ่งละลายอยู่ต่อไป

          ดังนั้น จึงให้คำนิยามของกรดฮิวมิกได้ว่า หมายถึงสารฮิวมิกที่ละลายในด่างแล้วตกตะกอนเมื่อทำให้สารละลายนั้นมี pH 1-2

          สำหรับฮิวมัสหรือสารฮิวมิก ประกอบด้วย ฮิวมิน กรดฮิวมิก และกรดฟูลวิก ในดินด่าง เช่น ดินลพบุรีมีลักษณะเด่น คือ เป็นดินเหนียวสีเข้ม ทั้งนี้เนื่องจากด่างในดินได้ละลายกรดฮิวมิก และกรดฟูลวิกออกมาเคลือบอนุภาคดิน จึงทำให้สีของดินเข้มขึ้น

          หากนำสมบัติของกรดฮิวมิก กรดฟูลวิก และฮิวมิน อันเป็นองค์ประกอบของฮิวมัสมาเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า กรดฮิวมิกกับกรดฟูลวิกมีความแตกต่างกันมากพอสมควร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับบทบาทของกรดฮิวมิกต่อพืช และทำให้สารนี้ได้รับความสนใจมาก

สิเรียม
Post: 24 มีนาคม 2551, 20:37:36 น. ip: 202.28.77.34
ขอบคุณจริงๆ น้ะค้ะช่วยให้รู้เรื่องเยอะขึ้นเลย เอาไปแนะนำคนอื่นได้ด้วย
สิเรียม
classic_sassy@hotmail.com
Post: 24 มีนาคม 2551, 20:37:55 น. ip: 202.28.77.34
ขอบคุณจริงๆ น้ะค้ะช่วยให้รู้เรื่องเยอะขึ้นเลย เอาไปแนะนำคนอื่นได้ด้วย
สิเรียม
classic_sassy@hotmail.com
Post: 24 มีนาคม 2551, 20:38:00 น. ip: 202.28.77.34
ขอบคุณจริงๆ น้ะค้ะช่วยให้รู้เรื่องเยอะขึ้นเลย เอาไปแนะนำคนอื่นได้ด้วย
หมวย
panavason@hotmail.com
Post: 05 มิถุนายน 2551, 20:11:05 น. ip: 118.172.243.160

อยากทราบว่าถ้าต้องการซื้อฮิวมิคแอซิด 100% จะซื้อได้ที่ไหนค่ะ

หมวย
panavason@hotmail.com
Post: 05 มิถุนายน 2551, 20:11:25 น. ip: 118.172.243.160

อยากทราบว่าถ้าต้องการซื้อฮิวมิคแอซิด 100% จะซื้อได้ที่ไหนค่ะ

ผิง
Post: 13 มิถุนายน 2551, 13:09:55 น. ip: 61.7.190.223

ฮิวมัสคืออะไร

รตานันท์ ใจแก้ว เด็ก อ.ว.
Noonnarakmakmak@hotmail.c o
Post: 15 กรกฎาคม 2551, 22:56:27 น. ip: 58.9.30.141

ฮิวมัสคืออะไร

 

 

นาย วิโรจน์ เฉลิมถิ่น
kunjek@gmail.com
Post: 07 ตุลาคม 2551, 8:36:03 น. ip: 124.121.179.26
fulvic acid   ประโยชน์ที่ใช้เดี่ยวๆจริงกับพืชคืออะไรครับ   ส่วนฮิวมิกนั้นพอทราบแล้วครับ  แต่ fulvic อยากทราบนะครับว่าแท้จริงคืออะไร
...
Post: 20 พฤศจิกายน 2551, 1:28:32 น. ip: 58.8.85.211
ขอบคุณมากๆ ได้ความรู้ดีจัง
ศักดิ์สิทธิ์
sak.1501@hotmail.com
Post: 21 ธันวาคม 2551, 15:40:14 น. ip: 118.173.191.187

เมียผมอ้วนมากใช้ปุ๋ยหรือยาอะรัยทำให้ผอมได้ครับ จากลุงตึ๋ง

ศักดิ์สิทธิ์
sak.1501@hotmail.com
Post: 21 ธันวาคม 2551, 15:45:53 น. ip: 118.173.191.187

ปีใหม่ไปใหนล่ะ เอาพี่เมียไปเลี้ยงด้วยนะจะทิ้งแล้ว เอาไปอยู่กับน้องมัน เบื่อคนอ้วน ช่วยด้วยนะ เอ แต่คนขายยาอ้วนป่าวเนี่ย น้องแจนก็พุงเยอะ คิดหนักว่ะ

