ค่านิยมองค์กร

VALUE

ผลิตภัณฑ์ตราใบไม้ลายธงชาติ

เกษตรปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

แหล่งผลิตชัดเจน

มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างใกล้ชิด และสามารถเยี่ยมชมโรงงานได้ตลอดเวลา

ทีมงานมืออาชีพ

สามารถตอบโจทย์ให้เกษตรกรได้ทุกสาขาอาชีพ

ผลิตภัณฑ์ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

ผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ

ให้คำปรึกษาฟรี

บริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรปลอดสารพิษ ตรวจน้ำ ตรวจดิน ฟรี

เกษตรปลอดสารพิษ

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ไทยกรีน อะโกร พลิกวิถีเกษตรไทย ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ตราใบไม้ลายธงชาติ

View More

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ไทยกรีน อะโกร พลิกวิถีเกษตรไทย ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ตราใบไม้ลายธงชาติ

View More

สื่อความรู้

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ไทยกรีน อะโกร พลิกวิถีเกษตรไทย ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ตราใบไม้ลายธงชาติ

View More

Youtube Channel

ติดต่อเรา

111/65 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
Call Center: 084-555-4205-9
ฝ่ายวิชาการ: 02-986-1680-2


ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
X