ฟิวซาเรียม(Fusarium)เชื้อโรคร้าย ภัยเงียบที่ป้องกันได้

0 Comment
7 Views

Fusarium oxysporum เป็นเชื้อราสำคัญที่ระบาดสร้างความเสียหายให้กับพืชต่างๆ
มากมายหลายชนิด โดยมีสายพันธุ์แตกต่างกันออกไปตามชนิดชองพืชที่มันเข้าทำลาย
จัดเป็นเชื้อที่สร้างปัญหาและยากต่อการป้องกันกำจัดมากที่สุดตัวหนึ่ง
โรคที่สำคัญที่มีสาเหตุจากเชื้อฟิวซาเรียม ได้แก่ โรคตายพรายในกล้วย
โรคเหี่ยวในมะเขือเทศ พริก ถั่ว และพืชตระกูลแตง 
เชื้อฟิวซาเรียม สามารถเข้าทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช
มักเข้าทำลายที่ระบบรากและระบบท่อน้ำท่ออาหาร
ส่วนของต้นที่อยู่ระดับดินหรือใต้ดินจะถูกทำลายก่อน ทำให้พืชไม่แสดงอาการผิดปกติในระยะแรก
จนเมื่อระบบรากถูกทำลายจนเน่าเสียแล้วจึงพบอาการภายนอกตามมา เช่น
อาจเกิดอาการชะงักงัน เหลือง เหี่ยวเฉา แล้วแห้งตายทั้งต้น
โดยในตอนแรกจะเหี่ยวเฉพาะกลางวันที่อากาศร้อน และจะกลับสดอย่างเดิมในตอนกลางคืน
อาการจะค่อยๆ ทวีความรุนแรงขึ้น ใบที่เหี่ยวจะเกิดอาการไหม้และแห้งขึ้นที่บริเวณขอบ
ต่อมาเนื้อใบที่เหลือจะค่อยๆ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วแห้งจนในที่สุดเมื่อเกิดการเหี่ยวอย่างถาวรพืชก็จะตายทั้งต้น
ต้นที่แสดงอาการเหล่านี้เมื่อถอนขึ้นจากดินแล้วผ่าต้นออกดูจะเห็นเชื้อราฟิวซาเรียมเจริญเติบโตอุดตันอยู่ในท่อน้ำท่ออาหารสำหรับต้นที่ตายบางครั้งจะพบแผลสีนํ้าตาลแดงเกิดขึ้นที่บริเวณโคนต้นและราก
ในกรณีที่มีความชื้นสูงจะปรากฏเส้นใยและสปอร์หรือโคนีเดียของเนื้อสีชมพูเรื่อๆ
ให้เห็นอยู่ทั่วไป ตามแผล

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปฟิวซาเรียมเชื้อราที่มะเขือเทศ  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปฟิวซาเรียมเชื้อราที่มะเขือเทศ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปฟิวซาเรียมเชื้อราที่มะเขือเทศ

เชื้อฟิวซาเรียม เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความเป็นกรด
สภาวะชื้นและอุณภูมิสูง(
27-32 องศาเซลเซียส)
แพร่ระบาดโดยดิน น้ำ เครื่องมือ และสิ่งเคลื่อนไหวต่างๆ
สามารถอยู่ข้ามฤดูในเศษซากพืชที่เป็นโรคและในดิน
พืชที่ติดเชื้อมักแสดงอาการเมื่อการระบาดทวีความรุนแรงแล้ว
ทำให้การรักษาทำได้ยากและต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก การป้องกันจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการรับมือเชื้อฟิวซาเรียม
ก่อนปลูกควรรองก้นหลุมปลูกด้วยหินแร่ภูเขาไฟภูมิชซัลเฟอร์ อัตราหลุมละ
50-100 กรัม ช่วยเพิ่มความร่วนซุย
ลดความเป็นกรดของดินและช่วยให้พืชมีภูมิต้านทานโรคที่ดี
การเจริญเติบโตที่ดีอีกด้วย การใช้กลุ่มเชื้อและควรใช้ราไตรโคเดอร์ม่า(อินดิวเซอร์)
รองก้นหลุมปลูกเพื่อช่วยป้องกันโรคเชื้อราที่เกิดจากเชื้อฟิวซาเรียมด้วย หลังปลูก
ราดกล้า(พืชผัก)หรือชุบหน่อ(กล้วย)ด้วย หรือฉีดพ่นที่พืชในระยะเริ่มต้น(เช่น
กล้วยอายุ
1เดือน)
ด้วยจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดเชื้อราอินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า) หรือ ไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลัสซับทิลิส)
เป็นประจำเดือนละ
2
ครั้งก็เป็นการช่วยป้องกันโรคฟิวซาเรียมไม่ให้ระบาดได้………
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายจตุโชค จันทรภูมี โทร.0859205846 หรือสอบถามไปที่ฝ่ายวิชาการของทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร.029861680-2 หรือสอบถามทางระบบ LINE ID : tga003 และ tga004 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พูมิชซัลเฟอร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อินดิวเซอร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อินดิวเซอร์

เขียนและรายงานโดย
: นายจตุโชค จันทรภูมี(นักวิชาการ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
www.thaigreenagro.com

แนะนำติชม
thaigreenagro@gmail.com

Article by geng


Leave your comment