               ลุงตึ๋ง

ศักดิ์สิทธิ์
sak.1501@hotmail.com
Post: 24 ธันวาคม 2551, 14:37:43 น. ip: 118.173.193.92

เศรษฐกิจปีหน้าท่าจะลำบาก ผู้จัดการภาคเป็นงัยมั่งล่ะ เหนื่อยเนอาะ ทนหน่อย เดี๋ยวก็ค่อยๆดีเองแหละ ตอนนี้ผมก็ปั้น การ์ตูน เป็นนักเรียนเตรียมทหารอยู่ ลงทุนหน่อยแต่คุ้ม ก็มันเป็นความหวังเนาะ น้องแจนจะปั้นให้เป็นรัยล่ะ เรียนเก่งป่าว การ์ตูนก็ประมาณ เกรด ๓ รอดูผลเทมอนี้ก่อน

                                                      ลุงตึ๋ง

nu
nanoagrotech@yahoo.co.th
Post: 31 มีนาคม 2552, 13:29:45 น. ip: 124.121.214.227
ฮิวมิก 100% ไม่มีครับ มี 80% สนใจ ส่งเมลมานะครับ
ฟิว
folk7@222.net
Post: 02 เมษายน 2552, 10:45:32 น. ip: 117.47.17.221
ฮิวมัสหมายถึงอะไร
ฟิว
folk7@222.net
Post: 02 เมษายน 2552, 10:45:33 น. ip: 117.47.17.221
ฮิวมัสหมายถึงอะไร
546
152
Post: 02 เมษายน 2552, 10:46:08 น. ip: 117.47.17.221

........

 

54302
5260534
Post: 02 เมษายน 2552, 10:47:22 น. ip: 117.47.17.221

4154245454536245563456552+64186

44444444444444444444444444444444444444444444+44444444444444444444444444444444444

สาคร
sakorn-sai@hotmail.com
Post: 24 เมษายน 2552, 23:02:45 น. ip: 124.120.55.71
สนใจซื้อฮิวมิคชนิดน้ำ 3 พลังรวม 1.ฮิวมิค  2.แร่ธาตุ 60 ชนิดจากภูเขาไฟ  2.คลื่นพลังงานทางฟิสิกส์  1ขวด 1000 ซีซี ปรับปรุงได้ 8-10 ไร่  ติดต่อ 0863358968
luxkEE ja
WWW.LUxKEE@YAHOO.Com
Post: 18 มิถุนายน 2552, 13:40:22 น. ip: 124.120.18.109
นอกจากธาตุอาหารหลักN P K  เเล้วพืชก็ขาดธาตุอาหารรองไม่ได้นั่นเป็นสาเหตุหลักของผลผลิตตกต่ำสนใจผลิตภัณฑ์ TEL.081-3534458/089-8218988ติดต่อคุณกี้ครับ
LuXKEE
WWW.LUXKEE@YAHOO.COm
Post: 18 มิถุนายน 2552, 13:54:07 น. ip: 124.120.18.109

ดินมีความสำคัญต่อเกษตรกรดินดีไม่ต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณมาก กรด ( HUMIC ACID ) รักษาดินได้ TEI.081-3534458/089-8218988 คุณกี้ครับ

ด.ช.ชนากานต์
canakan.guy@hotmail.com
Post: 28 กันยายน 2552, 19:29:39 น. ip: 125.24.191.197

ธาตุอาหารของพืชมีอะไรบ้าง

Kleang
sabpasit45@gmail.com
Post: 03 พฤศจิกายน 2552, 21:11:54 น. ip: 110.49.41.79

การที่นำกรดซิลิคอนมาเผาเเล้วเเยกนำสารออกจะได้กรดอะไรครับ การที่จะผลิตโพเเทสเซียมฮิวเมท โดยกระบวนการสกัดเเล้วนำมาผสมผสานจะได้เป็นโพแทสเซียมฮิวเมทได้หรือเปล่า

                                                                  ขอบคุณครับ

Kleang
sabpasit45@gmail.com
Post: 01 มกราคม 2553, 12:31:47 น. ip: 202.149.25.235

เเร่ลีโอนาไดร์ มีคุณสมบัติอย่างไร ธาตุอาหารคล้ายฮิวมัสหรือไม่

                                                                     ขอบคุณครับ

มงคล ค้ำจุนวงศ์สกุล
how1984@hotmail.com
Post: 27 เมษายน 2553, 15:03:24 น. ip: 58.11.79.70
ผลิตภัณฑ์จาก กรดฮิวมิค เอซิคมีอะไรบางครับ? และอยู่ในรูปแบบใด เป็นน้ำ เม็ด หรือผงครับ? รบกวนผู้รู้ตอบให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
พิพรรธ วงศ์วิวัฒน์
pipat_wongwiwat@hotmail.com
Post: 03 สิงหาคม 2553, 20:08:09 น. ip: 115.87.119.65

มีผงฟลูวิคนำเข้าจำหน่ายกระสอบละ 25 กก. สนใจติดต่อคุณตึ๋ง 089-4884695

มีสต็อค    3    ตันครับ

บอส
www.maidokklong15@hotmail.com
Post: 15 กันยายน 2553, 22:11:25 น. ip: 118.173.219.78
นำเข้าฮิวมิคแอซีดผงและน้ำจากประเทศจีน ถาท่านสนใจกรุณาติดต่อ 081-903-2563บอส หรือดูเว็บไซด์ได้ที่ www.maidokklong15.com
มิล
Post: 22 ตุลาคม 2553, 14:59:10 น. ip: 183.89.99.51
ดเ้
แจง
Post: 06 เมษายน 2554, 22:21:05 น. ip: 58.8.76.93
คือปลูกกล้วยไม้อะค่ะ อยากทราบว่า ถ้าจะใช้ โพแทสเซียมฮิวเมท ต้องใช้กี่กรัม ต่อน้ำกี่ลิตรอะค่ะ
...
Post: 28 เมษายน 2554, 15:07:28 น. ip: 1.47.96.143
นายอำเภอศรีวิไลเรียกเก็บค่าหัวคิวปุ๋ยSMLหมู่บ้านละ50,000บาท เท่ากับบังคับให้ชาวบ้านใช้ปุ๋ยโดยไม่มีทางเลือกท่านคิดว่าอย่างไร ขอความคิดเห็น
nung
Post: 06 พฤษภาคม 2554, 12:11:51 น. ip: 110.164.40.176
ฮอวมิค แอซิด เจ้าแรกมีประสบการณ์มากว่า 9 ปี สนใจติดต่อ บ.ปูแดง168 ครับ คุณภาพดีมาก การผลิตได้มาตราฐานสูง โทร.0830340025 www.poodangsiam.com
นพอนนต์
nop-anon99@hotmail.com
Post: 10 พฤษภาคม 2554, 18:40:59 น. ip: 118.172.204.142
สวัสดีครับ ผมเป็นโรงแร่ครับ ราคาส่งฮิวมิก ตันละ 6000 บาทครับ ส่งทั่วปะเทศราคานี้ไม่รวมขนส่งนะครับ ราคานี้ 15 ตันขึ้นไปนะครับ ปัจจุบันผมส่งสินค้าให้กับบริษัทในเครือ อะยิโน๊ะโมโต๊ะ กับสหฟาร์ม มีใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ค่า om 52-54 สำหรับผู้สนใจหรือโรงงานปุ๋ยที่ไหนสนใจ โทรติดต่อโดยตรงครับ คุณนพอนนต์ 088-6305919 ผมอยู่จังหวัดกำแพงเพชรครับ
j
rando889@hotmail.com
Post: 15 กรกฎาคม 2554, 17:31:11 น. ip: 110.169.176.104
ผมมีกรดฮิวมิค 95% การละลายน้ำ 100%ครับ สนใจติดต่อ ราคา 55บาทต่อกก.ครับ โทร 0853325089 MAIL :rando889@hotmail.com
j
rando889@hotmail.com
Post: 15 กรกฎาคม 2554, 17:42:59 น. ip: 110.169.176.104
ผมมีกรดฮิวมิค 95% การละลายน้ำ 100%ครับ สนใจติดต่อ ราคา 55บาทต่อกก.ครับ โทร 0853325089 MAIL :rando889@hotmail.com
อ้น
Post: 31 กรกฎาคม 2554, 15:44:49 น. ip: 183.89.120.123
อยากตอบคุณแจงอะค่ะ ว่าแถวสวนหลวงร.9 กล้วยไม้งามกันสวยจัง ใช้ ปุ๋ยขวดน่ารักชื่อ มัทนมาลี ใช้ 1:1000 ขายแถวๆตลาดหลัง Paradise เสาร์อาทิตย์ ติดต่อ 085 125 7009, 082 345 8052
pravis
vispra@Gmail.com
Post: 13 กุมภาพันธ์ 2555, 14:21:45 น. ip: 124.121.51.186
อินทรีย์วัตถุในดินคืออะไร รายละเอียด อินทรีย์วัตถุในดิน(Soil Organic Matter)คืออะไร? และ สำคัญอย่างไร? คำว่าอินทรีย์วัตถุโดยทั่วไปหมายถึงองค์ประกอบทั้งหลายที่เป็นอินทรีย์สารในดินรวมทั้งเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ที่ยังไม่เน่าเปื่อย ผลผลิตบางส่วนที่ผ่านการเน่าเปื่อยแล้ว และชีวะมวลของดิน อินทรีย์วัตถุจึงประกอบด้วย 1.สิ่งที่สามารถบอกรูปพรรณสันฐานใด้ ใด้แก่วัตถุอินทรีย์ที่มีโมเลกุลสูงเช่นโปลีแซคคาไรด์ใด้แก่แป้งและโปรตีนเช่นเนื้อสัตว์หรือเนื้อพืชที่เป็นโปรตีนหลายชนิด 2. สารที่มีสูตรโครงสร้างอย่างง่ายๆ ได้แก่ น้ำตาล กรดแอมมิโน และสารที่มีโมเลกุลเล็กอื่นๆ 3.สารฮิวมิคหลายชนิด นั่นคืออินทรีย์วัตถุในดินประกอบด้วยสารประกอบอินทรีย์ส่วนใหญ่ที่สังเคราะห์โดยจุลินทรีย์แม้ไม่ใช่ทั้งหมดก็ตาม(เพราะบางส่วนอาจเกิดเป็นสารอนินทรีย์รวมอยู่ด้วย) อินทรีย์วัตถุในดินจึงมักถูกกล่าวถึงบ่อยๆว่าประกอบด้วยสารฮิวมิค และพวกที่ไม่ใช่สารฮิวมิค พวกอินทรีย์วัตถุที่ไม่ใช่สารฮิวมิคได้แก่บรรดาวัตถุที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มสารประกอบที่แยกประเภทได้ เช่นน้ำตาลกรดแอมมิโน ไขมัน และอื่นๆ อินทรีย์วัตถุที่เป็นสารฮิวมิค คือองค์ประกอบที่ไม่สามารถบอกรูปพรรณสันฐานได้ชัดเจนแม้ว่าการแยกจะเห็นได้ง่ายๆแต่ก็ไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนเช่นที่อาจจะเป็น อินทรีย์วัตถุอาจแสดงให้เห็นตามแผนภาพข้างต้น สารประกอบอินทรีย์ในดิน(Organic compounds of soil)หมายถึงสิ่งมีชีวิตและซากสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เน่าเปื่อย, ที่เน่าเปื่อยไปบางส่วน,และที่เน่าเปื่อยสมบูรณ์แล้ว รวมทั้งผลผลิตที่ได้จากการแปรสภาพแล้ว ประกอบด้วย 1.จุลินทรีย์ที่ดำรงค์ชีพในดิน (Living organisms) ทั้งจุลินทรีย์ขนาดใหญ่และเล็ก(Macro-and microfaunal organisms) 2. อินทรีย์วัตถุในดิน (Soil organic matter)องค์ประกอบที่ปลอดสิ่งมีชีวิต เป็นสารผสมแยกเนื้อประกอบด้วยผลิตผลส่วนใหญ่ ที่เกิดจากการแปรรูปของซากสารอินทรีย์ทั้งโดยการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์และปฏิกริยาทางเคมี อินทรีย์วัตถุในดินสามารถดำรงค์อยู่ในรูปแบบที่มีรูปลักษณะภายนอกแตกต่างกันซึ่งเป็นพื้นฐานในการแยกประเภทได้เรียกว่ารูปแบบและชนิดต่างๆของฮิวมัสซึ่งจะแยกกล่าวในตอนต่อไป อินทรีย์วัตถุจึงประกอบด้วย 2.1.อินทรีย์วัตถุที่ยังไม่แปรสภาพ(unaltered materials) สิ่งที่สดและมีองค์ประกอบที่ไม่แปรสภาพของซากวัตถุเก่า 2.2.ผลผลิตที่แปรสภาพแล้วเกิดเป็นฮิวมัส(humus)คือสารที่รูปลักษณะภายนอกไม่มีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างเดิมซึ่งเป็นแหล่งต้นกำเหนิดองค์ประกอบที่แปรสภาพแล้วเหล่านี้เรียกว่าผลผลิตจากกระบวนการเกิดฮิวมัส(Humification Processproduct) ประกอบด้วย 2.2.1.สารที่ไม่ใช่สารฮิวมิค (non humicsubstances) อยู่ในกลุ่มชีวะเคมี ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน 2.2.2.สารฮิวมิค(humic substances)เป็นลำดับของสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง สีน้ำตาลถึงดำ เกิดจากปติกริยาการสังเคราะห์ทุติยภูมิ คำนี้ใช้เป็นชื่อเรียกทั่วๆไปเมื่อกล่าวถึงวัตถุมี่มีสีหรือส่วนย่ยยของมันที่ได้รับตามคุณลักษณะการละลายที่ต่างกันได้แก่ กรดฮิวมิค(humic acid) กรดฟุลวิค(fulvic acid) ฮิวมิน(humin) เกษตรกรตั้งแต่ยุคโบราณได้ยอมรับความสำตัญของประโยชน์ที่ได้จากอินทรีย์วัตถุในดินที่มีต่อผลผลิตทางการเกษตร ประโยชน์เหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องโต้เถียงกันมาช้านานหลายศตวรรษและเป็นเรื่องที่ยังคงโต้เถียงกันอยู่ในปัจจุบัน ประโยชน์หลายประการของอินทรีย์วัตถุได้มีการบันทึกไว้เป็นอย่างดีโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่ผลที่ได้บางอย่างจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับองค์ประกอบอื่นของดินด้วยซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะพิจารณาว่าประโยชน์นั้นเกิดจากอินทรีย์วัตถุเพียงอย่างเดียวโดยความเป็นจริงแล้วดินคือระบบขององค์ประกอบร่วมหลายชนิดที่ซับซ้อนของสสารหลายชนิดที่ทำปฏิกริยาซึ่งกันและกัน และคุณสมบัติของดินจึงเกิดจากผลที่ได้แท้ๆจากการทำปฏิกริยาซึ่งกันและกันเหล่านั้น ปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการสื่อสารกันในเรื่องสารฮิวมิคเป็นเรื่องขาดการให้คำจำกัดความที่แม่นยำสำหรับการกำหนดองค์ประกอบย่อยต่างๆอย่างชัดเจน น่าเสียดายที่คำที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างตรงความหมาย คำว่าฮิวมัสถูกใช้โดยนักวิทยาศาสตร์ ด้านดินบางท่านให้ความหมายเช่นเดียวกับอินทรีย์วัตถุในดิน Soil Organic Matterซึ่งหมายถึงวัตถุที่เป็นสารอินทรีย์(Organic Material)ทั้งหมดในดินรวมทั้งสารฮิวมิคด้วย ในทำนองเดียวกันคำว่าฮิวมัสก็ถูกใช้เรียกสารฮิวมิคเพียงอย่างเดียวบ่อยๆ หน้าที่ของอินทรีย์วัตถุในดิน(Function of Organic Matter in Soil) อินทรีย์วัตถุมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิคซ์, เคมี, และชีวะวิทยาของอินทรีย์วัตถุของดินนั้น มี 3 หน้าที่ดังนี้ 1.หน้าที่ทางด้านอาหารพืช เป็นแหล่ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส สำหรับการเจริญเติบโตของพืช 2.หน้าที่ทางด้านชีวะวิทยา มีผลอย่างมากต่อการทำงานของจุลินทรีย์ที่ดำรงค์ชีพกับพืชและสัตว์ 3 หน้าที่ทางด้านฟิสิคซ์ และเคมี-ฟิสิคซ์. คือการช่วยเสริมโครงสร้างดินให้ดีขึ้นจึงเป็นการปรับปรุงการไถพรวนให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพิ่มอากาศและกักเก็บความชื้นและเพิ่มประจุความสามารถของดินในการแลกเปลี่ยนเกลือ แร่ธาตุ และการปรับสมดุลกรด-ด่าง นอกจากนั้นฮิวมัสยังมีบทบาททางอ้อมในดินต่อการรับธาตุอาหารพร้อมใช้ของพืช หรือการออกฤทธิ์เห็นผลของสารเคมีเพื่อการเกษตรอื่นๆและการกำจัดวัชพืช และขอเน้นว่าความสำคัญขององค์ประกอบใดๆจะแตกต่างออกไปตามดินที่ต่างพื้นที่ ขึ้นกับสภาวะแวดล้อมเช่นภูมิอากาศและประวัติการเพาะปลูก อาหารพร้อมใช้สำหรับการเจริญเติบโตของพืช(Availability of nutrients for plant growth) อินทรีย์วัตถุ(Organic Matter)มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเกิดธาตุอาหารพร้อมใช้เพื่อการเจริญเติบโตของพืช นอกจากเป็นแหล่งบริการอาหารพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ ซัลเฟอร์ โดยผ่านการแปรสภาพเป็นแร่ธาตุโดยจุลินทรีย์ในดินแล้วอินทรีย์วัตถุยังมีอิทธิพลต่อการให้อาหารพืชจากแหล่งอื่นๆด้วยเช่น อินทรีย์วัตถุเป็นที่ต้องการเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำหรับแบคทีเรียที่ทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนเป็นต้น องค์ประกอบหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการประเมินคุณค่าของฮิวมัสในการเป็นแหล่งอาหารพืชพร้อมใช้คือประวัติการเพาะปลูก เมื่อดินเริ่มถูกนำมาใช้เพื่อการเพาะปลูก ปริมาณ ฮิวมัสในดินนั้นจะลดลงเป็นลำดับ หลังจาก10-30ปีไปแล้วจนกระทั่งระดับสมดุลใหม่เกิดขึ้น ที่ระดับสมดุลอาหารพืชทุกชนิดจะถูกปลดปล่อยออกมาโดยการทำงานของจุลินทรีย์ จึงต้องได้รับการทดแทนด้วยการเพิ่มฮิวมัสกลับเข้าไปเท่ากับปริมาณที่หมดไปให้กลายเป็นฮิวมัสสดใหม่ต่อไป ผลที่มีต่อสภาวะทางกายภาพของดิน การสึกกร่อนของดิน และ ประจุความสามรถในการแรกเปลี่ยน อนุมูลที่มีประจุไฟฟ้า และ ตัวกันชนหรือตัวปรับกรดด่างให้คงที่ (Effect on soil physical condition, soil erosion and soil buffering and exchange capacity ) ฮิวมัส(Humus)มีผลต่อโครงสร้างของดินหลายชนิด การเสื่อมของโครงสร้างดินจะเกิดร่วมกับการไถพรวนที่รุนแรงซึ่งโดยปกติแล้วจะเสียหายน้อยกว่าในดินที่ได้รับฮิวมัสเพียงพอ และเมื่อต้องสูญเสียฮิวมัสไปดินจะเริ่มแข็งตัวอัดกันแน่นและเป็นก้อน อากาศ, ประจุความสามารถในการอุ้มน้ำ, และการซึมผ่านได้ทั้งหมดนี้ จะเกิดผลเป็นอย่างดีด้วยฮิวมัส การเติมซากอินทรีย์สารที่ย่อยสลายได้บ่อยๆจะนำไปสู่การสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อนซึ่งจะรวมตัวกับอนุภาคของดินเกิดหน่วยโครงสร้างที่เรียกว่าเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆมากมาย การเกิดกลุ่มก้อนเล็กๆมากมาย(aggregates)เหล่านี้ช่วยรักษาสภาพความร่วน โปร่ง เป็นเม็ดละเอียด (granular) ของดินได้ น้ำเป็นสิ่งที่มีความสามารถดีกว่าในการแพร่และซึมผ่านลงสู่ดิน รากพืชต้องการอ๊อกซิเจนอย่างต่อเนื่องเพื่อการหายใจและเจริญเติบโต รูพรุนขนาดใหญ่จะยอมให้มีการแลกเปลี่ยน ก๊าซ ระหว่างดินและอากาศรอบๆได้ดีกว่า ฮิวมัส(Humus)โดยปกติจะช่วยเพิ่มความสามารถของดินในการต้านทานการผุกร่อน ประการแรกมันสามารถทำให้ดินซับน้ำได้มากขึ้น ที่สำคัญกว่านั้นก็คือผลที่ช่วยให้เนื้อดินเป็นเม็ดละเอียดจึงเป็นการรักษารูพรุนขนาดใหญ่ให้น้ำไหลเข้ามาและซึมผ่านต่อไปได้ ประจุความสามารถในการแรกเปลี่ยนอนุมูลที่มีประจุเไฟฟ้า(ระหว่างเกิดธาตุอาหารพร้อมใช้ขึ้น)ตั้งแต่20-70%เกิดจากสารฮิวมิคที่ก่อตัวเป็น คอลลอยด์ (Colliod) ของเหลวที่มีลักษณะคล้ายวุ้น เมื่อได้รับน้ำ ความเป็นกรดโดยรวมของส่วนย่อยที่แยกออกมาจากฮิวมัสมีช่วงระหว่าง300ถึง1400 mEq /100g. เกี่ยวกับการทำงานของตัวปรับฤทธิ์กรด ด่างที่อาจมีส่วนในเรื่องนี้ จัดได้ว่าฮิวมัสมีความสามารถในการปรับสภาวะกรด-ด่างได้ในช่วง pH ที่กว้างมาก ผลที่มีต่อสภาพชีวะวิทยาของดิน (Effect on soil biological condition) อินทรียวัตถุ(Organic matter : OM)ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก จำนวนของแบคทีเรีย(bacteria) , แอคติโนมัยซิต(actinomycetes) และ รา(fungi) ต่างก็สัมพันธ์กับองค์ประกอบของฮิวมัส(humus), ไส้เดือนดิน(earthworms) สิ่งมีชีวิตที่ดำรงค์ชีพในดิน(faunal organism)จะได้รับผลกระทบอย่างมากด้วยปริมาณของวัสดุที่เป็นเศษซากพืชเมื่อย้อนกลับมาสู่ดิน สารอินทรีย์ในดินสามารถมีผลทางกายภาพโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช สารประกอบบางชนิด เช่นกรดฟีโนลิค (Phenolic acids)มีคุณสมบัติที่เป็นพิษต่อพืช แต่สารประกอบชนิดอื่นเช่น อ๊อกซิน (Auxins) ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชเป็นต้น เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่าองค์ประกอบหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการเกิดจุลินทรีย์ก่อโรคในดิน (pathogenic organisms in soil)ได้รับอิทธิพลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากอินทรีย์วัตถุ ตัวอย่างเช่นการให้อินทรีย์วัตถุ(Organic matter) มากเกินพออาจเป็นผลก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ดำรงค์ชีพบนซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว(Saprophytic organisms)ซึ่งเป็นเครือญาติกับพวกจุลินทรีย์ประเภทกาฝากหรือปรสิต( parasitic organisms) ด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากกว่าทำให้มันแย่งอาหารและเข้าแทรกการดำรงค์ชีพของจุลินทรีย์ประเภทกาฝากหรือปรสิตให้ลดจำนวนลงได้ ทางด้านชีวะวิทยาสารประกอบออกฤทธิ์ในดินเช่นสารปฏิชีวนะ(Antibiotics)และกรดฟีโนลิค (Phenolic acids) บางชนิดอาจช่วยให้พืชบางประเภทมีความสามารถในการต้านทานจุลินทรีย์ก่อโรคได้เช่นกัน ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : ผู้ลงบทความ : johnsgradnson หน้าแรก สินค้า สมาชิก เว็บบอร์ด วิธีการชำระเงิน บทความ ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา By .. Copyright 2003-2009 Weloveshopping.com All rights reserved.
ธนา เจียมมนตรี
bunyom111@gmail.com
Post: 18 พฤศจิกายน 2556, 6:20:32 น. ip: 118.173.158.158
 ฮิวมิค*  ไม่ทราบว่าใช้กับเห็ดฟางได้ไหมครับ  ใช้ยังไง  ใช้แบบไหน  บอกวิธีใช้ด้วยนะครับ  ขอขอบคุณครับ  bunyom111@gmail.com
pum
juthamat_68@hotmail.com
Post: 26 กันยายน 2557, 10:16:35 น. ip: 110.170.29.130
ถ้าจะนำเข้ากรดฮิวมิค ( HUMIC ACID ) ต้องขึ้นทะเบียนหรือป่าวคะ
 

แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ความเห็น:  
ชื่อ:  
email:  

logoVDO.gif

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน ตลาดไทย สี่มุมเมือง ฟาร์มเกษตร ดอทคอม ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ  ร้านเกษตรวิรุฬ